In samenwerking met Menso Alting Groningen 12:10 Onderwijs, Zorg, Life Sciences & Health

‘We bieden meerwaarde binnen
de opleiding verpleegkunde’

Met een kleine 700 studenten is Menso Alting in Groningen de kleinste ROC van ons land. „En we zijn de beste ROC van Noord-Nederland, volgens de Keuzegids”, zegt Alice Veenhuizen, docent opleiding verpleegkunde. Goed onderwijs, gedrevenheid en een bredere kijk op de mens en de maatschappij, wat de kwaliteit van al onze opleidingen ten goede komt, liggen hieraan ten grondslag.

Een voorbeeld is het project NewSkool – OldSkool, waarin studenten van de opleiding verpleegkunde en leden van Groningen Plus met elkaar in gesprek gaan over allerlei onderwerpen. Daarover later meer. Ook dit jaar heeft Menso Alting weer twee klassen vol studenten die de opleiding MBO Verpleegkundige volgen. „Het aantal aanmeldingen is stabiel”, geeft Veenhuizen aan. „En dat verbaast me niet. Ik kom zelf uit het werkveld en studenten van Menso Alting staan goed bekend, ze beschikken over veel kennis, hebben verstand van zaken en kijken verder dan alleen datgene waarvoor ze zijn opgeleid.”

Normen en waarden

Daarmee doelt ze op de manier waarop de studenten worden opgeleid. „We kijken daarbij nadrukkelijk naar de student zelf. Wie ben je als mens, welke normen en waarden breng je mee en welke plek wil je in de maatschappij invullen. Dit doen we vanuit onze christelijke achtergrond, iedereen die zich daar in kan vinden is hier welkom.”

Alle docenten verpleegkunde hebben praktijkervaring. „Daardoor weten we goed wat er van de moderne verpleegkundige gevraagd wordt. We hebben de blik niet alleen naar binnen gericht, maar zeker ook naar buiten. Denk aan zorg en techniek en we zoeken ook samenwerking in de wijk, in de omgeving waarin we ons bevinden.” „Iedere student volgt al in het eerste jaar een maatschappelijke stage, waarbij men kennis maakt met allerlei facetten in de maatschappij. Zoals werken in een wijkcentrum, bij een voedselbank of kledingbank. Dat is breder dan waarvoor ze worden opgeleid. Daarnaast nemen ze deel aan projecten, zoals NewSkool – OldSkool.”

Verbinden

Bestuurslid Gert Los van Groningen Plus was daar nauw bij betrokken. „Als plussers vinden wij het belangrijk om ons te verbinden met jongere generaties. Binnen dit project zijn er diverse groepen gevormd, waarin studenten en plussers zaten. Ze bedachten met elkaar een thema en gingen daarover in gesprek. Thema’s waren bijvoorbeeld: Vriendschap, Opvoeden vroeger en nu, Wie staat mij het meest nabij? Levensstijl en Omgang verpleegkundigen en ouderen.” Aan het einde van het project gaf elke groep een presentatie over het onderwerp dat ze gekozen hadden. „Het doel is te zoeken naar verbinding”, geeft Los aan. “Je praat een groot aantal uren met elkaar en dat is voor iedereen, jong en oud, een bijzondere ervaring. Het zijn ervaringen die je in je privéleven vaak niet hebt.”

„We zijn erg tevreden over de resultaten en de presentaties”, besluit Veenhuizen. „Het is een belangrijk onderdeel van de maatschappelijk vorming van onze studenten. Dat is goed, want verpleegkunde, dat kan ik zeggen vanuit mijn praktijkervaring, is veel meer dan verpleegkunde alleen. Die rugtas wordt op Menso Alting goed gevuld.”

www.mensoaltinggroningen.nl

(Visited 7 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten