In samenwerking met ZuidOostZorg 12:27 Zorg, Life Sciences & Health

ZuidOostZorg: iedere schakel in de keten telt

Bij de innovatieve zorg- en kennisorganisatie ZuidOostZorg geloven ze in de kracht van de keten. Het motto van ZuidOostZorg is ‘We doen het samen’. In het kader van Wereld Alzheimerdag (op 21 september a.s.) spraken we met een Casemanager Dementie en een gespecialiseerd verpleegkundige.

Mensen thuis en zo onafhankelijk mogelijk hun leven kunnen leiden. Daar staat ZuidOostZorg voor. ‘Think outside the box’ staat er op de muur van een kamer in Neibertilla. Zo gaan de gepassioneerde professionals van ZuidOostZorg iedere dag vanuit een duidelijke visie aan de slag. “Ons doel is om ouderen zo lang mogelijk eigen regie te laten behouden in hun vertrouwde thuisomgeving en wanneer dat niet langer mogelijk is, de best mogelijke zorg te bieden”, vertelt Petra Meijer, casemanager dementie bij ZuidOostZorg. In die rol is ze ook onderdeel van Netwerk Dementie Fryslân. “Om dat goed te kunnen ondersteunen, is het belangrijk dat we onze kennis en expertise op de juiste plekken toevoegen. Als we dat, met elkaar en met anderen, goed voor elkaar kunnen krijgen in de keten, is er heel veel mogelijk.”


Veel mogelijkheden
Met ‘keten’ bedoelen Meijer en haar collega Alletta Wedzinga, gespecialiseerd verpleegkundige gerontologie en geriatrie (VGG), al die verschillende schakels binnen de zorg en ondersteuning voor mensen met, in dit geval, dementie. “Als casemanagers dementie helpen wij mensen met dementie, maar ook familie en mantelzorgers, om daar hun weg in te vinden. Vaak weten mensen niet wat er allemaal is of waar ze terecht kunnen. Wij laten ze zien dat er mogelijkheden zijn om ze thuis te ondersteunen, die helpen om te leven met dementie. Van ontmoetingsplekken tot technologische hulpmiddelen.” Als voorbeeld noemt Meijer het Odensehuis Dirk Baron in Drachten, het inloophuis voor mensen met dementie. “Hier kunnen ze een praatje maken en ervaringen delen, vinden ze tijdens de gezelligheid herkenning bij elkaar.” En in het project DemenTalent van Sûnenz in de gemeente Ooststellingwerf doen mensen met dementie vrijwilligerswerk. “Van waarde zijn en blijven en daardoor ook beter zélf met de situatie om kunnen gaan, daar gaat het om.”


Ook voor de omgeving
Alletta Wedzinga: ”Veruit de meeste mensen willen echt het liefst in hun vertrouwde omgeving blijven. Daarom wil je altijd perspectief blijven bieden. Dat is zó wezenlijk voor geluk, welbevinden en eigenwaarde en daarmee voor de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van mensen.” Als VGG’er is Wedzinga verbonden aan het Regionale Expertise Centrum voor mensen met Dementie en Zeer Ernstig Probleem (DZEP) in verpleeghuis Stellinghaven Appelscha. “Onze DZEP-afdeling zit natuurlijk op een hele andere plek in de dementieketen. Wij komen in beeld wanneer het, thuis of in een ander verpleeghuis, écht niet meer gaat. Dan proberen wij de situatie naar houdbare proporties terug te brengen. Binnen een keten heeft alles met elkaar te maken. Feitelijk is het uitgangspunt hetzelfde: we voegen tijdelijk onze expertise toe en helpen mensen om zoveel mogelijk in de eigen omgeving met de situatie om te kunnen gaan. Dit doen we via consultatie voor mensen die thuis wonen of door tijdelijke opname.” Het DZEP-expertiseteam van ZuidOostZorg richt zich op de cliënten, maar ook op de zorgprofessionals rondom de cliënten. “Wanneer de omgeving, of dat nu een mantelzorger is of een professional, beter weet hoe je met bepaalde situaties om kunt gaan, geeft dat mensen met dementie veel meer ruimte om zichzelf te zijn. Dat maakt dat je er sámen beter mee om kunt gaan en mensen langer thuis kunnen blijven wonen.”


Samenwerken om de zorg beter te maken
Dat je elkaar als professionals binnen en buiten de eigen organisatie voortdurend nodig hebt, is voor Meijer en Wedzinga vanzelfsprekend. Meijer: ”Wil je mensen zo goed mogelijk helpen, dan moet je ervoor zorgen dat het aanbod en de kennis bij elkaar komt en elkaar aanvult. Bínnen ZuidOostZorg doen we dat door interprofessionele samenwerking, waardoor we elkaars expertise heel snel kunnen opzoeken en vragen of voorstellen kunnen voorleggen. Dat wil je natuurlijk ook tússen professionals van verschillende organisaties.” Wedzinga onderstreept dat: “Goede communicatie, open staan voor elkaars ervaring en kennis om te helpen in specifieke situaties, nieuwsgierig zijn naar mogelijkheden en creatief zijn; het zijn wezenlijke onderdelen van goede zorg. Dat zit in ons. We staan altijd open voor nieuwe mogelijkheden om de zorg voor mensen die dat nodig hebben telkens ietsje beter te maken.”


Alle schakels in de keten
Om ervoor te zorgen dat ook mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen, is het belangrijk dat de hele keten daarop ingericht is, benadrukken de beide professionals. “Je wilt mensen met dementie, hun netwerk én de professionals rondom hen daar zo goed mogelijk in ondersteunen”, zegt Meijer. Wedzinga: “Dat kun je alleen doen wanneer je alle schakels binnen de keten daarop richt. Van preventie en casemanagement tot het tijdelijk bieden en beschikbaar stellen van gespecialiseerde kennis wanneer het moeilijk en complex wordt. Daar werken we bij ZuidOostZorg constant aan: de mensen zoveel mogelijk zelfstandigheid en eigen regie te laten behouden en onze kennis en expertise toe te voegen waar nodig en de zorg af te schalen waar dat kan. Zodat ze ons zo weinig mogelijk nodig hebben.”
zuidoostzorg.nl

(Visited 162 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten