In samenwerking met Prodak 08:09 Zorg, Life Sciences & Health

Prodak Archief- en datavernietiging

20 jaar geleden startte Zorginstelling Alliade met het veilig verwijderen en vernietigen van afval met privacy gevoelige informatie. Bij deze werkzaamheden wilde men mensen met afstand tot de arbeidsmarkt betrekken en zo een zinvolle dagbesteding geven. Dit werd een succes en leidde In 2016 tot verzelfstandiging van Prodak.

„Prodak was al AVG-ready voordat de AVG werd ingevoerd”, zegt Peet de Wit, buitendienstmedewerker van Prodak. Ook het sociale karakter bleef bestaan. „Als je de talenten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt goed weet te benutten, dan levert dat zoveel extra’s op.”


Met oog voor de zorg

„Afval mag geen extra taak opleveren voor een werknemer. Ook niet als het afval betreft met privacy gevoelige informatie. Wij zien het als onze taak dit afvalverwerkingsproces efficiënt ‘in te regelen’, zodat het naadloos aansluit bij de vertrouwde manier van werken. Met die aanpak onderscheiden wij ons.”


‘Verandert er iets in een organisatie, dan veranderen wij mee’


„Wij zijn geen afvalinzamelaar”, zegt Jordi de Jong, bedrijfsleider. „We komen geen afvalcontainers legen die op een centraal afvalpunt staan. Wij richten ons op AVG-proof inzamelen en vernietigen van informatiedragers. Dat gaat van hard disks tot medicijnzakjes. Elke datadrager vraagt om een aangepaste benadering.”
Peet geeft een voorbeeld: „Een verpleegkundige die een medicijn heeft gegeven aan een patiënt, mag het medicijnzakje niet in de prullenbak gooien. Een prullenbak is immers toegankelijk voor iedereen. Een medicijnzakje naar een centraal geplaatste ophaalcontainer brengen kost tijd en is foutgevoelig. Voor dit probleem hebben we afgesloten databoxen ontwikkeld die op de afdeling geplaatst worden. Nu past de inzameling binnen een realistische werkroutine.”


„Voor een naadloze toepassing doen we onderzoek naar de gehanteerde werkwijze. De uitkomsten bepalen de gekozen inzamelstrategie. Vervolgens blijven we het proces monitoren. Verandert er iets in een organisatie, dan veranderen wij mee”, zegt Peet. „Sommige zeggen maatwerk, wij noemen het passie.”


Vertrouwen als sleutelbegrip
Prodak heeft het CA+ keurmerk voor archief en data-vernietiging en garandeert dat de vernietiging van data voldoet aan de wetgeving. „Wij gaan graag verder dan de wet. Elke opdracht wordt binnen 24 uur onder permanent cameratoezicht en in een gesloten ruimte vernietigd. De klant ontvangt hiervan ook altijd een bijbehorend vernietigingscertificaat. Vertrouwen in elkaar; weten dat we er zijn om te helpen. Dat is meer dan alleen een gestelde taak uitvoeren.”
Voor ons is alles vertrouwelijk.
Hoe lastiger de verwerking van privacy gevoelig materiaal wordt hoe groter de kans is dat er fouten worden gemaakt.


www.prodak.frl

(Visited 12 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten