In samenwerking met Milling Companny Europe (MCE) 12:13 Duurzaam / Circulaire economie, Innovatie / Onderzoek

De MCE zet biomassa om in waardevolle pellets

In het kenmerkende hoge pand aan de Rondweg in Emmen maakt MCE, dat staat voor Milling Companny Europe, sinds 2017 pellets van biomassa. Het organische materiaal wordt verdicht tot stuifvrije korrels voor verschillende toepassingen. Samen met opdrachtgevers kijkt MCE doorlopend naar nieuwe mogelijkheden om op deze manier biomassa te verwaarden.

Eigenaren Harry Pot en Louis Wittendorp kochten eerst het bijzondere pand, waarin jarenlang een veevoederfabrikant gevestigd was. Daarna werd pas besloten welke bedrijfsactiviteiten er gingen plaatsvinden. „Harry is geïnteresseerd in oude fabriekspanden en wilde het gebouw in 2015 al kopen, maar het was toen nog niet te koop’’, vertelt Louis Wittendorp. „Een paar jaar later ontstond de mogelijkheid alsnog en vroeg hij me mee om het te bezichtigen.

Vanwege de bijzondere bouw en de aanwezige machines was niet alles mogelijk, maar het malen en verdichten van materialen tot pellets was een goede mogelijkheid. Harry heeft daar jarenlange ervaring in. De machines die we overnamen, waren niet helemaal geschikt maar we hebben ons er de eerste tijd wel mee gered. We moesten we nog veel uitproberen en produceerden dus op kleine schaal. Mede dankzij een innovatiesubsidie van SNN konden we investeren in nieuwe machines, automatisering en afzuiging om stofvrij te kunnen produceren.’’


Voor biovergisters
MCE verwerkt biomassa, een verzamelterm voor biologisch afbreekbare grondstoffen en restproducten die voortkomen uit het verbouwen van gewassen zoals graan en mais, maar ook materiaal als bermgras, resthout, koffievliezen en cacaoresten. Door deze biomassa fijn te malen en in stuifvrije korrels en pellets te persen, kunnen reststromen geschikt worden gemaakt voor nieuwe toepassingen. „Wij produceren nu voornamelijk pellets die worden gebruikt als brandstof voor bijvoorbeeld een biovergister, waarmee nieuwe energie wordt opgewekt’’, vertelt Wittendorp. „Biomassa kan ook in zijn oorspronkelijke vorm worden toegevoegd aan een biovergister, maar het rendement is hoger als er eerst pellets van gemaakt worden. Inmiddels hebben we ook analyses die dat aantonen, waardoor de vraag naar deze pellets toeneemt. We werken samen met grote handelaren, die vaak zelf agrarische restproducten aanleveren en een deel van het eindproduct weer bij ons afnemen. We leveren aan klanten in Nederland, België, Duitsland en Denemarken.’’


Hoewel de vraag naar houtpellets voor pelletkachels groot is, heeft MCE zich nog niet op deze markt gestort. „MCE ontwikkeld een pelletiseerlijn voor de productie van Duurzame Houtpellets, gemaakt van schone gerecyclede houtstromen, die aan het einde van hun gebruikscyclus zijn. Denk bijvoorbeeld aan kapotte, gebruikte paletten. Het stof is niet eenvoudig te verwerken, maar er is vraag naar en het biedt ons de mogelijkheid om opnieuw een restproduct waarde te geven.’’


Mooie uitdagingen
Harry Pot heeft zijn kennis van pelletiseren overgedragen op de medewerkers van MCE. Die kennis en de productielocatie worden ingezet om het hergebruik van reststromen te bevorderen. Steeds meer opdrachtgevers maken daar gebruik van en dat levert MCE mooie uitdagingen op, die altijd beginnen met het uitvoeren van diverse proeven. „We hebben een kleinere pers aangeschaft om proefmateriaal op kleine schaal te persen. Zodra we het gewenste eindproduct kunnen maken, hebben we divers grote pelletpersen om grote hoeveelheden te produceren. We kunnen 230.000 ton per jaar verwerken, waarmee we redelijk uniek zijn. We onderscheiden ons verder door de mogelijkheid om materialen nauwkeurig te mengen.’’


‘We geven nieuwe waarde aan reststromen’


Innovatie speelt een grote rol in de bedrijfsvoering. Zo boog MCE zich al eens over de productie van een bodemverbeteraar voor de landbouw. „Onze klant had het product, dat bestond uit allerlei nuttige bacteriën, in poedervorm, maar wilde er graag praktische pellets van laten maken. Het was een moeizaam proces, dat bestond uit veel testen. Toen we een goede pellet hadden, bleek dat de nuttige bacteriën de mechanische druk van het persen niet overleefd hadden. Maar uiteindelijk is het gelukt. Zulke uitdagingen gaan we graag aan.’’

Op verzoek werden al eens eikenbladeren gemalen en geperst om veganistisch leer van te maken en werd koffiedik gedroogd voor de productie van koffiebekers en kaften van notitieboekjes. „Omdat klanten zich bezighouden met productinnovatie geldt vaak geheimhouding en horen we ook niet altijd of ze geslaagd zijn in hun missie. Maar we vinden het prachtig om met onze kennis en machines een bijdrage te leveren aan het ontstaan van nieuwe producten of het geven van nieuwe waarde aan reststromen. We laten daarmee zien dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand gaan.’’

www.mce-emmen.nl

(Visited 112 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten