In samenwerking met Circulair Friesland 17:25 Duurzaam / Circulaire economie, Bouw, Energietransitie, Innovatie / Onderzoek

Biobased heeft toekomst voor iedere organisatie in de (Friese) bouwkolom!

De toekomst van de bouw is circulair: remontabel, duurzaam, gezond én voor een groot deel biobased. Biobased bouwen vraagt om nieuwe ketensamenwerkingen. Die samenwerking krijg je aan de gang door afspraken te maken én door te doen! Daar zijn we in Friesland goed mee bezig.

Voordelen

Bouwen met biobased materialen heeft allerlei voordelen. De materialen zijn op verschillende manieren toe te passen: in de constructie, als isolatiemateriaal of in de afwerking. Waarom? Omdat deze natuurlijke materialen langdurig CO2 opslaan in de woning en zorgen voor een gezonder en prettiger binnenklimaat in zomer en winter.

Maar Biobased en circulair bouwen is niet alleen een antwoord op het klimaat probleem. Het gaat om nieuwe inkomsten voor agrarische bedrijven en honderden nieuwe banen in Friesland. Samenwerken is daarin de sleutel. Jan Rotmans zegt dat dat zoiets alleen in Friesland kan ontstaan. Deze uitspraak wordt kracht bijgezet door de initiatieven die al gaande zijn. Eind 2021 zijn de Gemeente Leeuwarden, de Freonen fan Fossylfrij Fryslân (FfFF) en Vereniging Circulair Friesland een initiatief gestart om in de regio met een brede coalitie concrete stappen te zetten met biobased bouwen, als belangrijk onderdeel van circulair bouwen.

Het doel is om als Friese (bouw) partners samen in de nieuw- en verbouw een versnelling aan te brengen in het besparen van fossiele brandstoffen, het vastleggen van CO2 en het realiseren van een gezond binnenklimaat. Bouwe de Boer (FfFF): ,,De tijd is voorbij dat we daar vrijblijvend mee om kunnen gaan, het is tijd voor daden!”

Biobased isolatiepact

Op 9 maart hebben meer dan 40 partijen uit de provincie de handtekening gezet onder het Biobased Isolatiepact: een gezamenlijke intentie om veel te bouwen met biobased materialen. Met deze handtekening zeggen zij het volgende: ,,Wij onderschrijven als partners in de Friese bouwwereld de intentie om tot een ketensamenwerking te komen en biobased bouwen te bevorderen als belangrijk onderdeel van circulair bouwen. Hierbij is onze eerste stap gericht op de inzet op biobased isolatiemateriaal. Dit moet leiden tot meer verduurzaming van de woningbouw, meer CO2-opslag in bouw en landbouw en nieuwe werkgelegenheid in de regio. We stimuleren zo de teelt, verwerking en toepassing van deze natuurlijke bouwmaterialen in onze regio. Het initiatief is onderdeel van de ontwikkeling en stimulering van de Circulaire Economie in Friesland en specifiek de regionale opschaling van de circulaire bouw.”

Friese gemeenten, onder aanvoering van de gemeente Leeuwarden, werken in de komende tijd toe naar een plan van aanpak op basis van de volgende uitgesproken intentie:
• Wij ondersteunen dit biobased isolatie initiatief
• Wij willen een start maken met de toepassing van biobased isolatiemateriaal
• Ingeval wij opdrachtgever zijn, willen wij het gebruik van deze materialen uitvragen
• Bij nieuwe bouwinitiatieven willen wij het gebruik met bouwer en/of opdrachtgever bespreken
• Wij gaan als gemeenten in samenwerking met Vereniging Circulair Friesland stappen zetten om een uitvoeringsplan hiervoor te ontwikkelen om de toepassing te bevorderen.’

En ook andere betrokken organisaties in de Friese bouwketen zoals corporaties, zorginstellingen, onderwijsorganisaties, bouwbedrijven, architecten, banken en toeleveranciers werken mee aan deze doelstelling.

Van intentie naar actie

Want een intentie alleen is niet voldoende. In vervolg hierop is op 31 mei in het bijzijn van zo’n 120 betrokkenen de Biobased projectenkaart van Fryslân onthuld. Deze kaart bevat een greep uit de circulaire bouwprojecten in Fryslân. Op de kaart staan maar liefst 28 initiatieven met daarop onder andere een appartementencomplex op Terschelling dat zoveel mogelijk gebouwd wordt met biobased materialen, 1940 woningen die voorzien worden van isovlasisolatie en 67 woningen die geïsoleerd worden met vezelhennep.

Initiatiefnemers Circulair Friesland, gemeente Leeuwarden en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân zijn trots op de concrete stappen die de betrokkenen ondernemen. Nick Boersma: ‘Met deze krachtige en unieke samenwerking zetten gemeenten, de bouwpartijen en de landbouw een enorme stap naar een CO2-positieve bouw én landbouw! Ik ben ongelofelijk trots dat dit in onze regio lukt.’


Op de dag van de onthulling, werden er enkele projecten circulaire bouwprojecten uitgelicht, waaronder het initiatief van Nij Smellinghe en ROC Friese Poort. Zij bouwen een nieuwe locatie met een combinatie van educatie en zorg op het terrein van Nij Smellinghe. De kern van het gebouw is helemaal van hout gemaakt en de aanvullende materialen zijn zoveel mogelijk biobased. Dit heeft ook geleid tot nieuwe samenwerkingen zoals een combinatie van zorg en horeca, kijkend naar hoe anders eten ervoor kan zorgen dat ‘we’ minder ziek worden.

Ook is er een nieuwe beweging ontstaan binnen Circulair Friesland, mede dankzij het isolatiepact. Een groep voorname Friese architecten zoekt de samenwerking op in circulair bouwen en biobased ontwerpen: een duidelijke boodschap richting de markt, want ook zij voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Meer weten?

Wil jij je ook aansluiten bij deze coalitie voor Biobased bouwen of de projectenkaart digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar info@circulairfriesland.frl of info@freonen.nl

www.circulairfriesland.frl

(Visited 13 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten