In samenwerking met Meldpunt Discriminatie Drenthe 16:55 Zorg, Life Sciences & Health

‘Hoe is het binnen mijn bedrijf eigenlijk geregeld?’

Meldpunt Discriminatie Drenthe

Je kunt momenteel de krant niet openslaan of je leest er wel over. Seksueel grensoverschrijdend gedrag: op de werkvloer, rond televisieprogramma’s, in de culturele sector. Heeft u zich wel eens afgevraagd of ongewenst gedrag binnen uw bedrijf of organisatie voorkomt. En als dat het geval is, wat doet u daar dan aan?

Slachtoffers met een klacht, maar ook werkgevers voor advies, kunnen terecht bij Meldpunt Discriminatie Drenthe. Een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt discriminerende uitingen, gedragingen of regelgeving te voorkomen, signaleren en te bestrijden. Zij doet dit in opdracht van alle Drentse gemeenten, op Tynaarlo na.

Corona

Volgens Rika Ringersma is het aantal meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Meldpunt Discriminatie Drenthe nog gering. Hoe dat komt durft ze niet te zeggen. “Ze kunnen in elk geval wel bij ons terecht”, geeft ze aan. Rondom corona nam het aantal meldingen wel toe. “Zo kregen we een klacht van iemand die zonder mondkapje een winkel in wilde, maar geweigerd werd. Hij bleek om medische redenen geen mondkapje te kunnen dragen en daar hebben we de eigenaar van de winkel op gewezen.”

Verhaal

Collega Kikie Teunissen legt uit dat inwoners van Drenthe voor allerlei vormen van discriminatie bij het Meldpunt terecht kunnen. “Denk aan discriminatie op het gebied van geslacht, nationaliteit, chronische ziekte en beperking, enzovoort. Waar mensen zich gediscrimineerd voelen, kunnen wij helpen. Uit ervaring weten wij dat het mensen goed kan doen wanneer er naar hun klacht wordt geluisterd, dat ze hun verhaal kwijt kunnen.” “En wil iemand daadwerkelijk een klacht indienen, dan kan dat”, vult Rika aan. “Maar, die beslissing ligt altijd bij degene die met de klacht komt. Hij of zij bepaalt zelf hoever men wil gaan. Wat we sowieso altijd doen is registreren. Komen er over een bepaalde organisatie of situatie meerdere klachten binnen, dan kunnen we volledig anoniem ook actie ondernemen.”

Dialoog

Discriminatie op de werkvloer komt volgens Rika en Kikie regelmatig voor. Kikie:” Het is lastig om daar als werknemer mee om te gaan, omdat er sprake is van een arbeidsrelatie en je je baan niet graag kwijt wilt. We adviseren desondanks de dialoog op te zoeken. Het Meldpunt vindt dat er voor iedereen plaats moet zijn op de werkvloer. En als iedereen het naar de zin heeft, dan is dat goed voor alle partijen.” Volgens Rika staan bedrijven en organisaties meestal wel open voor een gesprek. “Door alle berichten en de discussies die daar het gevolg van zijn, komt er nu wel iets los. Het zal de bewustwording bij werkgevers bevorderen. Hoe zit het met het beleid op dit gebied binnen mijn bedrijf of organisatie is een vraag die iedereen zich regelmatig zou moeten stellen. Juist binnen bedrijven en organisaties kan onbewust een cultuur ontstaan die je met elkaar niet wilt. Daar moet je altijd scherp op toezien. Want, ook als je alles op papier goed hebt geregeld, kan de praktijk weerbarstig zijn. Dat vraagt om de aandacht van iedereen.”

www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

(Visited 4 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten