In samenwerking met De Leyhoeve Zorg 09:44 Werk, Zorg, Life Sciences & Health

‘Bewoners zo lang mogelijk de
regie over eigen leven bieden’

„Het gaat hier niet om zorg, het gaat hier vooral om het leven. En mocht er zorg nodig zijn, dan is het er.” Dat zegt Gré Wiskerke- Hulshof, directeur-bestuurder van De Leyhoeve Zorg in Groningen. De Leyhoeve is een woonlandschap voor 55-plussers en biedt werkelijk alles onder één dak. Mooi wonen, dat vooral, maar ook fitness, een zwembad, en talloze clubjes en activiteiten. „Er is veel ruimte voor ontmoeting wat bijdraagt aan het welbevinden van de bewoners”, geeft Wiskerke aan. En daarbij wordt de omgeving niet vergeten.

Veel mensen denken dat De Leyhoeve een gesloten gemeenschap is, maar het tegendeel is waar. Sterker nog, er is een intensieve wisselwerking met de omgeving. Zo kun je er naar de fysiotherapeut, de dokter of de kapper, leren kinderen er zwemmen, kan er van een lunch of diner worden genoten en heeft ook het bedrijfsleven de aantrekkelijke elementen van De Leyhoeve ontdekt. De Leyhoeve beschikt bijvoorbeeld over diverse vergaderzalen en spreekkamers en er is een sfeervol restaurant, voor overleg, een diner of gewoon een kopje koffie.

Het eerste woonlandschap van De Leyhoeve werd in Tilburg gevestigd. Het idee voor dit concept ontstond vanuit een droom van één van de initiatiefnemers: mensen samen aangenaam oud laten worden. Deze droom begon in 2005 in Noord-Brabant. De vader van de initiatiefnemer overleed. In de laatste zes maanden van zijn leven werd hij van huis en haard gescheiden van zijn vrouw met wie hij bijna 50 jaar lief en leed had gedeeld. Waarom konden zij niet samen aangenaam oud worden? Wiskerke:„ Naar aanleiding daarvan wilde hij een ‘huis’ creëren waarin dat niet meer nodig was, zodat stellen onder één dak kunnen blijven wonen en samen aangenaam oud kunnen worden. Daarmee was het idee voor De Leyhoeve geboren. En het mooie is dat we daarmee voorop lopen op allerlei ontwikkelingen rondom ouderenzorg, die je nu in de maatschappij ziet. Er ontstaan steeds meer ideeën en initiatieven voor woonvormen, waarin ouderen samen oud kunnen worden. Ook het overheidsbeleid gaat nu die kant op.”

Terug naar De Leyhoeve in Groningen. Het wooncomplex aan het Oude Winschoterdiep telt 208 comfortabele appartementen (vrije sector huur) en 74 zorgsuites voor wonen met intensieve zorg en herstel. „Het gaat in De Leyhoeve om woongenot en leefplezier, daarnaast is er altijd zorg voorhanden. Vanuit de visie positieve gezondheid bieden we vanuit de wensen, behoeften en mogelijkheden van de bewoner de zorgverlening”, geeft Wiskerke aan. „Uitgangspunt is regie en autonomie over het eigen leven van de bewoners.”

„We bieden rust en veiligheid”, voegt General Manager Milou Buisman toe. „Het moment dat je in De Leyhoeve komt wonen, bepaal je zelf. Ook als je nog geen zorgvraag hebt, kun je hier terecht. De focus ligt op prettig wonen en zoveel mogelijk blijven genieten van het leven. Daarom kiezen we er ook voor om middenin de maatschappij te staan. De Leyhoeve heeft een buurtfunctie, er is veel interactie en dat draagt bij aan het levensgeluk van mensen.”

Goed beeld

Mensen die zorg nodig hebben kunnen terecht bij Judith Gerrits, zij is Adviseur wonen met zorg bij De Leyhoeve. „We vinden het belangrijk om van tevoren goed in beeld te hebben wat de zorgvraag van iemand is en wat zijn of haar wensen zijn. We nodigen mensen altijd uit voor een rondleiding. Heeft men daarna interesse om bij ons te komen wonen, dan zetten we het traject voort. We kijken bijvoorbeeld dan ook hoe iemand in zijn of haar eigen huis woont, wat iemand blij maakt en sluiten zo goed mogelijk aan bij zijn/haar interesses. Een kort voorbeeld: houdt de toekomstige bewoner van schilderen, dan maken we dat mogelijk.”

‘Het is echt maatwerk wat we bieden’

Het is echt maatwerk wat we bieden, iedere dag wordt ingespeeld op de wensen die er op dat moment zijn voor de bewoner, er hoeft geen dag gelijk te zijn. Alle gewoonten en wensen worden vooraf besproken, tot en met de tijden van opstaan en naar bed gaan aan toe, zo kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij de bewoner. Verder krijgt de bewoner twee buddy’s waar hij of zij met vragen terecht kan.” Er is regelmatig overleg tussen de bewoners waaruit allerlei initiatieven naar voren komen. „Zo is er dit jaar een groep bewoners met elkaar op vakantie geweest”, geeft Buisman aan. “Een andere bewoner wilde weer gaan zingen en inmiddels is er een koortje ontstaan. Kortom, er gebeurt hier van alles, maar je bepaalt zelf of je daar aan mee wilt doen of niet.”

Huiskamers

Er zijn 8 huiskamers binnen De Leyhoeve Groningen, waar bewoners bijvoorbeeld samen kunnen eten. „Ze bepalen zelf het menu, gaan mee boodschappen doen en koken ook samen met onze collega’s”, legt Wiskerke uit. „Mocht er hulp nodig zijn, dan is die er, maar we leggen de regie zoveel mogelijk bij de bewoners zelf. Dat wordt als erg prettig ervaren. Voor bewoners, door bewoners; dat past helemaal bij datgene waar we met elkaar naar opzoek zijn.” Naast Tilburg en Groningen heeft De Leyhoeve plannen voor vestigingen in Diemen en Vught. Wiskerke:„ De ambitie is om uiteindelijk 10 Woonlandschappen te realiseren. Dat gaat lukken, al was het alleen maar omdat we hiermee perfect aansluiten op de vraag uit de samenleving.”

Warmte en sfeer

Blij zijn Wiskerke en Buisman met het feit dat De Leyhoeve in deze tijden van krapte aan personeel nog goed lukt om medewerkers te vinden en te behouden. In deze tijd is dat best bijzonder. „Het gaat hier om relaties, niet om regels. Mensen blijven omdat ze geloven in het concept, onze visie en de warmte en sfeer die hier uitstraalt. Aandacht geven aan grote en kleine dingen, die het leven de moeite waard maken, dat is wat we hier met elkaar, medewerkers en bewoners, nastreven.” Afgaande op de sfeer die we vooraf, tijdens en na het interview mochten ervaren, slaagt De Leyhoeve daar uitstekend in. Wilt u meer weten over De Leyhoeve of informatie ontvangen, neem dan contact op met Judith Gerrits (judith.gerrits@leyhoeve.nl), Adviseur Wonen met zorg.

www.leyhoeve.nl

(Visited 12 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten