In samenwerking met Abeos Uitzendbureau 09:56 Werk, Bouw

Abeos Uitzendbureau richt zich op vakmensen

abeos

Voor een uitzendbureau zijn het uitdagende tijden. De arbeidsmarkt is gespannen en er spelen meer factoren die creativiteit vragen van Abeos Uitzendbureau, met vestigingen in vijftien plaatsen, waaronder in Emmen, Meppel, Assen en Veendam. De organisatie gebruikt die creativiteit om verder te groeien.

„Abeos Uitzendbureau bestaat bijna zestig jaar en is begonnen als AB Oost, een coöperatieve vereniging voor Agrarische Bedrijfsverzorging’’, vertelt Bas Knol Bruins, regiomanager Noord- en Midden-Nederland. „We zorgen van oudsher voor continuïteit bij agrarische bedrijven. Naast die specialisatie richten we ons inmiddels ook op andere sectoren: techniek, bouw en afbouw, logistiek, productie, grond-, weg- en waterbouw, groen, veterinair en voedingstechniek. De rode draad in deze sectoren is dat er vakmensen voor nodig zijn die over het algemeen met hun handen werken.’’

Omscholing

Daarin ligt meteen één van de uitdagingen waarmee Abeos Uitzendbureau momenteel te maken heeft. De vraag naar arbeid is groot, het aanbod is klein. En met name vakmensen zijn moeilijk te vinden. „We richten ons daarom op omscholing en bijscholing van mensen die graag aan het werk willen en bereid zijn een ander vak te leren of hun kennis op het gewenste peil te brengen. Zo hebben we een convenant gesloten met UWV en samen een leerlijn ontwikkeld voor de grond-, weg- en waterbouw. Via het Werkgeversservicepunt kunnen kandidaten een traject van dertien weken volgen. Daarna gaan ze aan de slag en na een half jaar werken is verdieping mogelijk via dezelfde leerlijn. Er is budget van gemeenten en het UWV om dergelijke trajecten mogelijk te maken, maar we merken dat ook de Werkgeversservicepunten minder aanbod van geschikte kandidaten hebben. Een andere ontwikkeling die omscholing gemakkelijker maakt, is de omschakeling naar systeembouw, waar steeds meer bouwbedrijven voor kiezen. Het maakt werken in de bouw toegankelijker voor een grote groep mensen.’’

Instroom

Abeos Uitzendbureau heeft daarnaast veel contact met onderwijsinstellingen, om de instroom van jonge vakmensen te stimuleren. Zo liggen er voldoende mooie uitdagingen voor jongeren in de energiesector. Enerzijds moeten er oplossingen ontwikkeld worden voor de energietransitie, anderzijds zijn er vakmensen nodig om die ontwikkelingen te implementeren. Knol Bruins: „Wij informeren onderwijsinstellingen over kansen voor studenten na hun opleiding. Met name op middelbare scholen is het van belang dat leerlingen weten welke mogelijkheden er zijn en wat er voor nodig is om in die sectoren te werken.’’

‘De leerlijn voor grond-, wegen waterbouw biedt kansen.’

De instroom bij veel beroepsopleidingen laat te wensen over, maar in de agrarische sector speelt dat probleem vreemd genoeg niet. Abeos Uitzendbureau heeft van oudsher nauwe banden met Aeres Hogeschool, waar ‘hbo-studies voor natuurtalenten’ worden aangeboden. Het gaat dan om studierichtingen als agrarisch ondernemerschap, agrotechniek en agrifoodbusiness. „Hoewel het vak van boer behoorlijk onder druk staat, is er veel belangstelling voor deze opleidingen. Studenten kunnen in de toekomst een rol spelen in de landbouwtransitie, bijvoorbeeld in de verschuiving van vleesconsumptie naar plantaardige voeding. In de opleiding is er voldoende aandacht voor en wij kunnen bijdragen aan de koppeling met de arbeidsmarkt.’’

Match App

Om werkgever en werknemer nog gemakkelijker met elkaar in contact te brengen, ontwikkelde Abeos Uitzendbureau een Match App. Werkzoekenden kunnen met één klik hun interesse aangeven voor een vacature en de werkgever kan vervolgens aangeven of er een match is. Via de app kan een online videointerview plaatsvinden en ook de arbeidsovereenkomst kan meteen gegenereerd worden en digitaal ondertekend worden. „Door de coronapandemie zijn we nog meer ingericht op digitaal werken en hoewel persoonlijk contact in ons werk prettig blijft, biedt het veel mogelijkheden die we willen behouden. De app is getest door zo’n 150 studenten van Aeres Hogeschool en bedrijven met klussen van een week. Zij waren er erg tevreden over.’’

Flexibel werken

Flexibel werken staat dankzij de Wet Arbeidsmarkt in Balans ook onder druk. „Dat maakt ons werk complexer. We moeten een uitzendkracht na een jaar een vast contract aanbieden en dat brengt extra administratie met zich mee. Ook de administratieve systemen moesten er op aangepast worden. Dat uitzendkrachten nu veel sneller pensioen opbouwen is een positief gevolg van de wet, maar er moet ook aandacht blijven voor de voordelen van flexibel werken. Het biedt werkzoekenden de mogelijkheid om zich te oriënteren en ervaring op te doen. Wij leveren een bijdrage in loopbaanontwikkeling door samen met een werkzoekende te kijken naar wensen en vervolgstappen, zodat iemand echt waarde toevoegt.’’

www.abeos.nl

(Visited 5 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten