In samenwerking met Wingssprayer 21:21 Agri & Food

‘Dit is nog nooit in de landbouw vertoond’

Innovatie is in de agrarische sector niet weg te denken. Neem de Wingssprayer die in 2014 op de markt kwam, daarna verder werd ontwikkeld en inmiddels bij diverse akkerbouwers enandere gebruikers niet meer weg te denken is. De Wingssprayer leidt niet alleen tot een bijna perfecte driftreductie, het zorgt ook voor een optimale bescherming van het gewas. „Daarnaast kan de besparing op spuitmiddelen oplopen tot maar liefst 40 procent ”, zegt techneut, uitvinder en directeur Harrie Hoeben.

Voorbereiding
Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn, maar de Wingssprayer maakt het waar, zo blijkt uit de praktijk en uit onafhankelijk onderzoek van de Wageningen Universiteit. Daar ging wel een lange weg aan vooraf. Hoeben was als portefeuillehouder gewasbeschermingsmiddelen aan twee organisaties verbonden en had veel overleg met overheden en waterschappen. „Er was en is weerstand tegen de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar ze zijn en blijven nodig voor de gezonde groei van gewassen. Men is daarom continu op zoek naar mogelijkheden om niet gewenste gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Zo kwam het Ministerie van Landbouw in 2000 met het advies om grote druppels te gaan spuiten, zodat de drift, het verwaaien van spuitvloeistof, tot een minimum beperkt kon worden. Ik vond dat hetzelfde als het paard achter de wagen spannen, omdat deze werkwijze teveel negatieve gevolgen voor het grond- en oppervlaktewater heeft.”
In die tijd ontwikkelde Hoeben een idee voor een apparaat dat minder milieubelastend was, maar toch effectiever was. Na een lange tijd van voorbereiding werden 11 deelprojecten geselecteerd, waarin allerlei apparaten en systemen werden getest, waaronder één uit Zweden. „Die bleek enorm goed te werken. De toegepaste techniek gebruikte kleinere druppels, wat zorgde voor een betere gewasbescherming, terwijl de drift minimaal was. Echter, de kwaliteit van het geleverde apparaat liet te wensen over en de Zweedse fabrikant wilde daar niets aan doen.”

Techneut
Een aantal jaren later pakte Hoeben het idee zelf op en begon met de ontwikkeling van wat later de Wingssprayer zou gaan worden. Hij was als techneut gewend om apparaten zelf te ontwikkelen, want eerder had hij onder andere een aspergewasmachine ontwikkeld, maar ook een zelfrijdende spruitenplukmachine, een 3-assige carrier, een preilifter en een zelfrijdende aardappelrooimachine. Ruim 8 jaar bloed, zweet en tranen volgden en in 2011 kwam de eerste Wingssprayer op de markt en na een aantal verbeteringen ging het apparaat in 2014 in productie.
Inmiddels wordt de Wingssprayer niet alleen in de akkerbouw gebruikt, ook de tuinbouw, hoveniers, bloementelers en andere groenbedrijven hebben de voordelen van de Wingssprayer ontdekt. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever kunnen de ‘armen’ 3 tot en met 52 meter breed worden. „Bovendien kan het apparaat met een lichte tractor gereden worden, waardoor op de brandstof en dus ook CO2 uitstoot wordt bespaard.”

Aerodynamica
„Het draait in feite om de aerodynamica”, legt Hoeben uit. „Je moet de Wingssprayer als een soort windscherm zien. Door de rijwind en het gewas komt de spoiler achterop een beetje omhoog, zonder ingewikkelde technische hulpmiddelen, waardoor deze min of meer licht over de plantjes wordt getrokken. Op datzelfde moment worden via de spuitdoppen die dicht op de plantjes staan, de dunne druppeltjes over de plantjes gespoten, waardoor er bijna geen drift ontstaat. Dankzij de turbulentie onder de spoiler en in het gewas, komt de vloeistof ook onder het blad, waardoor een optimale bescherming ontstaat. Daardoor komt er niet of nauwelijks restvloeistof op de grond en het windscherm zorgt ervoor dat de dunne vloeistof niet kan ontsnappen. Je hebt daardoor minimaal verlies van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel. Kortom, het middel komt op de juiste plek en daar gaat het om.” Voordeel is bovendien dat de Wingssprayer op vrijwel alle merken spuitmachines kan worden bevestigd.

Betere bescherming
Onderzoek aan de Wageningen Universiteit heeft uitgewezen dat de driftreductie maar liefst 99,8 procent bedraagt, waar wettelijk minimaal 50 procent is voorgeschreven. „Dit alles leidt tot een betere bescherming van het product, de grond en het oppervlaktewater. Zo zorgt de Wingssprayer ervoor dat het gewasbeschermingsmiddel alleen datgene doet waarvoor het bedoeld is. Er is wereldwijd een discussie over het milieu gaande, op het gebied van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geeft dit apparaat daar antwoorden op.”

‘Dit alles leidt tot een betere bescherming van het product, de grond en het oppervlaktewater’
De Wingssprayer is niet alleen in ons land een veelgevraagd product. „We zijn in meerdere landen actief en ook in Duitsland is het apparaat na vier jaar zeer uitgebreid testen goedgekeurd. Dat duurde inderdaad lang en de oorzaak daarvan was dat men in het eerste jaar alle testen afkeurde. Men vond namelijk geen resten spuitvloeistof in de petrischaaltjes en dat was, zo vond men, te mooi om waar te zijn. In Duitsland voldoet de Wingssprayer nu aan de meeste strenge eisen die er gesteld worden.”
„De klant zoekt naar een zo hoog mogelijke effectiviteit voor zijn dure gewasbeschermingsmiddelen. Dankzij de Wingssprayer kan een besparing tot 40 procent worden gerealiseerd. Bovendien worden met de Wingssprayer de gevolgen voor natuur en milieu tot een minimum beperkt . Het verbaast mij dan ook niet dat dit apparaat gretig aftrek vindt.”

Meer informatie en demonstratiefilmpjes vindt u op: www.wingssprayer.com

(Visited 7 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten