In samenwerking met Cavari Clinics IC 07:01 Zorg, Life Sciences & Health

Een unieke aanpak van complexe medische problemen

‘Ontschotten is een schot in de roos’, zo luidt het motto van Cavari Clinics IC in Groningen. Cavari Clinics IC is een Zelfstandig Behandel Centrum, gespecialiseerd in complexe medische analyses. Met het ontschotten doelt directeur en coördinerend medisch specialist Dorien Tulner op de manier waarop men bij Cavari Clinics IC naar een patiënt kijkt, namelijk multidisciplinair en met oog voor de werk- en sociale omgeving.

„Vaak ontbreekt het in de reguliere gezondheidszorg aan een goede volledige diagnose. Wij kijken niet alleen naar de klacht van de patiënt, maar ook naar waar die klacht vandaan komt. Dat doen we met verschillende specialisten.”
Als Zelfstandig Behandel Centrum valt Cavari Clinics IC onder dezelfde wet- en regelgeving als een algemeen ziekenhuis en voldoet zij aan dezelfde kwaliteitseisen. „Het verschil is dat we een zorgmodel hebben ontwikkeld dat afwijkt van wat standaard is in de zorg”, vertelt Tulner. „Als een patiënt bij ons binnenkomt wordt altijd, afhankelijk van de klacht, een somatisch specialist ingezet, die meer tijd heeft voor patiënten dan gebruikelijk. Daarnaast kijkt, op indicatie en laagdrempelig, ook een psychiater naar de klacht. Dat is effectief, zo blijkt al jaren, en is in het belang van de patiënt, de zorgverzekeraar en de werkgever van de patiënt.”


Optelsom
Cavari Clinics IC heeft twee speerpunten: multidisciplinair geïntegreerde medisch specialistische zorg, gericht op mensen die in de reguliere ziekenhuiszorg niet meer verder komen, en arbo-curatieve medisch specialistische zorg voor het bedrijfsleven. Deze arbocuratieve zorg is speciaal ontwikkeld voor mensen die korte of langere tijd uit het arbeidsproces zijn geraakt en binnen de reguliere zorg geen oplossing vinden voor hun medische probleem of te lang moeten wachten op onderzoek. „Vaak is een medisch probleem een optelsom van allerlei kleinere oorzaken”, vertelt Tulner. „Omdat we bij Cavari Clinics multidisciplinair naar een klacht kijken, gericht onderzoek kunnen doen op het snijvlak van lichamelijke en mentale problematiek en arbeid gerelateerde zaken nadrukkelijk in ons onderzoek meenemen, komen we sneller tot de juiste diagnose en dat is het begin van het herstel van de patiënt.”


Het multidisciplinaire rapport dat uit het onderzoek naar voren komt, wordt altijd naar de huisarts, of bij werkgeverstrajecten naar de bedrijfsarts, van de patiënt gestuurd, waarna in overleg voor een vervolgtraject kan worden gekozen. „Meestal worden onze adviezen opgevolgd. Een vervolgbehandeling kan bij Cavari Clinics plaatsvinden, maar ook in een regulier ziekenhuis. Die beslissing ligt bij de patiënt en in geval van een arbocuratief traject ook bij de werkgever.” Cavari Clinics IC kan ook ingeschakeld worden voor een second opinion. „We kijken altijd met een blanco bril naar een klacht of probleem.”


Aanpak uniek
Patiënten zijn afkomstig uit het hele land. „Zij kiezen bewust voor Cavari Clinics, omdat onze aanpak uniek is. In de reguliere gezondheidszorg bestaat een sterke scheiding tussen somatiek en psychiatrie en wordt er weinig aandacht aan de wisselwerking tussen gezondheid, ziekte en arbeid besteed. Wij kiezen juist voor een bredere gecombineerde benadering en hebben daar al veel patiënten mee geholpen. Mensen willen goede zorg, met een goede medische diagnostiek, dat is wat Cavari Clinics IC biedt.”


cavariclinics-ic

Transportbedrijf Holtrop – Van der Vlist is blij met de aanpak van Cavari
Een klant die al jarenlang tot tevredenheid gebruik maakt van de diensten van Cavari Clinics IC is Transportbedrijf Holtrop – Van der Vlist in Assen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het vervoer van lichte en zware bouwmachines, heeft vanuit Assen 95 combinaties op de weg en biedt werk aan 130 mensen. Holtrop – Van der Vlist is onderdeel van Van der Vlist Transportgroep, met vestigingen in meerdere Europese landen.
General manager Roelof Lutjeboer is blij met de aanpak van Cavari Clinics. „Het komt natuurlijk regelmatig voor dat er een medewerker ziek is, maar meestal is dat van korte duur. Soms is een medewerker langer uit het arbeidsproces en verwijst de bedrijfsarts bijvoorbeeld via de huisarts door naar een ziekenhuis. De wachtlijsten zijn echter dermate lang, waardoor we op een gegeven moment op zoek gingen naar een alternatief. Dat werd Cavari Clinics. Men kijkt daar op een brede manier naar de klacht, middels multidisciplinair onderzoek, en komt daardoor met een betere diagnose, zo is onze ervaring. Dat waarderen wij niet alleen, maar zeker ook de medewerker, die daardoor exact weet wat hem of haar mankeert en vervolgens sneller kan werken aan het herstel.”
Complex
„Uiteraard nemen we de beslissing om naar Cavari Clinics te gaan altijd na overleg tussen de bedrijfsarts, de medewerker en mijzelf. Korte communicatielijnen zijn hierbij erg belangrijk. Daarbij is de afweging hoe complex de klacht is. De mening en het advies van onze bedrijfsarts is hierbij leidend.”
Als voorbeeld noemt Lutjeboer een medewerker die last had van z’n schouder. „Hoewel hij bij allerlei specialisten langs was geweest en er zelfs aan was geopereerd, ging de klacht maar niet over. Uiteindelijk heeft hij een nieuwe schouder gekregen, dankzij de interventie van Cavari Clinics, en daar is hij ons tot op de dag van vandaag dankbaar voor.”
Verzuimbegeleiding
„Het uitgangspunt is te allen tijde dat iemand die ziek is weer aan het werk wil. Een diagnose via Cavari Clinics kost geld, maar je weet snel en nauwkeurig wat er aan mankeert en vervolgens kan gericht aan het herstel worden gewerkt. Onze overkoepelende organisatie Transport en Logistiek Nederland pleit voor een betere verzuimbegeleiding in onze sector. Mede dankzij Cavari Clinics kunnen wij dat bieden. De organisatie is als geen andere in staat om ingewikkelde gevallen vlot te trekken. Dat waarderen wij niet alleen, maar zeker ook onze medewerkers.”

(Visited 74 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten