In samenwerking met Firda in Sneek 11:56 Maritiem

Elektrisch varen? Jazeker! Volle kracht vooruit!

Met het MBO keuzedeel ‘Installatie en onderhoud van elektrische voortstuwingssystemen van kleine vaartuigen’ zet het MBO samen met de Nederlandse jachtbouwindustrie koers naar een duurzame toekomst!


Elektrisch varen wint snel aan populariteit. De opkomst van elektrische voortstuwingssystemen in de jachtbouwindustrie is een direct gevolg van de wereldwijde verschuiving naar duurzamere vervoersmiddelen. Denk alleen maar al eens aan de grote steden die het liefst op zo’n kort mogelijke termijn alle verbrandingsmotoren uit de binnenwateren willen verbannen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vraag naar elektrische voortstuwingssystemen ook binnen de
Nederlandse jachtbouwindustrie groeit, wat een toenemende behoefte aan kundige elektromonteurs met zich meebrengt. Om aan deze behoefte te voldoen, is er hard gewerkt aan het nieuwe MBO keuzedeel ‘Installatie en onderhoud van elektrische voortstuwings- systemen van kleine vaartuigen’. Het keuzedeel ligt
momenteel ter goedkeuring bij de toetsingskamer SBB, de laatste stap in het proces dat in November vorig gestart is, een formaliteit kunnen we stellen! Het keuzedeel zal op korte termijn op verschillende MBO-instellingen door heel Nederland worden aangeboden. Waaronder o.a. het Firda in Sneek en het STC in Rotterdam.


Relevantie van het keuzedeel
De energietransitie vereist dat meer en meer vaartuigen overstappen naar elektrische voortstuwingssystemen. In Nederland zijn er meer dan 500.000 vaartuigen die in aanmerking komen voor elektrificatie. Er is een tekort aan mensen die
zulke systemen kunnen inbouwen en onderhouden in deze vaartuigen. Binnen de maritieme industrie zijn daarom veel nieuwe professionals nodig om deze vaartuigen om te kunnen bouwen van verbrandingsmotoren naar elektrische
voortstuwingsinstallaties De jachtbouw heeft daarom monteurs nodig die
kunnen werken aan kleine vaartuigen die uitgerust
zijn met elektrische voortstuwingsinstallaties. De brancheverenigingen NJI, HISWA/RECRON en NMT onderschrijven de behoefte aan dit keuzedeel in de arbeidsmarkt dan ook zeer. Mensen die dit keuzedeel afronden hebben een grotere
kans op de arbeidsmarkt, voornamelijk in de jachtbouw. Dat is wel zeker!
Beschrijving van het keuzedeel In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar kleine vaartuigen (jachten, boten en schepen korter dan 24 meter) te
(her)motoriseren met elektrische voortstuwingssystemen en de daarbij behorende
accupakketten. De beginnend beroepsbeoefenaar leert de systemen kennen en hoe deze moeten worden geïnstalleerd en onderhouden volgens de geldende normeringen en veiligheidseisen. Er wordt, zoals in de gehele maritieme sector en de onderliggende kwalificaties, gewerkt volgens de geldende normeringen van EN-ISO, NEN en PGS. Er is in elk geval speciale aandacht voor het werken met hoogspanning, brandveiligheid en veilig werken in het algemeen. (veiligheidsnormen)


Firda
Volgens Stefan IJsselmuiden, Docent Maritieme
techniek Firda en Meinte Visser, Teamleide Maritieme Techniek Sneek Firda speelt het MBO met dit Keuzedeel inderdaad in op de ‘elektrificeringstrend’ en een ontzettend relevant keuzedeel voor studenten maritieme techniek. Het
biedt hen de nodige kennis en essentiële vaardigheden. Belangrijk om te weten is dat dit keuzedeel, dat 480 uur beslaat, niet alleen toegankelijk is voor studenten in het derde leerjaar van niveau 3 en 4, maar ook voor externe kandidaten met een relevante vooropleiding in elektrotechniek. Zo kunnen zij een grote groep studenten bereiken en interesseren voor het vak. De inhoud omvat theoretische kennis en praktische
vaardigheden, zoals het leren van technieken, het in- en ombouwen van systemen, en het opsporen en repareren van storingen. Met de afronding vandit keuzedeel door middel van een examen en het behalen van een certificaat, worden studenten goed voorbereid op een cruciale rol in de energietransitie binnen de maritieme sector, waar een groeiende vraag is naar gespecialiseerde technici voor de
installatie en het onderhoud van elektrische voortstuwingssystemen.
In het keuzedeel leer je onder andere

 • De technieken van elektrische
  voortstuwingssystemen
 • In en ombouwen van elektrische
  voortstuwingssystemen
 • Storing zoeken en reparatie van elektrische
  voortstuwingssystemen
  Dit keuzedeel betreft verdiepende kennis en
  vaardigheden die nodig zijn om elektrische
  voorstuwingssystemen* in kleine vaartuigen** te
  installeren*** en onderhouden.
 • Het gaat over systemen lager dan 1000 volt gelijkspanning.
  ** Kleine vaartuigen zijn vaartuigen onder de 24 meter lengte.
  *** Onder installeren valt ook het ombouwen van bestaande voorstuwingssystemen met verbrandingsmotoren naar elektrische voorstuwingssystemen.Het keuzedeel heeft een studiebelasting van 480 uur, vergelijkbaar met 2 schoolsemesters. Waarbij zowel de theorie als praktijk aan bod komen inclusief uiteraard een praktijkstage op bij voorkeur een jachtwerf en/of -bouwer. Daar het een nieuw ontwikkelde opleiding betreft, zal in de praktijk gaan blijken waar de ideale verhouding ligt tussen theorie en praktijk(stage).
Om het keuzedeel te volgen is basiskennis elektrotechniek en kennis van elektrische scheepsinstallaties op minimaal mbo-niveau 3 Maritieme techniek of verwante opleidingen een minimale vereiste. Denk bij verwante opleidingen
bijvoorbeeld aan mechatronica, werktuigbouw- kunde, maar ook aan een Havist met voldoende basiskennis van de wet van Ohm is van harte welkom! Het keuzedeel wordt uiteraard afgerond met een examen en een certificaat!
‘Het keuzedeel heeft een gedeelte theoretische kennis en praktische
vaardigheden en belast 480 uur. De opleiding maritieme techniek van
Firda biedt dit keuzedeel aan in het derde leerjaar van niveau 3 en 4.
En de reden is dat de studenten eerst de basisprincipes moet kennen van elektra.
Ook is het mogelijk om als extern dit keuzedeel te volgen en daar is wel een
relevante vooropleiding van elektra voor nodig.’ Stefan IJsselmuiden, Docent Maritieme techniek Firda en Meinte Visser, Teamleider Maritieme
Techniek Sneek Firda Een gezamenlijke Inspanning Het initiatief komt voort uit een samenwerking tussen brancheorganisaties, onderwijs- en kennisinstituten en bedrijven, onder leiding van de NJI (Branchegroep Nederlandse Jachtbouw
Industrie). Eind november werd een voorstel ingediend bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om deze opleiding rijks-
erkend en daarmee bekostigd te krijgen. Een rijks-erkende opleiding zorgt ervoor dat deelnemers goed worden opgeleid voor de juiste en
veilige montage en onderhoud van elektrische voortstuwingsinstallaties in kleine vaartuigen tot circa 24 meter.

Conclusie
De introductie van het keuzedeel “Installatie en onderhoud van elektrische voortstuwingssystemen van kleine vaartuigen” markeert een significante
vooruitgang in de maritieme onderwijssector. Het voorziet in de behoefte aan gespecialiseerde kennis en vaardigheden die essentieel zijn voor de
energietransitie binnen de maritieme industrie en met name de jachtbouw.
Door deze opleiding wordt een nieuwe generatie technici klaargestoomd om de uitdagingen van duurzaam varen aan te gaan, wat niet alleen bijdraagt aan een schoner milieu maar ook aan de economische groei en innovatie in de jachtbouw!
Niet alleen het keuzedeel, maar ook de toekomst van elektrisch varen is veelbelovend. Studenten die dit keuzedeel volgen, staan aan de vooravond van
een revolutie in de jachtbouw, klaar om een verschil te maken in de wereld van duurzame technologie.

Neem voor meer informatie contact op met Firda of het NJI. En neem bijvoorbeeld eens een kijkje bij Firda in Sneek! Zij bouwen momenteel aan een splinternieuw ‘future proof’ Kenniscentrum Jachtbouw Firda aan de opleidingswerf in Sneek!

www.jachtbouw.nl
www.firda.nl

(Visited 10 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten