In samenwerking met Assen Sportstad 06:58 Zorg, Life Sciences & Health

Assen Sportstad: voor een vitale Drentse hoofdstad

In Assen moet iedereen op zijn eigen niveau kunnen bewegen. Dat is de belangrijkste doelstelling van het Asser Sportakkoord en om dat te bewerkstelligen, werd in november 2022 Assen Sportstad opgericht. De organisatie, die inmiddels bestaat uit een bestuur en een programmabureau, brengt alles wat met sport en bewegen te maken heeft samen.

Dit jaar is het landelijke Sportakkoord 2 ingegaan. Kort voor aanvang van het eerste landelijke sportakkoord werd in Assen een initiatiefgroep opgericht om onder andere de doelstellingen uit dat akkoord lokaal vorm te geven. De ambities van Assenaren op sportgebied werden geïnventariseerd en geformuleerd in het Asser Sportakkoord. Dat bevat afspraken die betrokkenen met elkaar maakten en werd in 2020 ondertekend door ruim honderd partners: van sportaanbieders tot lokale politieke partijen en van fysiotherapiepraktijken tot scholen. Lennart Stekelenburg, manager van Assen Sportstad: „Assen Sportstad is de plek waar alles samenkomt. Voor sportverenigingen zijn we een belangenbehartiger, ze kunnen met vragen en uitdagingen bij ons terecht voor advies. Wie geïnteresseerd is in sport en bewegen, vindt op de website van Assen Sportstad een compleet overzicht van het aanbod, voorzien van een handige zoekfunctie. Maar we informeren ook over sportevenementen en ondersteunen de sportkledingbank Assen. Voorheen was informatie over sport en bewegen versnipperd en stond het onderwerp niet zo prominent op de politieke agenda terwijl er kansen zijn om, onder meer samen met onderwijs, zorg en welzijn, een gezonde leefstijl mogelijk te maken voor iedereen.’’


Coördinerende rol
Assen Sportstad is beslist geen evenementenbureau dat sportevenementen organiseert, maar ziet het wel als haar taak om de doelstelling uit het Sportakkoord te realiseren door soms aan te sluiten bij bestaande evenementen. Stekelenburg: „Vanuit het landelijke sportakkoord 2 wordt aan gemeenten gevraagd om aan zes deelthema’s te werken: Vitale Sportaanbieders, Inclusie en Diversiteit, Vaardig in Bewegen, Sociale veiligheid in de sport, Ruimte voor Sport en Bewegen en Maatschappelijke waarde van (top)sport. Als programmabureau richten we ons nu vooral op de eerste drie thema’s. Inclusiviteit is een belangrijke pijler voor Assen Sportstad. Zo houdt mijn collega Karin zich onder andere bezig met de inclusieve TT City Run, waar ook deelnemers met een fysieke beperking of psychische kwetsbaarheid aan mee kunnen doen. Door haar vorige baan kent ze de zorg- en welzijnsorganisaties die zich bezighouden met deze doelgroepen goed.


We willen de organisatiekracht van verenigingen uiteraard behouden, maar ze kunnen voor advies en ondersteuning bij ons terecht.’’
De organisatie vergroot de zichtbaarheid van en voor sport. In de week van 15 tot en met 24 september wordt daar de Nationale Sportweek Assen voor ingezet. Inwoners van de Drentse hoofdstad kunnen dankzij de deelname aan de Nationale Sportweek kennismaken met verschillende sporten en verenigingen. Vorig jaar deed Assen ook mee en was het een groot succes. „Het verlaagt de drempel om te beginnen met sporten, omdat er in de Nationale Sportweek van alles georganiseerd wordt waar je gemakkelijk vrijblijvend bij aan kunt sluiten.’’
‘Iedereen op zijn eigen niveau kunnen bewegen’


Meedenken
Veel sportverenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers, dat volgens Lennart Stekelenburg is toegenomen sinds de coronapandemie. „Het was al lastig om vrijwilligers te vinden, maar door die periode zijn mensen opnieuw gaan nadenken over de manier waarop ze hun vrije tijd besteden. Wij denken graag met verenigingen mee over dergelijke uitdagingen. Zo wordt nu nog vaak alleen aan ouders van sportende kinderen gevraagd of ze mee willen helpen, terwijl opa’s en oma’s vaak meer tijd hebben en het wellicht leuk vinden om betrokken te zijn bij de vereniging van hun kleinkind. De gouden oplossing is lastig te geven, want iedere club is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Wel kan er vanuit Assen Sportstad ondersteuning worden aangeboden met bijvoorbeeld de inzet van experts, workshops en de organisatie van sportcafés waarbij kennis en ervaring van verschillende verenigingen kan worden uitgewisseld.’’


Zoals gezegd kunnen sportaanbieders via Assen Sportstad experts inschakelen om te helpen bij vraagstukken. Lennart Stekelenburg: „Zij kunnen bijvoorbeeld advies geven over de inzet van vrijwilligers, het verbeteren van de communicatie, het opstellen van een langetermijnvisie of sponsorplan. We hopen dat verenigingen in Assen, maar ook bestuursleden en sporters zelf, ons leren kennen als dé belangenorganisatie voor een vitaal Assen.’’
www.assensportstad.nl

(Visited 7 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten