In samenwerking met Royal Koopmans 18:55 Agri & Food

‘Duurzaamheid is de enige license to operate’

koopmans

De keuze van Royal Koopmans van 10 jaar geleden wordt nu herkend en erkend. Zet in op local sourcing en transparante ketens. Visie en passie én de behoefte van consumenten als leidraad voor het familiebedrijf in meel en foodingrediënts. ,,Het draait om kennis en de waarde van herkomst”, zegt algemeen directeur Dirk Lodewijk.

Zeker, de huidige situatie in de wereld brengt de markt stevig in beroering, maar “het gaat ons goed. We hoeven ons geen zorgen te maken en onze afnemers ook niet.” Wat er door die oorlog pijnlijk duidelijk wordt, is de kwetsbaarheid van onze voedselketen en de noodzaak tot transitie. ,,Dat verhaal vertellen we eigenlijk al tien jaar”, vertelt Dirk Lodewijk van Royal Koopmans. De meel- en foodingrediënts- fabrikant zette met zijn komst ‘duurzaamheid’ centraal. ,,Wij zijn een familiebedrijf dat 176 jaar bestaat. We kennen de waarde van korte ketens, het was lange tijd de leidraad van ons handelen. Door de tijd zijn we meegegaan in expansie van de keten. Tien jaar geleden maakten we een bewuste en vooruitstrevende keuze: terug naar zoveel mogelijk lokale teelt, naar het herstel van de verbinding tussen schakels in de keten, van boer naar bakker en consument. Vooruitstrevend was dit zeker, want Nederlandse tarwe is lange tijd uitsluitend gebruikt als veevoer, omdat het van mindere kwaliteit zou zijn. Wij keken hier anders naar. We hebben hier een sterke akkerbouwtraditie: waarom kunnen wij geen kwalitatieve baktarwe verbouwen? Het draait om aanhoudende focus op kwaliteit, om goede bodem- en waterkwaliteit. Die heldere visie begint aan te slaan na een jarenlange zoektocht van pionieren, onderzoeken en testen. Het is vallen en opstaan, maar je komt verder als je samen wilt, het draait om ketensamenwerking en vertrouwen in elkaar, waarbij je je kwetsbaar mag opstellen.”

Het lekkerste en meest duurzame brood uit Nederland: Nedertarwe

,,Ik geloof er heilig in en zie dat het werkt: tien jaar geleden kwam het grootste deel van ons graan uit het buitenland, nu komt al meer dan de helft van ons graan uit Nederland en daarin willen we nog meer groeien. We hebben hiervoor met boeren, bakkers en ontwikkelaars geweldige stappen gezet. Afgelopen januari hebben we met onze ketenpartners Nedertarwe geïntroduceerd, graan van dichtbij wat in samenwerking met vooruitstrevende boeren met veel aandacht volgens strikte richtlijnen duurzaam wordt geteeld. Duurzaamheid is een blijvende en groeiende trend op het gebied van voeding. Consumenten willen voedsel van dichtbij, ze willen weten waar hun eten vandaan komt. Ze willen het verhaal achter het product kennen. Met de introductie van Nedertarwe bedienen we een steeds groter wordende groep consumenten die kiezen voor merken en producten waarin een transparante en duurzame keten van voedsel zichtbaar en tastbaar wordt. De keuze voor duurzaam wordt herkend. Op de Themadag Granen van brancheorganisatie Akkerbouw van 24 maart sprak minister van LNV Staghouwer de mooie woorden: (…)“Toen ik onlangs kennis nam van het initiatief ‘Nedertarwe’ van Royal Koopmans, voelde ik het bakkersbloed weer stromen. De meelfabrikant heeft samen met akkerbouwers en bakkers jarenlang gefinetuned aan een optimaal product. Oogsten, proefmalen, testen en bakproeven: als elk schakeltje in de voedselketen zijn expertise levert, klopt het helemaal.”

Dirk Lodewijk: ,,Het kost tijd, geld, energie en aandacht en het is de kunst vraag en aanbod gelijktijdig op te bouwen. We moeten boeren belonen die mee willen in deze stappen, bakkers helpen hun keuzes voor lokaal onder de aandacht van de consument te brengen. Deel de kennis, erken de waarde van je herkomst. Ook de noordelijke provincies kunnen samen weer leidend worden in duurzame akkerbouw.”

www.royalkoopmans.com
www.nedertarwe.nl

(Visited 10 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten