In samenwerking met Nijburg Industry Group 08:50 Duurzaam / Circulaire economie, Innovatie / Onderzoek, Techniek / Maak- en procesindustrie

Good climate, better performance

Een gezond binnenklimaat levert een belangrijke bijdrage aan het welbevinden en de gezondheid van medewerkers, zo blijkt uit onderzoek. Bij Nijburg Industry Group in Westerbroek/Sappemeer weten ze dat al lang. Het familiebedrijf is specialist in de productie, levering en installatie van totaaloplossingen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. „Onze doelstelling is dat een gezond binnenklimaat in 2030 voor iedereen beschikbaar moet zijn”, legt Mirjam Kerdijk uit. Collega Laura Nijburg denkt dat het totaalconcept en de bedrijfsvoering dat Nijburg biedt daar een belangrijke rol in kan spelen.

Beide dames vervullen sinds oktober 2021 een gezamenlijke functie als adjunct directeur in de holding directie van de Nijburg Industry Group. Daarbij zit het onderscheid in de focus op de interne of externe organisatie.

In eigen huis

Nijburg Industry Group heeft het gehele proces in eigen huis en dat biedt in de huidige markt voordelen. Neem de prefab productie van allerlei onderdelen of het verhogen van de voorraden, waardoor Nijburg geen leveringsproblemen kent die je elders al wel ziet. „Wat we doen is continu vooruit lopen op ontwikkelingen in de markt”, legt Laura uit.

„Zo hebben wij ons twee jaar geleden hardop afgevraagd wat belangrijk gaat worden, met het jaar 2050 als stip op de horizon”, vult Mirjam aan. „Wij denken bijvoorbeeld dat niet de overheid gaat bepalen of we de klimaatdoelstellingen gaan halen: dat doen de mensen en de bedrijven. Er is echter heel veel nog niet concreet, maar dat wil niet zeggen dat je er niet mee aan de slag kunt gaan.” Het tekent de manier waarop Nijburg Industry Group in de markt wil staan. Niet voor niets is de directie, die tot oktober 2021 uit Jan Nijburg bestond, uitgebreid met Mirjam en Laura. „We hebben ambitieuze groeidoelstellingen en laten ons hierbij niet remmen door de krapte op de arbeidsmarkt. Om deze doelstellingen te behalen hebben we de laatste tijd flink geïnvesteerd in ons machinepark, met de komst van (semi-) automatische machines. Daarnaast heeft onze organisatie een transformatie ondergaan, door te werken vanuit drie divisies, te weten: verkoop, installatie en productie. Elke divisie heeft een eigen directeur, die een belangrijke rol heeft in het creëren van synergie tussen de divisies”, zegt Laura.

Ventilatie

Nijburg Industry Group is niet alleen in Nederland actief. De focus lag de laatste tijd op de Benelux, maar inmiddels worden naast de huidige samenwerkingen in de UK ook strategische partners gezocht in landen als Duitsland, Denemarken en Spanje. Laura:„ Vanwege corona stonden de internationale ontwikkelingen min of meer stil, maar tegelijkertijd nam de vraag vanuit Nederland, met name rondom ventilatie, enorm toe. Voor Nijburg was die toenemende vraag geen probleem, omdat we een eigen productiefaciliteit hebben.”

Inmiddels wordt er nagedacht over de realisatie van een nieuw warehouse en de inrichting van een nieuwe prefab afdeling. Prefab aanleveren doet steeds meer z’n intrede, vooral vanwege het tekort aan personeel. „Daarnaast hebben we in januari jl. een montagebedrijf in luchtkanalen in Zwolle toegevoegd aan de groep”, voegt Laura toe. “We zijn op allerlei manieren bezig om onze processen efficiënter in te richten, waardoor we klanten nog beter, bewuster en sneller kunnen bedienen.”

Missie

Een gezond binnenklimaat voor iedereen, met oog voor mens en milieu, is de missie van Nijburg Industry Group. „We communiceren dit onderwerp nadrukkelijk naar onze klanten”, geeft Laura aan. “Dat is niet voor niets. 70 procent van ons leven brengen we binnen door. We zien dat steeds meer ondernemers, maar ook burgers, daar oog voor hebben en beseffen welk effect dit heeft op ons leven, onze gezondheid en onze prestaties.”

„Tegelijkertijd speelt duurzaamheid een belangrijke rol binnen ons bedrijf”, gaat Mirjam verder. „Zeker gezien het feit dat grondstoffen schaars zijn, wordt dit onderwerp steeds belangrijker. Op dit moment gaat 50 procent van alle grondstoffen naar de bouwsector. Een derde hiervan kunnen we met de huidige technieken hergebruiken, we hebben dus nog twee derde te winnen.” Nijburg Industry Group denkt bijvoorbeeld na over het realiseren van materialenpaspoorten. „Daarmee kunnen we altijd traceren welke producten in welk gebouw geïnstalleerd zijn.”

‘We hebben ambitieuze groeidoelstellingen en laten ons hierbij niet remmen door de krapte op de arbeidsmarkt

Daarnaast werkt het bedrijf aan een verdere optimalisatie van haar producten, waarmee de impact op het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Zo worden producten ontworpen waarvoor minder materiaal nodig is, wat tot een lichter en efficiënter eindproduct leidt. Verder wordt afval tijdens de productie zoveel mogelijk beperkt en moet het meeste verpakkingsmateriaal nog dit jaar 100 procent recyclebaar zijn.

Digitale technieken

Ook in het gebruik van technologische oplossingen wil Nijburg Industry Group voorop lopen. „Het inzetten van digitale technieken, denk aan het containerbegrip internet of things, neemt toe”, zegt Mirjam. „Door het slim inzetten van sensoren kunnen wij, hopelijk in de nabije toekomst, de luchtkwaliteit monitoren en vroegtijdig inspringen op mogelijke veranderingen.”

„We willen voorop lopen en daarmee willen we onze partners, klanten en medewerkers binden. We zijn niet onderscheidend in het product, maar wel in de manier waarop we werken en het totaalconcept dat we kunnen leveren. Meedenken, produceren, ontwikkelen, installeren en service; het zit allemaal onder één dak. Wij zijn er van overtuigd dat we daarmee het verschil kunnen maken.”

www.nijburg.nl

(Visited 16 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten