In samenwerking met Bouwmensen bouw- en infra-opleidingen 14:19 Duurzaam / Circulaire economie, Bouw

Bouwmensen levert bouwers van de toekomst

Samen met Regionale Opleidingscentra (ROC’s) verzorgt Bouwmensen bouw- en infra-opleidingen in het hele land. De coöperatieve vereniging bestaat uit 36 opleidingsbedrijven, onder meer in het Noorden. ,,We vestigen ons bij voorkeur op locaties die voor jongeren goed bereikbaar zijn’’, vertelt Johannes Noor, directeur van Bouwmensen Drenthe en Noordwest-Overijssel.

De opleidingsbedrijven richten zich namelijk vooral op jongeren vanaf 16 jaar die aan de slag willen in de bouw. Noor: ,,Ze hebben het voortgezet onderwijs afgerond en gaan bij ons vier dagen in de week werken en één dag naar school. Bouwmensen is opgericht door aannemers om over goed opgeleid personeel te kunnen beschikken. Tegenwoordig zijn 105 bouwbedrijven aangesloten bij de vereniging. Zij zijn onze opdrachtgevers, waardoor we precies weten wat de sector nodig heeft. Onze instructeurs zijn vakmensen, die na hun loopbaan in de bouw zijn omgeschoold tot docent. Didactische vaardigheden zijn minstens zo belangrijk als vakkennis. Samen met onderwijsinstellingen zorgen we ervoor dat jongeren goed voorbereid zijn op een toekomst in de bouw.’’


‘We fungeren als intermediair tussen onderwijs en bedrijfsleven.’

Instroom

Bouwmensen is onder meer gevestigd in Ruinen, waar wordt samengewerkt met Alfa-college in Hoogeveen. De bouwsector staat voor grote uitdagingen, maar het opleidingscentrum in Ruinen heeft over de instroom van nieuwe leerlingen nog niets te klagen. ,,We hebben nu 145 leerlingen. De meesten komen van het vmbo en hebben daar een BWI-richting gekozen, wat staat voor Bouwen, Wonen en Interieur. Maar we hebben ook instroom vanuit vmbo tl of havo. Die instroom is wel te danken aan voorlichting, die we tegenwoordig het hele jaar geven.’’ Noor onderhoudt nauwe banden met Roelof van Echtencollege en RSG Wolfsbos, scholen voor voortgezet onderwijs in Hoogeveen. Maar ook op basisscholen wordt voorlichting gegeven. ,,We gaan naar scholen toe, maar doen ook mee aan evenementen zoals Techniek Tastbaar en Hoogeveen On Stage, waar vmbo-ers kunnen kennismaken met verschillende beroepen. We moeten met name ouders nog wel eens uitleggen dat een MBO-diploma veel mooie kansen oplevert en dat lukt vaak wel als we vertellen dat zeker 90 procent van onze leerlingen meteen aan de slag kan en dat de salarissen uitstekend zijn.’’
In Ruinen worden timmerlieden opgeleid op alle vier MBO-niveaus: entree, basisberoeps-, middenkader- en specialistenopleiding. Hier worden de vakmensen opgeleid die de honderduizenden woningen gaan bouwen waar zoveel vraag naar is. ,,Door die enorme vraag naar woningen en het belang van duurzaamheid ontwikkelt de bouw zich bovendien razendsnel’’, vertelt Johannes Noor. ,,Dankzij onze positie tussen onderwijs en bedrijfsleven kunnen we leerlingen daar op voorbereiden. En onze instructeurs worden regelmatig bijgeschoold door fabrikanten.’’


Snelle ontwikkeling
Doordat leerlingen vier dagen in de week aan het werk zijn, en ze het vak nu eenmaal het beste leren door het te doen, ontwikkelen ze zich volgens Noor snel. ,,Het verschil tussen eerste- en derdejaars is enorm. Nieuwe leerlingen worden soms nog ziek gemeld of naar school gebracht door één van hun ouders, maar in de bouw worden ze snel volwassen.’’ De medewerkers van het opleidingscentrum hebben volgens hem oog voor de individuele leerling en persoonlijke behoeftes. ,,Juist omdat ze zo jong zijn, letten we op gedrag en gaan we het gesprek aan als we denken dat er iets speelt. Je kunt straf geven als iemand een paar keer te laat op school of werk komt, maar we zien het als een signaal. Veel jongeren worstelen tegenwoordig met zaken die afleiden van school en werk. Gescheiden ouders, een ouder met een nieuwe partner, ingewikkelde woonsituaties. We bieden regelmatig praktische hulp, bijvoorbeeld door te helpen bij de inschrijving voor een woning.’’

In één van de werkplaatsen wordt gewerkt aan dankconstructies.


Goed voorbereid
Bouwmensen vindt het belangrijk dat de vakmensen van de toekomst niet alleen zijn uitgerust met vakkennis en -vaardigheden, maar ook over sociale vaardigheden beschikken. ,,Klantvriendelijkheid, een verzorgd uiterlijk, omgangsvormen, de werkplek netjes achterlaten, dat zijn allemaal zaken waar we tijdens de opleiding aandacht aan besteden.’’ In Ruinen ontbreekt het de leerlingen aan niets. In ruime werkplaatsen kan alles geoefend worden. Zo werkt een groep leerlingen aan een dakconstructie, terwijl anderen op het buitenterrein oefenen met meten. De leerlingen oefenen daarnaast alle aspecten van het bouwproces met VR-brillen. In Emmen gaat Bouwmensen verbouwen of een nieuw, duurzamer pand bouwen en in Steenwijk wordt een dependance geopend, om ook in die regio aan de vraag te kunnen voldoen. Nieuwe leerlingen zijn altijd welkom. ,,Zolang de bouwsector behoefte heeft aan vakmensen, breiden wij onze capaciteit uit.’’

www.bouwmensen.nl

(Visited 81 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten