In samenwerking met Van Braak Accountants 09:57 Business to Business, Werk

‘Deze tijd vraagt om schakelen’

Het zijn drukke tijden voor de accountant, Hennie van Braak van Van Braak Accountants draait er niet omheen. Een hoge inflatie, stijgende energiekosten, tekort aan personeel, de terugbetaling van NOW-gelden en uitgestelde belastingen, er komt nogal veel op de ondernemer af. En als klap op de vuurpijl lanceerde het Kabinet onlangs een enorm pakket aan maatregelen om de financiële pijn van de burger te verzachten, maar waar de kosten voor een groot deel door het bedrijfsleven moet worden opgebracht.

MKB Nederland en VNONCW staan op hun achterste benen en snappen niet waar de overheid mee bezig is. Bij Van Braak Accountants doen ze er onderhand alles aan om de pijn voor de klanten zo beperkt mogelijk te houden. „Zeker in de bedrijfstakken waar het slecht gaat, betekent dat schakelen”, geeft Van Braak aan. „Kijk naar je debiteurenbestanden, vraag je af of de rechtsvorm van je bedrijf nog de juiste is, doe aan risicospreiding, zodat als het fout gaat, de klap niet te hard is.”

Prinsjesdag

Kortom, het is alle hens aan dek. Helaas ziet Van Braak nog regelmatig dat ondernemers te laat schakelen. „Ik begrijp dat ook nog wel, ze zijn bezig met de waan van alledag, maar ondertussen zijn er allerlei ontwikkelingen die je noodzaken waar mogelijk maatregelen te nemen.” Eén van die gebeurtenissen die volgens Van Braak speciale aandacht vraagt is Prinsjesdag van dinsdag 20 september a.s.

„Het Kabinet komt met een koopkrachtpakket van maar liefst 15 miljard euro, waarvan een deel van de rekening bij het bedrijfsleven komt te liggen. Zo gaan MKB’ers meer winstbelasting betalen. Het tarief voor winsten tot 2 ton gaat van 15 naar 19 procent. Maar, ook het minimumloon gaat met 10 procent omhoog en dat gaan veel werkgevers voelen. Verder worden hogere belastingen in box2 voorspeld. En ik verwacht dat er tijdens Prinsjesdag nog meer maatregelen bekend worden gemaakt. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om de winst naar voren te halen, om de ondernemersvorm aan te passen, huwelijkse voorwaarden te maken of aan te passen. Kortom, zorg dat je je zaken op orde hebt.”

Hoewel deze maatregelen nog moeten ingaan, ziet Van Braak nu al dat diverse bedrijfstakken door hoge inflatie en energielasten het moeilijk hebben. Hij noemt bakkerijen, de garagebedrijven, sauna’s en zwembaden, de aannemers, de tuinbouw, sowieso hebben de energie intensieve bedrijven het door de gestegen energieprijzen zwaar. „Dit gaat gevolgen hebben voor de producten die ze maken. Alles wordt duurder en het inflatiespook is daarmee vooralsnog niet beteugeld.”

‘Het kan daarom aantrekkelijk zijn om de winst naar voren te halen’

Lichte recessie

Het leven wordt voor iedereen duurder en dat merken werkgevers ook. „Ik hoor verhalen van medewerkers die vragen om het personeelsfeest niet door te laten gaan en de opbrengst te verdelen onder het personeel. Dat zegt wel iets. Het water staat velen nu al aan de lippen en dat voorspelt weinig goeds. Ja, ik weet dat de banken spreken van een lichte recessie waarin we straks belanden, maar ik weet niet of die voorspelling uit gaat komen.”

Vanzelfsprekend kan de ondernemer ook besluiten om personeel te ontslaan, maar dat is in een tijd waarin toch al schaarste heerst op de arbeidsmarkt geen populaire maatregel. „Maar, als je je personeel niet meer kunt betalen, heb je geen andere keuze”, zegt Van Braak. Het is volgens hem dan wel van belang om de juiste wegen te bewandelen. „Er komt bij ontslag meer kijken dan je denkt, het is raadzaam daarover informatie bij je accountant in te winnen.”

Ondernemerschap

Uiteraard zijn er ook ondernemingen die het goed doen. Van Braak noemt hen de echte kooplui. „Zij hebben op tijd geschakeld. Zien aankomen wat er gaat gebeuren en anticiperen daar op tijd op. Ja, vaak doen ze dat in overleg met hun accountant. Daar zijn we voor. Daardoor zien we bijvoorbeeld dat in een bepaalde branche het ene bedrijf wel goed draait, terwijl het andere failliet gaat of er mee stopt. Dat heeft voor een deel toch echt met ondernemerschap te maken.” Wat binnenkort ook op veel ondernemers afkomt is de betaling van achterstallige belastingen. „Tijdens corona hebben veel ondernemers uitstel van belastingen gevraagd en gekregen, maar vanaf 1 oktober moeten die belastingen worden terugbetaald. Ik verwacht dat veel bedrijven dat niet kunnen opbrengen en moeten stoppen of hun activiteiten moeten overdragen aan een andere BV. Wij staan klaar om de ondernemer ook in deze moeilijke tijden bij te staan.”

www.vanbraakaccountants.nl

(Visited 9 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten