In samenwerking met Discriminatie Meldpunt Groningen 11:59 Business to Business, Zorg, Life Sciences & Health

Melden helpt! Zet een streep door discriminatie

Met die slogan wil het Discriminatie Meldpunt Groningen mensen duidelijk maken dat ze er niet alleen voor staan, wanneer ze zich gediscrimineerd voelen. En dat kan discriminatie in de meest brede zin van het woord zijn. Niet voor niets is discriminatie in de wet verboden. In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden. Helaas is de praktijk weerbarstig, zo horen ze vrijwel dagelijks bij het Discriminatie Meldpunt Groningen.

Uit onderzoek dat eens in de 2 jaar plaatsvindt blijkt bijvoorbeeld dat het aantal meldingen in Groningen op grond van geslacht in 2009 12 procent bedroeg, terwijl dit percentage in 2021 was verdubbeld. „Deze meldingen zijn met name afkomstig van mensen die zich op hun werk gediscrimineerd voelen”, legt Eva Brinkhof uit. „Denk bijvoorbeeld aan zwangerschapsdiscriminatie, maar ook vrouwen in gelijke posities als mannen en daarvoor minder loon krijgen en de positie op het werk.”
Of het aantal meldingen is toegenomen doordat er meer aandacht is voor discriminatie, durft ze niet te zeggen. „Daar is in het onderzoek niet naar gekeken. Het is duidelijk dat er tegenwoordig meer aandacht is voor discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, daarover later meer, en de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen. Dat merken we bijvoorbeeld ook doordat meer bedrijven en organisaties ons benaderen voor advies en/of voorlichting.”


Taak
Het Discriminatie Meldpunt Groningen, kortweg DMG, neemt klachten in behandeling en biedt in eerste instantie een luisterend oor. Voorbeelden van behandelmogelijkheden zijn een juridisch onderzoek naar discriminatie of een gesprek met de werkgever/organisatie om tot een oplossing te komen. „Dat doen we altijd in goed overleg met degene die meldt, die persoon staat altijd centraal”, legt Robin Marks uit. Zij is sinds kort werkzaam bij het DMG en heeft als taak meegekregen het DMG nog beter op de kaart te zetten. „Uit de genoemde onderzoeken blijkt ook dat 25 procent van de mensen niet weten wat ze met de situatie aan moeten wanneer ze zich gediscrimineerd voelen. Daar ligt nog wel een taak voor ons weggelegd.”


‘Het is duidelijk dat er tegenwoordig meer aandacht is voor discriminatie, grensoverschrijdend gedrag en de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen’


„Het DMG heeft drie pijlers: klachtenafhandeling en registratie, wat een wettelijke taak is, en voorlichting/preventie”, gaat ze verder. “Voorlichting doen we vooral op de scholen, van basisonderwijs tot en met de MBO’s en HBO’s, in de hele provincie Groningen. Maar, zoals aangegeven komen we ook steeds vaker bij bedrijven en organisaties, waar we middels workshops duidelijk proberen te maken wat discriminatie met een mens doet, maar ook hoe vaak ongemerkt, discriminatie op de werkvloer kan ontstaan. Mensen zijn zich daar niet altijd van bewust.”


Kinderwens

„Tijdens de workshops leggen we eerst uit wie we zijn en wat we doen”, gaat Jasna Mujakovic verder. „Wij stellen leerlingen vragen over wat discriminatie betekent en op welke gronden het kan voorkomen. Zelf benoem ik vaak discriminatie op basis van geslacht als voorbeeld. Een potentiële werkgever mag bijvoorbeeld niet aan een vrouwelijke sollicitant vragen of ze een kinderwens heeft. Andere voorbeelden van discriminatie kunnen over het salaris gaan, maar ook positieve discriminatie, waarbij bij gelijke kwaliteiten nadrukkelijk voor een bepaalde groep wordt gekozen, worden vaak genoemd. Mensen ervaren dat niet altijd als eerlijk.”

MeToo

Op scholen geeft Jasna vaak voorlichting over #MeToo. „Soms is dat in een klas met alleen maar meisjes en soms in een gemengde klas. Je ziet dan altijd een andere dynamiek ontstaan.” Ze laat aan de hand van een indringende film zien hoe snel een situatie kan ontsporen, waarbij in de meeste gevallen een vrouw het slachtoffer is en zich niet meer prettig voelt. „Waar het om gaat is dat we de discussie op gang willen brengen, dat het bespreekbaar wordt, maar vooral dat jongeren beseffen wat gedrag met anderen kan doen.” Als voorbeeld geeft ze het bestaan van micro-agressie. „Dat kan zich op heel veel manieren uiten. Het betekent dat mensen onbedoeld kwetsbare opmerkingen maken, die stereotypen in stand houden.” Overigens valt het haar wel op dat veel jongeren #MeToo, dat in 2017 ontstond, niet kennen. „Dat verbaast me dan wel.”


Vertrouwenspersoon
In 2022 ontving het DMG 227 meldingen, waarbij het in ruim 3 procent van de gevallen om geslachtsdiscriminatie ging. „In vergelijking met het discriminatieonderzoek zou dat cijfer hoger moeten zijn”, weet Eva, „maar wij denken dat veel mensen in eerste instantie naar een vertrouwenspersoon gaan, die inmiddels wel bij de meeste, met name grotere, bedrijven en organisaties actief is. Vaststaat dat er meer discriminatie is dan wij registreren. Wat dat betreft is er genoeg werk te doen.”
„Met name grote bedrijven en organisaties, zo horen we vaak, beschikken over protocollen, waarin het diversiteitsbeleid is opgenomen”, besluit Robin. „Op papier is het dan goed geregeld, maar ernaar handelen wordt nog wel eens vergeten. En vaak gebeurt dit onbewust. Er is nog veel onwetendheid en we hebben ons oordeel snel klaar. Daarom proberen wij overal waar we komen een zaadje te planten, die ertoe leidt dat mensen er over na gaan denken en desgewenst hun gedrag gaan aanpassen.”


Op de website van Discriminatie Meldpunt Groningen staan casussen waarin voorbeelden van discriminatie worden genoemd. DMG kan je ook vinden op Facebook en Linked-in.

www.discriminatiemeldpunt.nl

(Visited 173 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten