In samenwerking met Zorggroep Sint Maarten 06:54 Zorg, Life Sciences & Health

Zorg vanuit het hart is toekomstbestendig

Zorggroep Sint Maarten heeft een duidelijke visie: deel je leven. Marion de Vries en Patricia Bangma vertellen wat dat betekent. ‘We willen werken vanuit ons hart en van betekenis zijn. En daarmee ook de ander de kans bieden om een bijdrage te leveren. Het is mooi om te zien dat mensen willen bijdragen aan het welzijn en geluk van anderen en elkaar veel te bieden hebben: dat is toekomst.

„Vanuit onze zorgorganisatie helpen we met name ouderen om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren”, stelt Marion de Vries, regiomanager Friesland bij Zorggroep Sint Maarten. „Willen delen is een gemeende missie”, vult Patricia Bangma aan. „Het vormt ons fundament, waar we vandaan komen en waar we naar toe willen. Het gaat over wederkerigheid, zorgen voor elkaar. Iets voor elkaar over hebben, als mens, als werkgever, als collega, als vrijwilliger. Wij geloven dat mensen van betekenis willen zijn, ertoe willen doen. Dat begint met het besef dat je wilt delen. Het is het begin van een betekenisvol leven en gelukkiger ouder worden.”


Marion de Vries is verpleegkundige van huis uit en nu regiomanager Fryslân bij Zorggroep Sint Maarten, hier vooral bekend van Woonzorgcentrum Mariënbosch in Heerenveen, Sint Theresia in Joure evenals de wijkverpleging en dagbesteding die ze vanuit de locaties bieden. Naast de locaties en de zorg- en dienstverlening in Friesland, beschikt Zorggroep Sint Maarten over diverse locaties en een breed pakket zorgaanbod in Twente, Gelderland en Utrecht. Patricia Bangma maakt deel uit van de Raad van Bestuur. „De missie van deel je leven, is juist waar wij toekomst zien in alle uitdagingen die de zorg heeft, met personele tekorten en beperkte middelen. In delen zit wederkerigheid, ligt ieders betrokkenheid en de wil je te bekommeren om een ander. Van daaruit weet je ook wat jij kunt bieden en waar je een ander voor nodig hebt. Samen delen we de zorg.”


Cultuuromslag
Marion de Vries en Patricia Bangma zijn hoopvol over het kunnen blijven bieden van zorg, zeker aan kwetsbare ouderen. In een tijd waarin de betaalbaarheid van de zorg onder druk staat, de vergrijzing toeneemt en er steeds minder personeel is. Patricia Bangma: „We hebben de locaties waar we huisvesting, zorg en welzijn kunnen bieden, we hebben betrokken professionals met kennis en we hebben de infrastructuur en de netwerken in de zorg, waardoor we kunnen samenwerken. Dat er grote verschuivingen zijn in zorg en hoe we zorg zien, is duidelijk. Vroeger woonden mensen tien tot vijftien jaar bij ons, nu is dat gemiddeld zes tot negen maanden. De vanzelfsprekendheid dat alles kon in de zorg, is voorbij. Dat besef wordt steeds breder erkend en gedeeld. Mensen wonen ook niet alleen veel langer thuis, hun naasten of hun omgeving zijn vaak al heel lang betrokken bij het welzijn of de (mantel)zorg van ouderen. Dat betekent dat de mensen die relatief het dichtste bij ouderen staan, het meeste zijn betrokken. Dan is het een logische gedachte dat je hen betrokken houdt en, als dat kan, hun rol laat behouden als je naaste uiteindelijk ergens anders moet gaan wonen. Kijk waar je elkaar aan kunt vullen; wij nemen op ons wat wij kunnen bieden. In die benadering zit voor ons als ouderenorganisatie met betrokken professionals ook direct de meeste uitdaging: wij zijn gewend zorg en verzorging volledig op ons te nemen. We moeten nog veel meer leren om zorg samen te doen met iemands naaste of omgeving.”


Marion de Vries: „Dat zie je ook bij onze maatschappelijk werkers die in Friesland de gesprekken voeren met mensen die op een goed moment niet meer thuis kunnen wonen. Dat gesprek met hen en hun families gaat lang niet alleen over waar dan wel en hoe is dat geregeld. Het gaat er over, wat je voor elkaar ieder in zijn of haar rol kunt en wilt betekenen. Leer aan te sluiten op de mens, op de persoon. Kijk van daaruit wat nodig is: het is aan ons om onze professionals daarin mee te nemen.” Het is een cultuuromslag beseffen ze allebei, maar wel een die noodzakelijk is om de zorg aan ouderen en zeker aan kwetsbare mensen te kunnen blijven bieden.


Geven en nemen
Is dat dan voldoende naar de toekomst? Marion de Vries: Nee, zeker niet. Naast die cultuuromslag speelt de samenwerking die Patricia net noemde, een belangrijke rol. Niet voor niets hebben we met alle ouderenzorgorganisaties in Friesland een convenant getekend waarin we tekenen voor het toegankelijk en betaalbaar houden van het aanbod van ouderenzorg. Samen de schouders er onder. Wij zijn in die samenwerking zeker niet de grootste speler, maar je moet doen wat je kunt. Daarom hebben we met andere ouderenorganisaties de afspraken voor ongeplande nachtzorg sterk verbeterd. Het zorgt voor een efficiëntere, goedkopere aanpak en vooral een betere zorg voor wie het op dat moment nodig heeft. En we werken samen met Patyna voor het opleiden van specialisten ouderenzorg, want die hebben we de komende jaren hard nodig.” Patricia Bangma: „Over en weer kun je veel van elkaar leren. In Friesland wordt goed concreet samengewerkt. Als daar een wiel is uitgevonden, kun je het elders ook toepassen. Dat brengt ons als Zorggroep ook verder. Het is blijven investeren, in jezelf en in concrete samenwerking met anderen, bereid zijn te leren van elkaar. Het is geven en nemen.” Marion de Vries: „De opgaven in de zorg zijn groot en juist daar wil ik me, met al onze collega’s en vele vrijwilligers de komende jaren heel graag voor blijven inzetten.”


De toekomst van de zorg, zeggen ze, ligt in een veelvoud van oplossingen. Patricia Bangma: „Het is niet alleen werken vanuit je hart en het veranderen van een cultuur en het meenemen van mensen in verandering. Natuurlijk heb je ook technologische ontwikkeling nodig, naast nog veel meer en betere samenwerking. En je wilt graag laten zien dat de zorg een heel mooi en divers vakgebied is, waar je vanuit je hart op heel verschillende manieren heel veel voor een ander kunt betekenen.”
zorggroepsintmaarten.nl

(Visited 62 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten