In samenwerking met Oldenburger|Fritom 10:26 Transport en Logistiek

Focus op het leveren van toegevoegde waarde

Dit najaar ontving Oldenburger|Fritom uit Veendam twee prestigieuze onderscheidingen: de FD Gazelle en de eerste plaats op productleiderschap in het MT1000 onderzoek naar de beste dienstverleners van Nederland. „Een mooie erkenning voor onze continue focus op het leveren van toegevoegde waarde”, aldus commercial manager Marienus van der Laan en logistics manager Erik Mekkes. Beiden zijn lid van het managementteam van de logistieke dienstverlener die de regie voert over wereldwijde leverketens.

Het is dit jaar de twintigste keer dat Het Financieele Dagblad de FD Gazellen Awards organiseert. Deze ondernemersprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven in Nederland. Behalve de omzetgroei worden ook de groei in personeel en winstgevendheid meegewogen. Oldenburger|Fritom is uitgeroepen tot FD Gazelle 2023 in de regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) en categorie groot. De Veendammer dienstverlener mocht de prestigieuze onderscheiding al viermaal eerder in ontvangst nemen, maar deze keer wordt het als extra bijzonder ervaren. „Er is gekeken naar de groei in de drie voorgaande kalenderjaren, beginnend bij het coronajaar 2020”, verduidelijkt Van der Laan. „Waar veel bedrijven toen moeite hadden om het hoofd boven water te houden zijn wij juist gegroeid.”


Wereldwijde partner
De corona-uitbraak leidde in het voorjaar van 2020 tot een forse stijging in het aantal online verkopen. Hierdoor groeide bij Oldenburger|Fritom de vraag naar e-fulfilment, de complete logistieke afhandeling van b2b en b2c webshoporders. Waaronder de vraag van Total Hair Service uit Groningen, een van ‘s lands grootste leveranciers van professionele kappersproducten. „Daarnaast werden wij in die periode veelvuldig benaderd voor de luchtvracht van medische hulpmiddelen”, zegt Van der Laan. „Hoewel er grote capaciteitstekorten waren ontstaan door het wegvallen van passagiersvluchten hebben wij hier nauwelijks hinder van ondervonden. Dit komt doordat wij beschikken over de AEO-vergunningen voor douane en veiligheid. Hierdoor staan wij wereldwijd bekend als betrouwbare partner in de logistieke keten.” Ook het IATA-lidmaatschap, de status van Erkend Agent en de eigen vestiging op Schiphol dragen eraan bij dat Oldenburger|Fritom te allen tijde een voorkeursbehandeling krijgt bij luchtvrachtzendingen.


Toegevoegde waarde
„Naast transport werden wij halverwege het coronajaar eveneens benaderd voor warehousing van medische hulpmiddelen”, vult Mekkes aan. „Zo vroeg een toonaangevend technologiebedrijf in analytische meetapparatuur ons de opslag, value added services en distributie van corona-testkits te behartigen. Wij konden direct gehoor geven aan hun verzoek, mede doordat wij het QHSE-managementsysteem geïntegreerd hebben in onze bedrijfsvoering.” Met QHSE, de afkorting van Quality, Health, Safety, Environment, worden bedrijfsactiviteiten dusdanig vormgegeven dat deze voldoen aan de eisen en wetgeving op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.


‘Binnen onze logistieke kennisorganisatie maken de medewerkers het verschil’


De richtlijnen hiervoor zijn onder meer vastgelegd in ISO-normen. Het meest bekend zijn ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement, ISO 14001 voor milieumanagement en ISO 45001 voor Gezond & Veilig Werken. Oldenburger|Fritom is volgens deze drie ISO-normen gecertificeerd maar gaat nog een stap verder. Mekkes: „Binnen de duurzame partnerships met onze klantrelaties focussen wij ons continu op het leveren van toegevoegde waarde. In de gehele keten. Op deze manier willen wij onze logistieke oplossingen naadloos laten aansluiten op hun bedrijfsvoering. Daarom zijn wij ook gecertificeerd volgens diverse sectorspecifieke normen.”


Sectorspecifiek
Als voorbeeld noemt Mekkes het ISO 13485-certificaat voor medische hulpmiddelen. „Toen wij in het coronajaar steeds vaker benaderd werden door zowel bestaande als nieuwe klantrelaties in de healthcare sector, hebben wij besloten om ons te laten certificeren volgens ISO 13485. Deze sectornorm, die in het leven is geroepen om de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen te waarborgen, hebben wij binnen een half jaar behaald. De insteek van de norm is continue verbetering en procesbeheersing, waarbij risico gebaseerd denken essentieel is. Datzelfde geldt voor onze certificeringen volgens ISO 22000 en FSSC 22000 voor voedselveiligheid en -kwaliteit. Voor onze klantrelaties in de agrifoodsector, waaronder Avebe, voldoen wij aan de strengste normen volgens de HACCP-principes. Onze faciliteiten hebben hierbij een hygiënisch design en zijn vormgegeven volgens de strikte protocollen die binnen de voedingsmiddelenlogistiek gelden.”


GDP-API registratie
Passend bij de Lean Six Sigma methode, die als rode draad door de organisatie en bedrijfsvoering loopt, richt Oldenburger|Fritom zich op ‘continuous improvement’. Dit betekent dat er proactief en continu wordt ingespeeld op de ontwikkelingen in de markt. „Wij doen dit ook in

samenwerking met onze klantrelaties”, vertelt Mekkes. „Onlangs hebben wij bijvoorbeeld onze GDP-API registratie behaald. Hiervoor werden wij benaderd door een van onze klantrelaties in Veendam waarmee wij een langdurig partnership hebben opgebouwd. Deze klantrelatie is bezig de dienstverlening uit te breiden door werkzame stoffen voor geneesmiddelen te importeren.”


De betreffende werkzame stof in geneesmiddelen wordt Active Pharmaceutical Ingredient (API) genoemd. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van werkzame stoffen voor geneesmiddelen van producent tot gebruiker gewaarborgd is, moeten importeurs en distributeurs van deze stoffen een GDP-API registratie hebben. Hiermee wordt aangetoond dat zij voldoen aan de eisen uit de Goede Distributie Praktijken (GDP). Daarbij delen alle partijen in de keten verantwoordelijkheid en controleren elkaar. Mekkes: „Al onze medewerkers hebben de vereiste API-training succesvol afgerond. Wij zijn bovendien de eerste logistieke dienstverlener in het Noorden met een GDP-API registratie, waarvan de inspecties worden uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).”


Productleiderschap
Kwaliteit, innovatie en duurzaamheid zijn leidend in de logistieke oplossingen van Oldenburger|Fritom. Door waarde toe te voegen worden toekomstbestendige leverketens gecreëerd. Zowel Van der Laan als Mekkes zijn ervan overtuigd dat dit heeft bijgedragen aan de FD Gazelle 2023 en de eervolle onderscheiding van Oldenburger|Fritom in het MT1000 onderzoek van platform MT/Sprout. „Bij productleiderschap, het aspect waarin wij dit jaar binnen de categorie Supply chain en logistiek advies tot winnaar zijn uitgeroepen, ligt de focus op innovatieve producten of diensten van hoge kwaliteit.” MT1000 is een jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van zakelijke dienstverleners in Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en wordt verricht onder duizenden zakelijke beslissers uit het Nederlandse bedrijfsleven.


Groeimindset
Op basis van de antwoorden van de respondenten wordt onder meer de waardering op de drie aspecten van het Treacy en Wiersema model bepaald: klantgerichtheid, productleiderschap en kwaliteit van uitvoering. Een opvallend gegeven is dat Oldenburger|Fritom de enige logistieke dienstverlener is in de categorie Supply chain en logistiek advies. „Bovenal is dit een fantastische bekroning op de inzet en toewijding van alle medewerkers”, besluiten Van der Laan en Mekkes. „Binnen onze logistieke kennisorganisatie maken zij het verschil. Door het stimuleren van een groeimindset willen wij de juiste balans creëren tussen persoonlijke ontwikkeling en onze collectieve ambitie. Samen met het vertrouwen van onze klantrelaties in onze logistieke oplossingen heeft dit geleid tot deze beide onderscheidingen. Daar zijn wij ongelooflijk trots op.”

Familiebedrijf Oldenburger|Fritom is onderdeel van de Fritom Logistic Solutions Group, die tot de top van logistiek dienstverleners in Nederland behoort. Oldenburger|Fritom is gevestigd in Veendam, Emmen, op Schiphol Airport, in Hongarije en Italië. Vanuit deze vestigingen richt de innovatieve ketenregisseur zich op wegtransport, luchtvracht, zeevracht en tri-modaal transport. Daarnaast wordt maatwerk aangeboden in warehousing, value added services, e-fulfilment en supply chain management. Klantrelaties zijn actief in diverse sectoren waaronder hightech, food, packaging, healthcare en fast moving consumer goods.


www.oldenburgerfritom.nl

(Visited 366 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten