In samenwerking met Swung 15:52 Business to Business, Onderwijs

‘Anders werken in de jeugdzorg en het onderwijs kan!’

swung

Wat heb jij nodig om met plezier en energie aan het werk te gaan? Dat is de centrale vraag die Swung (voorheen Subyt Detachering) stelt wanneer vakmensen uit het sociaal domein en het onderwijs zich melden. Mensen maken het verschil. Dat lijkt zo simpel en logisch. En dat is het ook zegt eigenaar Bas Kingma. “Je moet ze alleen wel de ruimte geven om vanuit passie en motivatie te kunnen werken. Zeker binnen het onderwijs en het sociaal domein is dit lang niet altijd het geval. En dat willen wij graag veranderen.” Swung droomt van een publieke sector waar mensen vol energie en met plezier hun werk doen en daarmee bijdragen aan een mooiere maatschappij.

Zweverig? Nee, integendeel, vindt Kingma. “Uit onderzoek blijkt dat veel werknemers in de publieke sector onder grote druk staan en vooral bezig zijn te overleven. Dit moet en kan anders.” Kingma weet waar hij over praat. In zijn eigen werkzame leven liep hij een keer vast en hij hoort regelmatig dat werknemers in de publieke sector een goede balans tussen werk en privé kwijt zijn. “Veel organisaties lijken in een overlevingstand te staan. Daardoor is men vooral bezig met processen en is er te weinig aandacht voor de medewerkers. En dat terwijl zij die aandacht vaak hard nodig hebben omdat zij vaak een hoge werkdruk ervaren. Met alle gevolgen van dien. Daarin probeert Swung het verschil te maken.”

Tekort

Het tekort aan personeel in het sociaal domein en het onderwijs is volgens Kingma onder andere het gevolg van een gebrek aan goed werkgeverschap. “Vaak is dit onbedoeld, maar dat is wel wat er gaande is. Veel medewerkers verlaten deze sectoren omdat ze zich een speelbal van de organisatie zijn gaan voelen. Er wordt te veel over hen besloten in plaats van samen mét hen besloten.’’

Regeldruk, bureaucratie, bezuinigingen, het draagt vaak niet bij aan het plezier in het werk. “De professional krijgt daardoor het gevoel dat hij te ver af komt te staan van het vak waarvoor hij vanuit een bepaalde passie heeft gekozen. Gevolg is dat hij vastloopt, zelfs tegen een burn-out aanloopt en het vak wil verlaten, waardoor de tekorten alleen maar verder oplopen.”

‘Durf met een andere blik naar de toekomst te kijken’

Binden

Swung doet het anders. Het wil professionals binden, een passende werkomgeving bieden, met als doel dat de individu het plezier in het werk behoudt of terugvindt. Daardoor met meer energie aan het werk gaat en daardoor dus een betere leraar of hulpverlener is. “Dat is niet alleen goed voor de professional, maar ook voor de organisatie waarin hij of zij werkzaam is.” “Al onze professionals bieden wij maandelijkse coaching vanuit de filosofie van WorkLifeDesign aan”, gaat Kingma verder. ‘’Samen met een coach dagen we mensen uit tot meer bewustzijn. We proberen hen bewust keuzes te laten maken zodat men zich vooral bezig houdt met de zaken die voor hen echt belangrijk zijn. En daarbij is er een vraag echt belangrijk: wat heb jij nodig om met plezier en energie aan het werk te gaan? Ik denk dat het voor iedereen goed is om een goede coach te hebben. Het helpt je om van een afstand naar jouw werkende leven te kijken en dat leidt vaak tot andere inzichten. Verhelderend, zodat je in de toekomst je vak weer met plezier kunt blijven uitoefenen.”

Latent werkzoekende

Swung ziet zich als samenwerkingspartner van jeugdzorg- en onderwijsinstellingen en zeker niet als concurrent. “We richten ons op de latent werkzoekende en dus niet op het ronselen van medewerkers die in dienst zijn bij onze opdrachtgevers of potentiele opdrachtgevers. Dat betekent dat je goed zichtbaar moet zijn, zodat de professionals die om wat voor reden dan ook toe zijn aan een nieuwe uitdaging ons weten te vinden. We merken dat steeds meer mensen geen deel meer willen uitmaken van grote, procesgerichte organisatie, maar wel van een organisatie waar de mens centraal staat. Dat kan bij Swung.”

Veel organisaties kijken volgens Kingma nog vaak te traditioneel naar de markt. “Zeker de nieuwe generatie stelt andere eisen aan het werk, waarbij ontwikkeling en flexibiliteit belangrijke waarden zijn. Door te laten zien dat het anders kan, willen we opdrachtgevers aan het denken zetten. Durf met een andere blik naar de toekomst te kijken.” Het is een aanpak die aanslaat in de markt. Steeds meer organisaties die moeite hebben hun personeelsvraagstuk in te vullen, doen een beroep op Swung. “Dat heeft ook te maken met het feit dat men ons niet als concurrent ziet, maar als een partij die goede professionals kan leveren. Een organisatie die weet waar ze voor staan en zo een bijdrage levert aan het succes van de organisatie. Ja, wij kunnen weer swung in een organisatie brengen.”

www.swung.nu

(Visited 28 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten