In samenwerking met huisartsenspoedposten noord nederland 10:55 Zorg, Life Sciences & Health

De beste huisarts is je eigen huisarts

De huisartsenspoedposten in Groningen, Friesland en Drenthe lopen tegen hun grenzen aan. Die conclusie trekken Martijn van der Werff, bestuurder Dokterswacht Friesland, Jan Schaart, bestuurder Dokter Drenthe en Erik Noordhof, bestuurder Doktersdienst Groningen. De huisartsenspoedpost is alleen bedoeld voor spoedgevallen, maar in de praktijk wordt tegenwoordig voor allerlei klachten gebeld, ook als het niet dringend is. Daardoor raken huisartsenspoedposten overbelast en dreigt een infarct. “Wij – inwoners van Nederland – zullen ons gedrag moeten aanpassen, een lastige boodschap, maar wel noodzakelijk.”

De huisartsenspoedpost kan ’s avonds, ’s nachts en in het weekend voor spoedgevallen gebeld worden, wanneer de eigen huisarts niet beschikbaar is. En dat gebeurt massaal, zo blijkt uit cijfers. Vorig jaar werd Doktersdienst Groningen 150.000 keer gebeld, Dokter Drenthe 132.000 keer en Dokterswacht Friesland ook 150.000 keer. Forse aantallen, die een enorme druk leggen op de beschikbare capaciteit, waardoor de continuïteit onder druk staat. „Als iedereen gaat bellen, loopt het systeem uiteindelijk vast.” Naast een dringend beroep op de inwoner om minder en dus alleen bij spoed te bellen, gebruiken huisartsenspoedposten digitale middelen als oplossing.


Betere oplossing
„Mensen kunnen bijvoorbeeld eerst het internet raadplegen of ze met hun klacht wel naar de spoedpost moeten of dat het ook tot morgen kan wachten”, zegt Van der Werff. „Dan immers kun je naar je eigen huisarts, die veel beter op de hoogte is van jouw situatie. Soms is even wachten tot de volgende (werk)dag alleen daarom al een betere oplossing.”


„In Friesland maken we daarnaast gebruik van de Dokterswachtapp, waarmee burgers op eenvoudige wijze kunnen chatten met een medewerker van Dokterswacht, die eventuele zorgen kan wegnemen. Dat scheelt al veel telefoontjes.”


Digitaal spreekuur
In Drenthe kunnen inwoners op twee manieren contact opnemen met de huisartsenspoedpost. Via het digitaal spreekuur of telefonisch. Schaart:
„Een systeem waarmee we de inwoner op een hoog kwalitatief niveau kunnen blijven bedienen met goede informatie, zelfzorgadvies en zo nodig een vangnetadvies wanneer contact met een huisarts noodzakelijk is. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Nu betreft ruim 35 procent van ons contact een advies- of gezondheidsvraag. Als we die digitaal afhandelen zou dat zorgen voor een enorme verlichting. En het is ook prettig voor de inwoner zelf. Hij of zij hoeft niet in de wacht te staan en kan vanuit huis digitaal worden geholpen.”


Noordhof: „In Groningen werken we sinds kort met een digitale triagetool via onze website: Moet ik naar de dokter? Uiteindelijk willen we naar een systeem met meerdere vormen van contact, waarbij de kwaliteit van zorg altijd voorop staat.”
Een ander voorbeeld van een goed (digitaal) hulpmiddel is het zogeheten koortsboekje voor kinderen; ‘mijn kind heeft koorts’. „Daar kun je zelf zien of de koorts die je kind heeft reden is om te bellen. Daarmee kunnen we veel ongerustheid bij ouders wegnemen, zo blijkt.”


De inzet van digitale hulpmiddelen zal voor veel mensen wennen zijn, het is een andere manier van contact, zo beseffen de bestuurders. „Maar kwaliteit van zorg is in veel gevallen ook goed te realiseren met de inzet van digitale hulpmiddelen. Dat is nodig om de hoogwaardige zorg die we in Nederland kennen, ook in de toekomst te kunnen blijven bieden.”


Drenthe: dokterdrenthe.nl
Friesland: dokterswacht.nl
Groningen: doktersdienstgroningen.nl

(Visited 1.530 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten