In samenwerking met Living Lab Fryslân en de Landbouw Adviespool 13:28 Duurzaam / Circulaire economie, Agri & Food

Wie zijn de mensen áchter LLF en de LAP?

Het is woensdagochtend en gewoontegetrouw start in de oude school in Húns het werkoverleg van het team van Living Lab Fryslân (LLF); de stichting die als doel heeft om de transitie naar natuurinclusieve landbouw te bevorderen. Wie zijn de mensen áchter Living Lab Fryslân en de Landbouw Adviespool?

Anne Jansma is inhoudelijk specialist natuurinclusieve landbouw (NIL). Met zijn parate ecologische kennis staat hij spelers in het veld bij en zorgt hij voor een solide inhoudelijke basis bij alle activiteiten. Als spreker is hij bij lezingen regelmatig het gezicht van LLF.

Living Lab Fryslân stimuleert en helpt boeren om de biodiversiteit op hun bedrijf te vergroten.

Gerrie Visser zorgt voor de algehele projectleiding. LLF stimuleert boeren om de biodiversiteit te vergroten. Daarvoor is kennis en kunde nodig. Om dat te faciliteren zijn een gedegen organisatie, afstemming met de netwerken en een stabiele financiële basis nodig. En laat dat nu net Gerrie haar kracht zijn.

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw en onderdeel van een veerkrachtig eco- en voedselsysteem.

Deze maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving en integreert die in de bedrijfsvoering. Deze definitie van de WUR wordt door LLF gehanteerd. Op basis hiervan is de poster Rûchte is it nije moai ontwikkeld, waarop heel praktisch is aangegeven welke maatregelen boeren kunnen toepassen. Op de site van LLF kan men een test invullen om hun mate van natuurinclusiviteit op diverse onderdelen inzichtelijk te krijgen.

Carla Boonstra is verantwoordelijk voor de communicatie. Als creatief brein weet zij steeds weer energie te brengen in thema’s waarmee de biodiversiteit een boost krijgt. Een brûzjende organisatie, snel schakelend en met concrete doelen, dat is haar streven en daarin ligt ook haar kracht.

Living Lab Fryslân fungeert als een soort accelerator, zie ons als een vliegwiel om beweging in de keten op gang te brengen.

Marijke van der Zwaag faciliteert haar collega’s als officemanager en communicatiemedewerker. Zij verzorgt de praktische organisatie bij bijeenkomsten en ondersteunt haar collega’s bij hun werkzaamheden. Als een spin in het web zorgt zij ervoor dat zaken vlekkeloos verlopen.

Om boeren individueel te kunnen helpen bij hun vragen om een duurzame slag te maken op het eigen bedrijf, is de Landbouw Adviespool (LAP) opgericht. De pool is inmiddels gevuld met ruim 30 onafhankelijke adviseurs.

Martine Hijlkema is als coördinator van de LAP de belangrijkste spil. Haar kracht ligt in het maken van de juiste koppeling tussen de boer en diens vraag en de meest geschikte onafhankelijke adviseur uit de pool.

Living Lab Fryslân en de Landbouw Adviespool: Voor boeren die concrete stappen willen zetten naar duurzame landbouw.

www.livinglabfryslan.frl

www.lap.frl

(Visited 11 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten