In samenwerking met Stichting de Kern 13:58 Zorg, Life Sciences & Health

Doen wat nodig is, dat is De Kern

Stichting de Kern is een kleinschalige zorginstelling waar mensen met een zorgindicatie kunnen wonen in een huiselijke sfeer, al dan niet met 24-uurs begeleiding. Op vijf locaties in Friesland, voor zij die het nodig hebben. Zoals Jack die in Hommerts woont en in Sneek werkt. Samen met gedragswetenschapper Sara vertelt hij over zijn leven bij De Kern.

“Toen ik bij De Kern kwam wonen, heb ik het eerste halfjaar mijn koffer niet uitgepakt. Ik was heel bang dat ik weer weg moest” zegt Jack, nu 22 jaar. „Ik had al in zeven pleeggezinnen gewoond, toen ik bij Nienke in Wommels kwam.” Met Nienke en Wommels duidt Jack op waar het voor hem begon bij De Kern. Sara, gedragswetenschap[1]per: „In 2005 is het inderdaad begonnen met de opvang van pleegkinderen. Dat beviel goed, maar op een gegeven moment volgde de vraag: wat doe je als kinderen voor de wet meerderjarig worden en daardoor hun opvang ophoudt? Stuur je ze de straat op, terwijl je weet wat ze nodig hebben?” Die vraag leidde tot de uitbreiding van locaties in Oosterbierum, Wijnaldum en Harlingen. Hommerts is de nieuwste locatie. In totaal begeleidt De Kern zo’n 65 mensen, waarvan er 44 mensen een woonplek bij de organisatie hebben. De 36 medewerkers richten zich op het bieden van zorg, opvang en begeleiding.

Middenin de samenleving

Jack woont sinds oktober in een appartement op de locatie in Hommerts. Het wonen bij De Kern bevalt Jack heel goed, eerst tien jaar in het pleeg[1]gezin in Wommels en nu in Hommerts waar hij zijn eigen fijne plek heeft. Hij wordt door collega’s van Sara begeleid, net als de zeven anderen die er zelfstandig wonen. De medewerkers begeleiden de bewoners bij wat nodig is om hen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven. Jack wil niet meer weg uit Hommerts. „We hebben het hier heel gezellig. Overdag ben ik vaak op mijn werk. Ik werk in Sneek, bij Hoekstra, het transportbedrijf. Daar help ik vrachtwagens laden en lossen en praat ik met buitenlandse chauf[1]feurs. Ook help ik er met opruimen”, zegt hij trots. „Ik ga altijd op de fiets. Door weer en wind, het doet me niks.” Het is goed in Hommerts ver[1]telt Jack. Een fijne buurt, aardige mensen. Ze zijn goed voor ons. En ook voor de jongens die hier op dezelfde locatie in de woongroep wonen.”

‘We staan gewoon middenin de samenleving’

Sara: „We kiezen ervoor om onze woonlocaties zo gewoon mogelijk te laten zijn, geen vlaggen van De Kern, geen bordjes op de deur. Gewoon. We staan middenin de samenleving.” Dat is De Kern. Een organisatie die niet meer zorg biedt dan nodig is en waar gewerkt wordt vanuit de overtuiging dat iedereen mogelijkheden heeft zich te ont[1]wikkelen.

www.dekern.eu

(Visited 21 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten