In samenwerking met Fidesta Zorg 09:35 Werk, Zorg, Life Sciences & Health

Fidesta Zorg, veilig vertrouwd wonen
tussen thuis en verpleeghuis in

Fidesta huizen zijn er voor mensen met behoefte aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn. Zelfstandig wonen in je eigen appartement, met vrijheid en regie over je eigen leven, met 24 uurs toezicht en lichte tot matige zorg. Oftewel: een woonvorm tussen thuis en het verpleeghuis in. Oprichtster Kathy Terenstra van Fidesta over de huizen, de franchiseformule in wonen met zorg en mensen gelukkig laten zijn.

Kathy Terenstra komt uit een Bolswarder horecafamilie. Ze deed de hotelschool en aansluitend facilitymanagement en werkt daarna als manager in de Zwolse Isalaklinieken. „Een systeem waar ik me vaak over verbaasde, dat het vooral regie van mensen ontneemt en dat de patiënt vaak helaas niet centraal staat, maar kostenstructuren, belangen en carrières.” Het staat haaks op haar hands-on mentaliteit en haar klantgedrevenheid.

„Toen de Mexicaanse griep toesloeg, zag ik hoe het vastliep. Terwijl de ene afdeling niet meer patiënten op kon nemen, hadden ze er pal naast soms niets te doen. Ondertussen bleven patiënten die, uitbehandeld waren omdat ze nog niet naar huis durfden of het de kinderen niet uitkwam. Ik dacht heel snel, waarom laten die mensen dan niet gewoon in een zorghotel bijkomen? „Toen ik met mijn zussen ervoer hoe zwaar mantelzorg kan worden op het moment dat mijn moeder slechter werd, begreep ik waar ik uiteindelijk naar toe wilde.” Ze verhuist terug naar Bolsward en gaat bij Noorderbreedte aan de slag. Ze maakt er kennis met de ouderenzorg en ziet de ontwikkeling naar meer extramurale zorg en toenemende behoefte aan alternatieve woonvormen voor het verpleeghuis. „Er zijn steeds meer mensen die niet meer thuis kunnen wonen. Ze hebben een bepaalde mate van zorg nodig doordat ze lichamelijke en/of geestelijke achteruitgaan, maar nog te goed zijn voor een verpleeghuis. Dat is onze doelgroep. En echtparen waarvan maar één zorg heeft. Ook zag ik dat voor een partner of andere mantelzorgers de zorg thuis soms te zwaar werd. Voor hen – en natuurlijk ook voor de bewoner zelf – is het fijn dat er in de Fidesta huizen altijd iemand nabij is (24 uurs toezicht), wat beschutting en een vertrouwd gevoel geeft.

Er waren al diverse initiatieven in de markt, waaronder Idesta, maar dat kon vaak niet uit. Ik ontdekte dat kleinschalige woonvormen een bepaalde omvang nodig hadden én een betrokken meewerkende zorgondernemer die er dichtbij woont, dan kon het namelijk wel uit. En dat de lichte of matige zorg die bewoners nodig hebben, voor een deel gedaan moet worden door iemand die zelf in het huis woont. En het allerbelangrijkste: de bewoners moeten er zelfstandig kunnen wonen, hun vrijheid hebben en zelf regie over hun leven kunnen blijven voeren. De nadruk binnen een Fidesta huis op lichte en matige zorg gefinancierd vanuit de PGB. Dit betekent ook dat als mensen op een gegeven moment zwaardere of gespecialiseerde 24- uurs zorg nodig hebben, ze naar een verpleeghuis gaan, dat ingericht is op het kunnen leveren van die complexere zorgvraag. Fidesta huizen zijn nu eenmaal geen verpleeghuis. In de praktijk zien we dat dit weinig voorkomt. Door de dagelijkse structuur, het lekkere eten, de gezelligheid en persoonlijke aandacht blijven bewoners langer stabiel en overlijden ze in de meeste gevallen bij ons. ”

Wij staan borg voor het huis Zo ontstond Fidesta Zorg, een franchiseformule, met kleinschalige zorghuizen gerund door zorgondernemers met kennis en hart voor de zorg van mensen, die zelf ook meewerken. Bewoners wonen zelfstandig in hun eigen complete appartement en kunnen elkaar ontmoeten in een gezamenlijke huiskamer. Ze zijn niet zwaar zorgbehoeftig, wat prettig is voor het onderlinge contact. Het zorgt ook voor een andere sfeer dan in een verpleeghuis.

‘De nadruk binnen een Fidesta huis op lichte en matige zorg gefinancierd vanuit de PGB’

Het Fidesta team van zeven mensen ondersteunt en faciliteert de zorgondernemers van de Fidesta huizen. Kathy Terenstra: „Wij zorgen voor alles wat nodig is: van een huis tot en met de naleving van ons handboek om de kwaliteit van zorg, de veiligheid en wet- en regelgeving te borgen. De voormalige Idesta Zorggroep huizen zijn Fidesta geworden en de Fidesta huizen worden ontwikkeld door Hiemwurk van Rikus Sinnema. Daarmee hebben we een formule gevonden die werkt, die mensen een vertrouwd thuis biedt die ze in een bepaalde fase van hun leven zoeken, die lonend is voor de zorgondernemer, dat vaak uit een echtpaar bestaat. De continuïteit van zorg in het Fidesta huis wordt door ons geborgd, wat een extra zekerheid betekent voor de bewoners.”

Fidesta Zorg Franchise heeft de afgelopen jaren zeven huizen ontwikkeld in Dronryp, Grou, Hallum, Heerenveen, Oentsjerk, Stiens en Workum. In Leeuwarden komt als 8ste huis Fidesta Vliethuus met 18 appartementen, waar de eerste bewoners begin oktober intrekken. „We kijken vanuit Fidesta samen met Hiemwurk naar mogelijkheden voor geschikte locaties. We krijgen ook wel eens locaties aangeboden waar al een bepaalde woonzorgvorm is, of er zijn zorgondernemers die met ons in zee willen, omdat ze zich herkennen in onze aanpak. Wat ons wel lukt, lukt een individuele zorgondernemer die goede plannen heeft, vaak niet, al was het alleen maar omdat banken niet snel meegaan op jouw individuele plan. Op verschillende manieren kan dus het aantal Fidesta huizen groeien. Over genoeg vraag hoeven we ons geen zorgen te maken; de groep mensen waar we ons op richten is groot.”

De beschutting en warmte om gelukkig te zijn

„We ontwikkelen samen met Hiemwurk de komende jaren totaal vijftien Fidesta Huizen in Friesland, groter hoeft het niet. Dat is namelijk niet waar het over gaat. Ik vind het belangrijk de kwaliteit goed te houden met een kleine organisatie. Alleen maar groeien om het groeien is niet waar ik in geloof; wil je het persoonlijke en de kwaliteit borgen, dan moet je vasthouden aan kleinschaligheid. Van de woonvorm, van het aantal zorgondernemers , van het aantal huizen waar je het toezicht op houdt en van ons kantoor. Hoezeer er ontzettend veel mensen in de zorg ongelooflijk hun best doen en met alle aandacht vanuit hun professie hun werk doen, ze worden gestuurd door administratie en regeltjes. Zorg hoort te gaan over mensen die er voor elkaar zijn, die tijd voor je hebben, die warmte bieden. Die beschutting wil Fidesta bieden samen met de zorgondernemers, zodat mensen gewoon gelukkig zijn.”

www.fidestazorg.nl

(Visited 20 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten