In samenwerking met Paques 10:15 Transport en Logistiek, Energietransitie

De passie van Paques: fundamentele keuzes om Parijs te halen

Biotechnologiebedrijf Paques in Balk legt de lat hoog om bij te kunnen dragen aan klimaatverandering. ‘Parijs’ halen, vereist fundamentele keuzes, individueel en collectief. Klaas, Paula, Zoë dagen elkaar en hun omgeving uit om van de wereld een betere plek te maken.

Water, energie en hulpbronnen zijn bepalend voor alles wat we doen. Maar wereldwijd raken natuurlijke hupbronnen uitgeput, is schoon zoetwater schaarser dan ooit en stijgt ons energieverbruik. Waterzuivering, duurzame energieopwekking en hergebruik van hulpbronnen worden iedere dag belangrijker.

Paques is sinds de start een ‘groener dan groen’ bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen, produceren en installeren van technische installaties die gericht zijn op vermindering van zoetwaterinname, op koolstofreductie en het terugwinnen van natuurlijke hulpbronnen uit (industrieel) afvalwater bij wereldwijde spelers in de voedsel-, papier- en farmaceutische industrie of afvalwaterzuiveringsbedrijven. Naast dat we dus als bedrijf duurzamer willen worden en bijdragen aan de klimaatdoelen, helpen wij ook onze klanten wereldwijd bij het halen van hun doelstellingen op dit gebied. Het bedrijf heeft vestigingen met volledige productie- en leveringscapaciteiten in Europa, Brazilië, China en India, als ook verkoop- en servicevestigingen in de VS en Azië-Pacific. Met de overname van Paques door het kapitaalkrachtige investeringsbedrijf SKION Water (eind 2020) is het bedrijf in staat wereldwijd verder te groeien. Met de benoeming -afgelopen augustus- van de nieuwe CEO, Klaas van de Poppe, wordt sneller koers gezet naar nog meer duurzame impact.


Ondernemend innovatief
„De urgentie voor concretere klimaataanpak is groter dan ooit. Kijk naar het nieuws afgelopen maand, dat grote bedrijven met instemming van Rijkswaterstaat zwaar gif lozen op ons toch al sterk vervuilde oppervlaktewater. Dat betekent dat kosten voor waterzuivering exponentieel stijgen; het lijkt een nieuw ‘stikstofdossier’. Paques heeft haar doelen aangescherpt om sneller meer concrete duurzame impact te realiseren. Een logische stap voor dit prachtige bedrijf waar ik net ben begonnen, want ik heb grote waardering voor het verleden van Paques als ondernemend en baanbrekend innovatief familiebedrijf. Passie, kennis en gedrevenheid horen bij ons en bij ons moederbedrijf SKION Water. Eigenaarschap van aandelen. Ik zie er naar uit om met iedereen binnen Paques wereldwijd stappen te zetten om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Samenwerking met zowel klanten en leveranciers als met universiteiten en wetenschappelijke instellingen zoals , Wetsus en andere technologiebedrijven in water, energie en hulpbronnen is daarvoor noodzakelijk.”


Duurzaam zakendoen
Een van die mensen van Paques Europe in Balk is proposal manager Zoë Flogera. Afgestudeerd in milieutechniek en watermanagement, gespecialiseerd in milieueffectbeoordelingen en geïntegreerd waterbeheer. „Because we care and because we can”, verklaart ze waarom Paques kan bijdragen aan een betere wereld. De nieuwe duurzaamheidsvisie van Paques Europe liegt er niet om, maakt algemeen directeur van Paques Europe, Paula Gonzalez duidelijk: „Elke beslissing, individueel en collectief, kan positieve impact hebben. Laten we ons inzetten voor het maken van de meest duurzame keuzes in ons dagelijks leven en binnen Paques”, zegt ze. „We hebben tot in detail beschreven wat dat betekent voor ons en voor de ketens waarin we werken met klanten en leveranciers. We hebben dat gedaan met 2BHonest en een team van Paques Europe onder leiding van Zoë, onze nieuwe expert in duurzaam zakendoen. Zij vertegenwoordigt een nieuwe generatie mensen die we nodig hebben bij de fundamentele keuzes voor de volgende 25 jaar. ‘Sustainability’ is vele malen complexer dan de keuze voor een elektrische auto. Het is een manier van leven, die ziet op het besef en belang van ieders houding en gedrag.”


Verantwoordelijkheid nemen
Met die fundamentele keuzes onderschrijft Paques Europe de noodzakelijke, integrale en wetenschappelijk gefundeerde aanpak van de reductie van CO-2 emissies. Alleen dan halen we het Klimaatakkoord van Parijs, blijven we beneden de opwarming van 1,5 graad in 2050. Paques kiest voor concrete actie op drie niveaus. Niet alleen van de directe en indirecte bronnen van Paques zelf, van emissies van het wagenpark en emissies door verwarming, koeling en elektra verbruik in kantoren en productielocaties tot emissies afkomstig van opwekking van elektriciteit, benodigd voor productie, verwarming of koeling zoals ingekocht door Paques. Voor een integrale aanpak is analyse en inzicht noodzakelijk in de ketens waar Paques deel van uitmaakt. Wie stoot welke emissies waar uit en hoe kan je die verminderen? Want alles dat een bedrijf als Paques doet of maakt, veroorzaakt emissies. Emissies voordat je producten kunt leveren, zoals al je zakelijke en woon- werkverkeer, de fabricage van producten; productie en transport van benodigde grondstoffen, materialen of (half)producten, verwerking van afval. En het gaat om alle uitstoot als jij je producten hebt gemaakt: emissies tijdens gebruik of onderhoud van jouw producten, emissies bij het verwijderen, transporteren, recyclen of verwerken van geleverde installaties of producten. Bindende afspraken maken om op al die niveaus CO2- emissies te reduceren, is complex. De wil om dat te doen, vereist verantwoordelijk nemen.


De ongemakkelijke waarheid
Zoë Flogera: „Paques Europe neemt die verantwoordelijk door zich te conformeren aan de wetenschappelijk vastgestelde SBTi Net-Zero standaard met betrekking tot de afspraken van Parijs. Het vereist op ieder niveau, individueel en collectief, een voortdurend besef: wat kan ik doen en wat kunnen wij doen om bij te dragen? Dat is noodzakelijk om concreet verder te komen. Het is een ongemakkelijke waarheid, vooral op dat complexe derde niveau. Ook voor mij, als ik kijk naar hoe en hoeveel ik reis. Maar we moeten leren om vanuit een holistisch perspectief naar onze wereld te kijken: alles is met elkaar verbonden. Dat betekent ook dat je bereidt moet zijn om wat je doet en afspreekt, te willen meten en met elkaar te delen. Transparantie en samenwerking zijn cruciaal om maximaal bij te dragen in emissiereductie. We dagen met deze fundamentele keuzes onszelf, ons bedrijf, onze klanten en leveranciers uit het daadwerkelijk beter te doen. En dat is waar waarvoor ik hier werk, want Paques biedt de kans en de mogelijkheden om samen concrete stappen te zetten naar een betere wereld.”


paques.nl

(Visited 47 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten