In samenwerking met Symeres 09:08 Techniek / Maak- en procesindustrie, Werk, Zorg, Life Sciences & Health

Symeres Groningen; versnelde groei als
onderdeel van een wereldwijde CRO

Wat in 1988 begon als startup van de vooraanstaande chemicus professor Hans Wijnberg, groeit in 34 jaar naar een eersteklas internationale speler op het gebied van ontwerp en ontwikkeling van geneesmiddelen. Van Syncom in Groningen naar Symeres met zes sites in vier Europese landen en de Verenigde Staten. „We zitten aan het front van de wereldwijde bio-farmaceutische industrie.”

Het Syncom van toen mag dan groot zijn gegroeid, klanten van het eerste uur bedienen ze nog steeds. „En dat hoort ook zo te zijn, want als je dat kleine niet volledig en goed kunt bedienen, kun het grote ook niet aan.” Die loyaliteit en vasthoudendheid is kenmerkend voor Symeres. „We zijn wetenschappers die houden van hoogwaardig chemisch farmaceutisch onderzoek. In de begintijd van Syncom ging het veelal over de vraag of we een bepaald molecuul konden maken, nu zitten we aan de knoppen van ontdekking, ontwerp en ontwikkeling van deze stoffen. We ontwerpen de moleculen die we vervolgens ontwikkelen tot een medicijn, klaar voor de markt. Dat is wat ons drijft. We weten waar we vandaan komen, dat koesteren we en we zijn ambitieus genoeg om ons verder te ontwikkelen”, zegt Managing Director Robert Hof van Symeres Groningen, de rechtsopvolger van het zo vertrouwde Syncom. „Na 34 jaar nemen we afscheid van de naam en juridische structuur van Syncom en gaan we verder als Symeres Netherlands. We zijn gegroeid van Syncom naar MercachemSyncom en daarna naar Symeres. We blijven groeien als servicebedrijf voor de klanten in de farma-, biotech- en agrochemische industrie. Chemie en wetenschap zijn het fundament van ons bestaan. Die chemie vormt niet alleen de basis voor geneesmiddelen en voeding, maar draagt ook wezenlijk bij aan de transitie van fossiel naar niet- fossiele grondstoffen. Symeres is chemie en ‘Groningen’ blijft ons thuis. Het is de plek die ons al heel veel heeft gebracht en met haar groei en ontwikkeling de perfecte basis is om blijvend in te investeren.”

Stroomversnelling door COVID

Tekenend voor die loyaliteit en het perspectief dat Syncom altijd heeft gehad, is Jan Koek, die op verzoek van professor Hans Wijnberg de overstap maakte van Rijksuniversiteit Groningen naar die startup en daarmee de eerste Syncom-werknemer ooit werd. Inmiddels is hij als Director of Chemistry verantwoordelijk voor de opschaling vanuit het laboratorium naar 50 en sinds recent zelfs 100 liter reactoren. „De stap naar het mogelijk maken van productie van geneesmiddelen.” Jan Koek maakte al die jaren van groei mee en heeft nu ruim 600 collega’s in Groningen, Nijmegen, Weert, Praag (Tsjechië), Oulu (Finland)) en sinds dit voorjaar ook in de Verenigde Staten. En waar veel collega’s al lang of heel lang bij Symeres werken, groeit tegelijk het aantal mensen dat nog maar kort bij de groeibriljant werkt. „Vijfentwintig procent van ons, werkt korter dan vijf jaar bij Symeres, die kennen Syncom alleen als naam.”

De stap van het Europese naar het Amerikaanse continent hielden de drie wetenschappers tot twee jaar geleden nog voor onmogelijk. „Maar door de actualiteit van met name COVID zijn veel zaken in een enorme stroomversnelling geraakt, onder meer op het gebied van de ontwikkeling van lipiden voor mRNA-vaccins. Met de overname van het Amerikaanse Organix in Woburn bij Boston, hebben we de belangrijke strategische verbinding met Amerika gemaakt en een gespecialiseerde speler in huis op dat gebied. En we zijn nu al zover dat we met Organix de eerste gezamenlijke projecten hebben lopen. We werkten al voor een groot scala aan opdrachtgevers in de VS, maar door in het kloppende hart van die industrie een eigen site te hebben, is onze betekenis meteen veel groter geworden”, licht Robert Hof toe. „En van Europees speler voor internationale opdrachtgevers zijn we een wereldwijde speler geworden in een markt die aan betekenis alleen maar toeneemt.”

Om de verschillende sites van Symeres in verschillende landen en continenten goed met elkaar te verbinden, wordt hard gewerkt aan de integratie van processen en ERP-systemen. „We willen onze klanten zo optimaal mogelijk bedienen”, vertelt Director of Operations van Symeres Groningen Mark Verhaar. Hij werkt vanuit Groningen mee aan het internationale integratieproces. „Hoe beter onze sites, mensen en faciliteiten op elkaar zijn afgestemd, hoe beter we geïntegreerde projecten kunnen aanbieden voor onze klanten. Het is een voorwaarde om te kunnen profiteren van alle kennis die we in huis hebben en innovatieve stappen te zetten. Symeres heeft zes sites die alle hun eigen specifieke wetenschappelijke kennis, ervaring en faciliteiten bieden, alle essentieel voor geneesmiddelontwikkeling. Wil je daar het maximale uithalen, dan moet alles daaromheen vloeiend in elkaar overlopen. Die stap naar een Symeres-standaard zetten we nu. Een internationale standaard voor succes, die ooit begon met het in opdracht maken van moleculen, maar inmiddels voorziet in het succesvol ontdekken, ontwikkelen en produceren. De opschaling waar Jan in Groningen in onze laboratoria mee bezig is, is een wezenlijke stap om fase 1 en fase 2 van geneesmiddelenontwikkeling te bereiken, het testen op kleine groepen patiënten. Die fase 1 en fase 2- GMP productie doen we op onze Symeres-sites in Weert en Praag.”

Succesvolle sector voor het Noorden Wezenlijk binnen de stappen die Symeres Groningen zet als onderdeel van het internationale Symeres, is het erkennen en stimuleren van een sterke life science community. Robert Hof: „We groeien al 33 van de 34 jaar, maar die groei en ontwikkeling kan niet worden losgezien van de life science ontwikkeling van Groningen en Noord-Nederland. Wij zijn gebaat bij het succes van anderen. De afgelopen jaren hebben we eerst vanuit Syncom en nu vanuit Symeres veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van Life Cooperative, een krachtige community van vijftig bedrijven. Door geld, middelen, gebouwen en faciliteiten te delen, neemt het belang van de life science community toe. Noord-Nederland staat nationaal en internationaal stevig op de kaart. Wat ooit begon met de visie en overtuiging van professor Hans Wijnberg, zijn leidende rol aan het Organisch Chemisch Laboratorium en na zijn pensioen de start van Syncom, is uitgegroeid tot een succesvolle sector met groeiende betekenis. Op wetenschappelijk gebied, op gebied van werkgelegenheid en maatschappelijk, omdat we in steeds grotere mate bijdragen aan geneesmiddelenontwikkeling en de gezondheid van mensen. Daarom zeg ik, er is voor ons geen betere basis dan Groningen. We groeien internationaal en op onze drie sites in Nederland verder door organische groei en overnames en met de Campus Groningen blijven we investeren in het fundament van de life science community.”

www.symeres.com

(Visited 8 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten