In samenwerking met LIFE Cooperative 15:44 Onderwijs, Techniek / Maak- en procesindustrie, Werk, Zorg, Life Sciences & Health

De kracht van het collectief: gezondheid als fundament voor groei

Geneesmiddelen ontdekken, onderzoeken, ontwikkelen, testen en straks ook zelf weer produceren. Nederland geneesmiddelland: de samenwerking van drie krachtige LIFE science regio’s. Het Noorden maakt met 50 bedrijven onlosmakelijk deel uit van dat fundament. Samen trekken ze op als LIFE Cooperative. Bestuurslid Peter Ketelaar over de groeiende betekenis van Life science & health.

Peter Ketelaar staat voor leven in de Life science en is blijvend nieuwsgierig. Naar de volgende ontwikkeling, naar alles dat het leven en de wereld beter maakt. Bijdragen wat kan. De rol van Life science benadrukt de biochemicus, is samenwerken om de gezondheid van mensen te verbeteren. Peter Ketelaar werkte eerst 20 jaar bij DSM. Inmiddels doet hij al 17 jaar zijn werk binnen geneesmiddelenonderzoek. Eerst bij PRA, tot dat bedrijf een jaar geleden wordt overgenomen door ICON. Als Vice President Global Bioanalytical Services leidt hij, naast twee laboratoria in de VS, in Assen het laboratorium van het Ierse bedrijf. ‘Assen’ geldt als grootste bioanalytisch laboratorium van Europa, dat medicijnonderzoek doet voor klanten wereldwijd. Binnen LIFE Cooperative, het samenwerkingsverband van 50 Life science en medische technologiebedrijven in Noord-Nederland, is Peter Ketelaar bestuurslid ‘Human Capital’.

‘We creëren meer banen, meer kennis, meer innovatie. We hebben daarom ieder jaar honderden nieuwe mensen nodig, zo snel groeit de sector’

„De eerste stappen in samenwerking binnen LIFE Cooperative gingen over samen inkopen en beurzen bezoeken. De afgelopen twee jaar hebben we de slag gemaakt naar innovatie en valorisatie. De inzet van samenwerking is waarde toevoegen, in ieder opzicht. Om ontwikkeling op ieder niveau en maatschappelijke betekenis te bereiken heb je niet alleen elkaars inzicht en ervaring nodig, maar ook geld, gebouwen, middelen, faciliteiten en meer mensen. De ambitieuze en planmatige aanpak werkt: we ontwikkelen gezamenlijke laboratoria, we delen faciliteiten en kennis, werken samen om onderzoeken, projecten en ontwikkelingsgeld binnen te halen en we hebben de belangrijke stap gezet naar concrete landelijke samenwerking. LIFE Cooperative verenigt in Noord-Nederland 50 bedrijven van klein tot groot: start-ups, mkb-bedrijven en internationale spelers met in totaal 4.250 fte en een gezamenlijke omzet van meer dan 450 miljoen euro. Het is een groeimarkt met veel potentie, we groeien ieder jaar weer met tientallen procenten. Onze gezamenlijke laboratoriumkracht groeit gestaag, het aantal patenten groeit sterk, het investeringskapitaal neemt toe. De bedrijven en het netwerk groeien en daardoor worden we interessanter voor nog meer mensen, voor talenten op allerlei niveaus, van mbo tot wetenschappelijk. Met de stap naar landelijke samenwerking bundelen we onze krachten. Niet concurreren binnen Nederland, maar krachten bundelen. Samenwerking van LIFE Cooperative met de andere sterke Life science regio’s Pivot Park in Oss en Bio Science Park in Leiden bieden enorme meerwaarde voor Nederland.”

Tachtig miljoen

„De bundeling van kracht voor ‘Nederland medicijnland’ onder de naam Pharma NL hebben er toe geleid dat we tachtig miljoen euro toegezegd hebben gekregen uit het Nationaal Groeifonds. Dat is geweldige beloning voor de inzet en de strategie dat we internationaal meetellen op geneesmiddelengebied als we het als land samen doen. Corona heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: Nederland is kwetsbaar op medicijngebied, we zijn voor productie afhankelijk van Azie. Om dat tij te keren moeten we zelf weer medicijnen produceren. Op het gebied van ondersteunende dienstverlening aan de internationale farmaceutische industrie met wetenschappelijk en toegepast onderzoek, medicijnontwikkeling en geneesmiddelen-onderzoek in diverse fasen tellen we heel goed mee. Met het geld uit het Nationaal Groeifonds kunnen we de noodzakelijke stappen zetten in het noorden en in Oss en Leiden, zodat we selfsupporting worden als een groot pharmabedrijf, waar je terecht kunt van idee-ontwikkeling en onderzoek tot en met productie en marktintroductie van essentiële geneesmiddelen. Het is nu zaak om daar met gerichte projecten voor op te zetten, zodat het ministerie het geld fasegewijs vanaf 2023 kan uitkeren. In het noorden zal het onder meer gaan over projecten voor fermentatie en polymeerontwikkeling.”

Nieuw: de Innovation Award

„De medisch technologische en Life science sector draagt in toenemende mate bij aan het sociaal- economische fundament in het noorden. We creëren meer banen, meer kennis, meer innovatie. We hebben daarom ieder jaar honderden nieuwe mensen nodig, zo snel groeit de sector. Aandacht voor de bèta- opleidingen is cruciaal, we hebben meer instroom nodig. Samen met bedrijven, hogescholen en de universiteit hebben we met LIFE Cooperative in de afgelopen twee jaar concrete stappen gezet met het aanbieden van nieuwe opleidingen, zoals de minor Bioanalysis op Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast moeten we zorgen dat we mensen die we hier opleiden ook vasthouden. Perspectief bieden is wezenlijk, anders stroomt een deel van die mensen weer naar elders. Daarom is het zo belangrijk om de sector in al haar facetten nog meer onder de aandacht te brengen. Wat doen we hier met al die bedrijven, wat kunnen ze betekenen voor jouw toekomst? Het feit dat het noorden wat meer geïsoleerd ligt dan de Randstad, is zeker niet nadelig: als mensen kiezen voor het noorden, ontdekken ze vanzelf het gezamenlijk perspectief van al die bedrijven en kennisinstellingen in een mooie en gezonde leefomgeving. Om daar de aandacht nogmaals op te vestigen organiseren we op 27 september de Life Science Conferentie in het Forum, met steun van de NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij) en gemeente Groningen. Met keynote spreker en Nobelprijswinnaar professor dr. Ben Feringa, met discussies over medicijnontwikkeling, de versnelling van medische innovatie door technologie en Open Diagnostics Ecosysteem, het open source platform dat we hebben opgezet om Noord- Nederland wereldwijd expert te maken op het gebied van innovatieve diagnostica. We sluiten de dag af met de bekendmaking van de Innovation Award, een prijs die vanaf nu ieder jaar zal worden uitgereikt.”

„Life science en health is onlosmakelijk met het noorden verbonden. Het is een groeibriljant die geholpen door de actualiteit een breed toekomstperspectief biedt voor steeds meer (jonge) mensen. De bijdrage die we samen kunnen leveren aan de gezondheid van mensen in de regio en waar ook ter wereld is groot en zolang het kan zet ik me daarvoor in.”

www.lifecooperative.nl

(Visited 7 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten