In samenwerking met De Stichting La Hacienda 09:08 Zorg, Life Sciences & Health

‘We helpen jongeren op weg naar zelfstandigheid’

De Stichting La Hacienda is een jeugdzorgorganisatie die zich richt op beschermd en begeleid wonen van jongeren tussen de 16 en 26 jaar. Daarnaast zijn er jongerengroepen voor 10-18 jaar en verzorgt zij ambulante jeugd- en gezinszorg thuis. De negen woonvoorzieningen staan in Groningen stad, Veendam en binnenkort in Winschoten. De begeleiding thuis vindt in de hele provincie plaats. „Ons doel is om jongeren te helpen op weg naar zelfstandig wonen”, legt Amanda Bakker-Staghouwer, teamleider van La Hacienda uit.

Collega Nitsa Savvidis:„ We streven ernaar dat jongeren die bij ons komen binnen twee à drie jaar naar een zelfstandige situatie kunnen doorstromen. Dat lukt over het algemeen goed.”


Steuntje in de rug
La Hacienda betekent in het Spaans landgoed, een gemeenschap. Dat is precies wat de organisatie met de locaties wil uitstralen. „Alle jongeren die een opstapje nodig hebben krijgen hier een steuntje in de rug. Dat is wat La Hacienda hen kan bieden”, aldus Amanda. Zo wonen er jongeren met gedragsproblemen, een hechtingsstoornis, angststoornis, ADHD, autisme of ze hebben als kind bepaalde dingen niet meegekregen.


Vrij en verantwoordelijk
„Jongeren wonen bij La Hacienda in een beschermde omgeving”, geeft Amanda aan. „Een jeugdlocatie, voor jongeren van 10 tot 18 jaar, bestaat uit een grote woning, met voor iedere bewoner een eigen slaapkamer. Op de locaties voor jongeren vanaf 16 jaar, zoals Arduinlaan en Schaaksport in Groningen, heeft iedereen een eigen Studio, met een keukenblok, douche en wc. Je hebt dus ook veel vrijheid om je even terug te trekken. We kijken nadrukkelijk naar wat een jongere wil en kan en hoe we dat gaan vormgeven, met het uiteindelijke doel zelfstandigheid.”
Daarin past het maken van afspraken en het volgen van huisregels. „We vinden het dan ook belangrijk dat elke jongere zichzelf mag ontdekken en tegelijk verantwoordelijkheid gaat nemen”, gaat Nitsa verder. „En ja, daarin passen gewone dagelijkse zaken die jongeren doen. Denk bijvoorbeeld aan het op stap gaan. Dat kan, omdat we het belangrijk vinden dat jongeren leren om te gaan met uitdagingen die de maatschappij biedt. Het mooie is dat La Hacienda een vangnet biedt. Dus, fouten maken mag, je kunt en mag hier oefenen. Het hoort allemaal bij de weg naar zelfstandigheid. En kan iemand echt zelfstandig verder, dan laten we hem of haar ook los.”


Samen stappen zetten
De jongere staat zelf bij La Hacienda voorop. Amanda:„ Dat is maatwerk. We stellen samen met de jongere eigen doelen op, die in een zorgplan worden vastgelegd en die regelmatig worden besproken. Dat is heel breed; van koken tot met geld leren omgaan en van afspraken nakomen tot mentale gesteldheid. Denk daarbij ook aan dagbesteding, zoals school of werk en daarnaast is bewegen, gezondheid en sport ook belangrijk. We willen wel elke keer een stapje zetten met elkaar.”
„Daarbij kijken we ook waar praktische hulp nodig is, waarna elk kwartaal het zorgplan wordt geëvalueerd. Het doel is dat je vanaf je zestiende binnen twee jaar alle onderdelen van zelfstandigheid beheerst, waarna de weg naar zelfstandig wonen binnen handbereik komt. Soms lukt dat al sneller, soms duurt het iets langer. Eventueel kan zelfstandig wonen nog onder begeleiding van een ambulant medewerker.” Op de locaties van La Hacienda wordt 24-uurs zorg geboden. Dit betekent onder andere dat er een slaapwacht aanwezig is en er overdag meerdere begeleiders aanwezig zijn.


Intake en aanmelden
Jongeren kunnen niet vanzelfsprekend bij La Hacienda worden geplaatst, daar gaat nog een proces aan vooraf. „Zo vindt er altijd een intakegesprek plaats, waarbij ook een gedragswetenschapper aanwezig is”, legt Nitsa uit. „We kijken dan of wij de juiste partij zijn, maar ook of de jongere gemotiveerd is. We moeten het wel met elkaar gaan doen.”


De aanmeldingen komen binnen door ouders en verzorgers, maar vaak ook via wijkteams van verschillende gemeenten of door verwijzers, zoals huisartsen, praktijkondersteuners, GZ-instellingen of jeugdbeschermers. Zij bellen dan naar het kantoor of sturen een mail. Dan ontvangen de aanmelders informatie en een formulier, waarna de gesprekken worden ingepland.


Specialistisch
Naast de jongeren vanaf 16 jaar, biedt La Hacienda ook begeleiding aan jongeren van 10 tot en met 17 jaar. Dit gebeurt op verschillende locaties in de provincie. Binnenkort wordt een nieuwe kleinschalige locatie in Winschoten geopend. Daar huisvest La Hacienda straks een specialistische verblijfgroep. De zorg wordt geboden in een huiselijke omgeving, op twee kleine groepen van 4 à 5 personen. Op die groepen speelt zich het leven van alledag af. Er is ruimte voor school, huishouding, sport en vrije tijd. Bij plaatsing wordt er gekeken naar de juiste match. De jongere moet passen in de groep waarin hij terecht komt.


Zelfstandigheid
„Waarin wij ons onderscheiden?”, herhaalt Amanda de vraag. „Ik denk dat we heel sterk gericht zijn op wat de jongere zelf kan en wil ontwikkelen, en hoe we dat zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Uiteraard binnen de kaders die we hebben afgesproken. Verder zijn we sterk gericht op de uitstroom van jongeren, we vinden het altijd een mooi moment wanneer iemand zichzelf kan redden. Het doel is immers zelfstandigheid, dat staat bij ons met hoofdletters geschreven.”
„We groeien maar houden het individu goed in het oog”, zegt Nitsa. „Medewerkers hebben bewust voor dit werk gekozen, omdat we het leuk vinden jongeren op weg te helpen. Dat je vooruit komt en verder kunt met je leven, dat is waar het bij La Hacienda om draait.”


lahacienda.nu
Aanmelden kan via 085-2003993 of aanmelden@lahacienda.nu

(Visited 257 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten