In samenwerking met Lode Holding 14:58 Techniek / Maak- en procesindustrie, Werk, Zorg, Life Sciences & Health

De kracht van samenwerking

Samen werken, samen innoveren, samen groeien, samen zorgen, samen succesvol. Welkom bij Lode Holding in Groningen, waar het woord samenwerken met hoofdletters wordt geschreven. „Waar je samenwerking zoekt, boek je vooruitgang”, is de overtuiging van algemeen directeur Johannes Wolters. Lode Holding produceert hoogwaardige technologische producten en diensten op het gebied van leefstijl, sport, preventie en zorg, waarbij de focus ligt op menselijk bewegen en presteren.

In de afgelopen 70 jaar was Lode Holding met name actief in het ontwikkelen van producten voor de bewegende mens, denk aan revalidatie. Wolters noemt dat de niet-kritische zorg. Steeds meer echter richt het bedrijf zich op de reguliere zorg. Wolters: „De zorgsector kent grote problemen, zoals bureaucratie, een tekort aan professionele krachten en oplopende kosten. Wij zijn één van de partijen die daar iets aan wil doen. Dat doen we niet alleen, dat doen we vooral door samen te werken, met zorginstellingen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.”

Life Cooperative

Om de krachten te bundelen, werd ruim 5 jaar geleden Life Cooperative opgericht. 45 noordelijke bedrijven die samenwerken op het gebied van Life Science en Medtech, om op die manier de noordelijke innovatiekracht te versterken en één gezicht te vormen naar de zorg en de kennisinstellingen. Daar kwam kortgeleden Htric bij, het Health technology research and innovation center. „Wat we hiermee hebben gerealiseerd is dat we de studies op het gebied van de gezondheid van de mens en op het gebied van technologie hebben verbonden. Daardoor kunnen we nog beter onderzoek doen naar het bewegen en het prestatievermogen van de mens, waarbij binnen Lode Holding vooral aandacht is voor technologische ontwikkelingen.”

,,Bewegen is een probleem in de huidige maatschappij”, gaat Wolters verder. „Goed kunnen bewegen is belangrijk om deel te nemen aan de maatschappij en het draagt in belangrijke mate bij aan gezondheid en geluk. Veel mensen komen daar pas achter wanneer zich een probleem voordoet. Dan besef je hoe waardevol bewegen is.”

Onderzoek

In de samenwerking met diverse kennisinstellingen worden allerlei onderzoeken opgezet. Wolters geeft een voorbeeld. „Medisch specialisten doen planbare operaties. Het idee is dat hoe fitter iemand de operatie ingaat, hoe minder er kans is op complicaties en hoe sneller iemand weer op de been is. Dat klinkt niet onlogisch. Maar, dat moet dan wel door onderzoek bevestigd worden. Vroeger vertelden we iemand die geopereerd moest worden dat hij het maar rustig aan moest doen. Nu weten we dat iemand die vier weken voor de operatie aan z’n conditie gaat werken, op z’n voeding let en z’n rust pakt, vaak veel beter de operatie ingaat en er weer uitkomt. Bovendien blijkt uit diverse onderzoeken al dat dit tot de helft minder complicaties en een vermindering van het aantal ziekenhuisdagen leidt.”

‘Hoe beter de samenwerking is, hoe meer het leidt tot succes’

„Daarmee ben je er echter niet”, gaat Wolters verder. „De uitdaging is om de zorg rondom een operatie op afstand vorm te geven, waarbij bijvoorbeeld ook de fysiotherapeut en de medisch specialist betrokken worden. Onze rol daarin? Waar Lode Holding normaal gesproken technologie aan de kliniek levert, leveren we dat nu thuis. Denk daarbij aan apparatuur dat voldoet aan de eisen voor patiëntveiligheid en een ICT platform voor het aanbieden van trainingen en monitoring op afstand. Wat blijkt uit de eerste resultaten: uiteindelijk zijn de kosten lager, terwijl de patiënt weer sneller op de been is en bovendien in zijn vertrouwde omgeving aan het herstel heeft kunnen werken. Dat doet iets met mensen, in positieve zin.”

„In de zorg is er preventief sowieso veel winst te behalen”, geeft Wolters aan, „maar ons systeem zit zodanig in elkaar dat daar nog te weinig oog voor is. Immers, innovatie kost geld, terwijl de opbrengst vaak onduidelijk is. Daarom is het belangrijk om via onderzoek te laten zien wat innovatieve producten en diensten aan voordelen opleveren. Hier gaat het adagium voorkomen is beter dan genezen zeker op.”

Samenwerking

Wolters is trots op de resultaten van Life Cooperative. „Maar we slaan ons te weinig op de borst. Er gebeuren in het noorden hele mooie dingen, die voortkomen uit samenwerking. En hoe beter die samenwerking is, hoe meer het leidt tot succes.”

En daar profiteren alle deelnemers van, zo ook Lode Holding. „De mooie technologie die hier wordt ontwikkeld, vermarkten we naar de rest van de wereld. In de gezondheidszorg focust men steeds meer op wat iemand nog wel kan, waarbij ondersteuning door onze technologie ervoor kan zorgen dat mensen kunnen blijven bewegen. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van leven. Wanneer mensen in staat zijn om op welke manier dan ook te blijven bewegen, dan draagt dat bij aan hun levensgeluk. Dat wil Lode Holding zo veel mogelijk optimaliseren, op weg naar meer menselijk bewegen en welzijn.”

www.lodeholding.nl

(Visited 7 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten