In samenwerking met Visser & Smit Hanab, Visser & Smit Bouw en KWS Infra 09:43 Bouw, Energietransitie, Werk

Dé speler in de energietransitie

VolkerWessels bedrijven Visser & Smit Hanab, Visser & Smit Bouw en KWS Infra willen een nadrukkelijke rol spelen in de energietransitie en werken hier gezamenlijk aan. Daarvoor beschikt het bedrijf zelf over alle noodzakelijke specialismes. Visser & Smit Bouw in Groningen met bouw, KWS voor het infrastructurele deel en Visser & Smit Hanab heeft alles in huis voor leidingwerk en bekabeling. „Juist in deze tijd is dat een voordeel”, legt René Hartman, directeur Visser & Smit Hanab / BU Pipelines & Industry / Noord, uit. „Klanten zien de beperkingen van de capaciteit in de markt en zijn op zoek naar een partner die alle specialistische kennis in huis heeft.” Dan komt al snel VolkerWessels in beeld.

VolkerWessels is een familiebedrijf en bestaat uit meer dan 130 werkmaatschappijen, elk met een eigen directie, specialisme, naam en logo. Drie kernwaarden staan centraal binnen VolkerWessels: veiligheid, duurzaamheid en integriteit. Daarnaast is er veel aandacht voor innovatie en digitalisering.

Eemshaven – Delfzijl

Visser & Smit Bouw, KWS en Visser & Smit Hanab zijn samen momenteel veelvuldig in de omgeving Eemshaven – Delfzijl actief. De ontwikkelingen in deze regio op het gebied van energietransitie, bio based economy en waterstof trekt veel nieuwe bedrijven. VolkerWessels is bij talloze projecten betrokken. „Dat komt onder andere omdat we veel expertise zelf in huis hebben”, geeft Jos Roewen, directeur Visser & Smit Bouw vestiging Groningen aan. „Voorheen werden bijvoorbeeld vaak ingenieursbureaus ingeschakeld om een plan voor een project te ontwikkelen. Nu doen we dit zelf of werken we samen met een ingenieursbureau. Op het gebied van techniek kunnen we alles zelf, van engineering tot uitvoering en van constructie tot onderhoud. Omdat we veel eerder in beeld komen bij klanten noemen we dat ook wel de voorwaartse integratie.”

„Meestal is één van de drie ondernemingen in de lead”, gaat Hartman verder. „KWS is dat bijvoorbeeld bij de bouw van een datacenter en bij een ander project kan dat Visser & Smit Bouw zijn of Visser & Smit Hanab. Vervolgens wordt er een geïntegreerd bouwteam samengesteld van de verschillende bedrijven, die het gehele proces voor haar rekening neemt.” Samen werken staat bij het bedrijf voorop. „We streven naar optimalisatie waarbij alles perfect op elkaar wordt afgestemd. Vanwege onze capaciteit kunnen we zo efficiënt mogelijk werken. De ‘schotten’ zijn er tussenuit gehaald, de klant heeft één aanspreekpunt en dat is duidelijk en werkt beter en sneller.

Naast energie is het bedrijf in verschillende andere marktsegmenten actief, zoals chemie, gas, food en water. Hartman: „Zo zijn we gezamenlijk met waterbedrijven in gesprek voor projecten over bijvoorbeeld het grondwaterpeil. Deze projecten kunnen wij multidisciplinair aanvliegen en dat maakt ons uniek. Met klanten als Gasunie werken we samen aan diverse projecten, onder andere gericht op het aanpassing van bestaande (gas) infrastructuur, maar ook op de energietransitie. Daar spelen we een behoorlijke rol in. Het is voor bijna iedereen een nieuwe wereld, maar wel een waarin heel veel gaat gebeuren.”

Prefab

Om opdrachten snel, gedegen en goed uit te kunnen voeren, beschikt Visser & Smit Bouw over een grote prefab beton fabriek. Roewen:„ Allerlei onderdelen worden hier gefabriceerd en getest, voordat het op locatie komt. Het voordeel daarvan is dat we zeker weten dat het werkt. Bovendien nemen daardoor de logistieke handelingen op de bouw af, waardoor je er met minder mensen toe kunt.”

Voorbeelden van prefab betononderdelen zijn: casco’s, kolommen, balken, vloeren, poeren, kelders, putten, kabelgoten, scherfwanden en filterbodemplaten. Ook bij de Visser & Smit Hanab vestiging in Veendam vindt prefabricage plaats, zoals van boven- en ondergrondse piping, die eveneens op de prefab locatie wordt getest. Hartman:„ Daarnaast bouwen we skids en andere zaken die vanuit de Veendammer locatie per schip of vrachtauto vervoerd worden naar de projectlocatie. Dit is efficiënter en bevordert bijvoorbeeld de doorlooptijd op de bouw.”

WAVE

Veiligheid speelt binnen VolkerWessels en belangrijke rol. Zo werkt het bedrijf volgens het WAVE principe: Wees Alert Veiligheid Eerst. WAVE is zelfs op de bedrijfskleding aangebracht. „Veiligheid is één van de kernwaarden binnen ons bedrijf”, zegt Hartman. „We willen veilig kunnen werken, anders doen we het niet. Een kleine onoplettendheid kan grote gevolgen hebben en dat willen we tot een minimum beperken. We zetten met WAVE in op bewustzijn en gedrag. Elke individuele werknemer, van de 17.000 die bij VolkerWessels actief zijn, moet op elk moment van de dag alert zijn en bewust zijn van het feit dat veilig werken altijd de basis is.”

Personeel

Elk project waaraan VolkerWessels werkt, brengt de nodige uitdagingen met zich mee en die gaat het bedrijf graag aan. De grootste uitdaging voor de komende jaren wordt echter het personeel. „Er komen alleen al in het kader van de energietransitie ontzettend veel projecten aan, het is stilte voor de storm”, zegt Roewen. „Het is niet voor niets dat veel bedrijven juist nu actief zijn.”

VolkerWessels beschikt in Hoogeveen en Schoonebeek over eigen bedrijfsscholen en dat is geen overbodige luxe. Het succes van deze scholen zit hem in de aanpak. Zo wordt er gewerkt in klassen van maximaal 8 mensen en krijgen deelnemers les van 1 vak geschoolde leerkracht. De leerlingen werken 4 dagen en volgen 1 dag onderwijs. Het slagingspercentage is hoog en ligt ruim boven de 90 procent. Daarnaast wordt in allerlei regio’s samengewerkt met opleidingscentra en scholen. Roewen:„ We nodigen regelmatig MBO-ers, HBO-ers en Universitair geschoolden uit, om kennis te maken met onze bedrijven. Verder hebben we veel stagiaires, die, nadat ze hun opleiding hebben afgerond, vaak bij ons in dienst komen. We doen dus veel en dat is nodig ook.” Daarnaast richt VolkerWessels zich ook nadrukkelijk op zijinstromers. „We willen graag mensen omscholen naar wat er in de toekomst wordt gevraagd.” “Een toekomst waarin veel moet gebeuren, een toekomst ook die we als VolkerWessels met vertrouwen tegemoet zien. Juist omdat het bedrijf alles zelf in huis heeft om elk project succesvol af te kunnen ronden. Dat maakt VolkerWessels uniek en dat ontdekken steeds meer opdrachtgevers.”

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van projecten die door VolkerWessels zijn gerealiseerd of waaraan het bedrijf heeft meegewerkt, zijn PMC in Farmsum (Purified Metal Company). Het eerste bedrijf ter wereld dat op een verantwoorde manier verontreinigd staalschroot verwerkt tot een product. Roewen:„ Voor deze opdrachtgever hebben we het procesmanagement uitgevoerd, het ontwerp en de engineering verzorgd, ondergronds gebouwd en de integrale contacten verzorgd. Dit is een goed voorbeeld van de manier waarop we willen samenwerken met klanten.” Een ander voorbeeld is de bijdrage die VolkerWessels leverde aan het Stikstofmengstation in Zuidbroek. „Wij hebben onze werkzaamheden daar inmiddels afgerond en zijn in afwachting van de vorderingen van het gebouw waar de daadwerkelijke vermenging van gas en stikstof plaatsvindt. Ons werk bestond uit procesmanagement en prefab leveranties.” Landelijk is Visser & Smit Bouw onder andere actief bij Tata Steel, waar inmiddels talloze projecten zijn uitgevoerd. „Dit bedrijf wil en gaat mee in het verantwoord produceren van staal”, aldus Roewen. „Zo wil men op termijn van het gas af en overschakelen op waterstof.”

“Zoals eerder aangegeven werken we als VolkerWessels bedrijven Visser & Smit Bouw, KWS en Visser & Smit Hanab gezamenlijk aan projecten, waarbij we optimaal samenwerken en aanvullend op elkaar zijn. Bijvoorbeeld een kade, waar de schepen aanleggen , wordt dan gebouwd door KWS. Visser & Smit Bouw zorgt voor het betonwerk in de fabriek en Visser & Smit Hanab realiseert het leidingwerk rondom de tanks. Dit is de wereld waar wij tegenwoordig middenin zitten. De klant heeft een idee, hij wil dat op een bepaalde manier uitvoeren en dan komen wij in beeld. We kunnen dan het complete bouwplan maken, met planning, de prijs, de organisatie, communicatieplan, enzovoort. En daar waar nodig maken we natuurlijk gebruik van andere VolkerWessels ondernemingen. Op deze manier dragen we graag bij aan de energietransitie projecten.”

www.vshanab.nl

(Visited 6 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten