In samenwerking met CRV in Wirdum 14:50 Agri & Food

‘Elke 6 seconden wordt er een CRV-kalfje geboren’

De slogan van CRV luidt: Better Cows › Better Life. Daar kun je best Better Environment aan toevoegen. Immers, CRV streeft elke dag naar een gezondere veestapel, waarbij koeien met dezelfde hoeveelheid of minder voer meer melk kunnen produceren. En dat leidt tot minder mest en dus minder overlast voor het milieu. Het verzamelen van data speelt daarin een doorslaggevende rol en daarmee loopt CRV wereldwijd voorop. „De sector is in staat haar bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen, dankzij de innovatieve oplossingen die er zijn”, zegt directeur Lammert Veenhuizen.

We zijn op bezoek bij het Dairy Breeding Center van CRV in Wirdum. De pinken die hier gehuisvest zijn vormen de zogenaamde nucleus; de beste vrouwelijke dieren uit Europa, die de basis zijn in het fokprogramma van CRV. Met als belangrijkste doel: een perfecte balans tussen gezonde en efficiënte koeien.

Samen met de bijna 22.000 leden, waarmee 90% van de rundveehouders in Nederland en België bij CRV is aangesloten, werkt het bedrijf elke dag aan het verbeteren van veestapels over de hele wereld. CRV is een coöperatie en is in 60 landen actief. „We zijn van en voor de veehouder”, aldus Veenhuizen.

Activiteiten

Dat CRV werk maakt van een integrale benadering van veestapelverbetering blijkt uit de diverse activiteiten van CRV: dankzij de melkproductieregistratie, waarvoor elke dag 300 monsternemers op pad zijn, beschikt CRV over een enorme hoeveelheid data, die wordt gedeeld met de boer. Via een app blijft hij op de hoogte van het welbevinden van zijn veestapel en kan hij eventueel vroegtijdig ingrijpen. Verder beschikt CRV over een tak kunstmatige inseminatie, waarvoor elke dag 350 inseminatoren aan het werk zijn. Een vierde belangrijke tak is genetica. Elk jaar produceren de beste stieren van verschillende rassen 11 miljoen rietjes sperma.

Opgave

Efficiëntie staat bij CRV voorop. Veenhuizen:„ Het verhaal is duidelijk. In 1950 voedde een boer 16 mensen, nu moet een boer 200 mensen voeden, waarmee het belang van efficiëntie nog maar eens wordt onderstreept. Er komt een enorme opgave op ons af, want in 2050 moeten wereldwijd 9 miljard mensen kunnen eten en drinken. Dat betekent dat de voedselproductie wereldwijd moet stijgen en daar kan CRV een belangrijke bijdrage aan leveren, op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier. Daarom investeert CRV in hogere kwaliteit genetica-, data- en technologische oplossingen, waardoor de melkproductie kan worden verhoogd en tegelijk de milieu-impact zo klein mogelijk wordt gehouden.”

Voer

Het is niet voor niets dat de Nederlandse veehouderij tot de meest efficiënte ter wereld behoord. Waar in Nederland een koe ruim 9.000 liter melk per jaar produceert, daar komt een koe in China tot hooguit 4.000 à 5.000 liter per jaar. „Een gevolg van jarenlang onderzoek en vervolgens het doorvoeren van verbeteringen.”

‘We verplaatsen het ‘probleem’, terwijl we de oplossingen hier in huis hebben’

Als voorbeeld noemt Veenhuizen het in 2015 gestarte voerefficiëntieprogramma. „We testen 2.500 koeien, waarbij we precies meten wat ze eten en wat hun melkopbrengst is. Daaruit blijkt dat er enorme verschillen zitten tussen koeien, waardoor de boer behoorlijk kan besparen op voer en dus op uitstoot. Als je dan bedenkt dat voer de hoogste kostenpost voor een boerenbedrijf vormt, dan wordt er dankzij dit onderzoek behoorlijke winst behaald. Goed voor de boer, goed voor de koe en goed voor het milieu.”

Herbezinning

Veenhuizen pleit voor een andere kijk op landbouw, noem het een herbezinning. „Nederland speelt een belangrijke rol in de voedselvoorziening in Noordwest-Europa en daarbuiten, omdat we hier de perfecte omstandigheden voor de productie van voedsel hebben. Gezien de huidige situatie en de ontwikkelingen is het van groot belang om die positie te handhaven. Echter, de landbouw zit, volgens mij onterecht, in het verdomhoekje. De sector kenmerkt zich door hardwerkende boeren met hart voor hun dieren, de natuur en de juiste balans daartussen. Daarin lopen we voorop, dankzij de innovatieve oplossingen die er al zijn. Maar, als de overheid haar plannen doorzet, dan moeten er straks verplicht bedrijven stoppen.

Wordt de veestapel dan kleiner? Wij denken van niet, grotere bedrijven worden nog groter en een ander deel van veestapel verplaatst zich naar het buitenland. Kortom, we verplaatsen het ‘probleem’, terwijl we de oplossingen hier in huis hebben.”

„Met de kennis en kunde die bij CRV voorhanden is werken we elke dag aan een efficiëntere koe, die beter is voor het klimaat. Want, meer efficiëntie leidt tot meer opbrengst en minder uitstoot. Dat is het doel waarvoor we elke dag bezig zijn. Die 9 miljard mensen willen straks in 2050 wel kunnen eten en drinken, daar ligt een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.”

www.crv4all.nl

(Visited 10 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten