In samenwerking met Bentacera 09:50 Business to Business

Geert de Jong combineert soliditeit met dynamiek

Geert de Jong is accountant en daarom vanuit zijn metier een terugblikker. Maar de mede-vennoot van Bentacera kijkt ook graag vooruit. „Als je veel terugkijkt en je doet dat goed, dan kun je daarvan leren voor de toekomst”, vindt De Jong. Met andere woorden: voor de toekomst zijn we juist bij de controleur aan het goede adres.

De 45-jarige De Jong is leidinggevende van de accountantstak van Bentacera, de Fries getinte accountants- en adviesorganisatie met noordelijke ambities. Bentacera is in de loop der jaren flink gegroeid, want het telt zes kantoren en 300 medewerkers. Die groei wordt binnenkort geaccentueerd met een uitbreiding in Groningen. Bentacera neemt daarmee haar eigen motto ‘wij adviseren en inspireren om ambities te realiseren’ ter harte.

‘Op zoek naar iets dat bij jezelf past’

De Jong houdt van dit soort dynamiek maar ook van de degelijkheid die het vak van accountant met zich meebrengt. Die soliditeit past bij iemand die zich voor een belangrijk deel met controle van jaarrekeningen van bedrijven bezig houdt. Het is ook een belangrijke poot binnen Bentacera, want een groep van vijftig mensen houdt zich hiermee bezig. „De omvang van die groep is flink toegenomen”, stelt De Jong vast, „want toen naar Bentacera verkaste in 2014, waren dat er nog vijftien.”

Bij zijn vorige werkgever had De Jong vijftien jaar gewerkt. Maar in 2014 vond hij dat het tijd voor iets anders werd. „Je gaat dan op zoek naar iets dat bij jezelf past”, kijkt hij terug. „Ik wist zeker dat het iets in Noord-Nederland moest zijn, iets met noordelijke bedrijven en mensen.”

Zichtbaar worden voor studenten

Dat werd dus Bentacera. Hij kon er goed uit de voeten, want de controle-afdeling wilde groeien. Vaktechnische kwaliteit en verwachtingen van de klant werden de uitgangspunten van die groei en dus werd er bij Bentacera ingezet op ontwikkeling van mensen en klantrelatie. De Jong: „Wil je kwaliteit dan heb je ook een bepaalde omvang nodig om die eis waar te maken. We hebben geïnvesteerd in mensen en opleidingen. En nu gaan we ook naar Groningen.”

Die stap heeft twee redenen. De eerste is dat er in en rondom Groningen interessante klanten voor Bentacera huizen. De Jong: „Maar er ligt nog een andere kans. Het is moeilijk om momenteel aan financiële mensen te komen. Met een vestiging in Groningen word je vanzelf zichtbaarder voor studenten van de RUG en Hanzehogeschool. Je bouwt er relaties op als je er zit.”

Belang van ethiek is toegenomen

Zoals gezegd, er is de afgelopen jaren bij Bentacera vooral op kwaliteit ingezet. Advies en controle versterken elkaar daarbij, vindt De Jong:

„Je leert van elkaar en je leert van situaties.” Er worden specialisten ingezet als dat nodig is en die verbreden en verdiepen de blik van de collega’s. De Jong: „En je leert de zogenoemde soft skills. Die zijn steeds belangrijker om een ondernemer goed te helpen. We hebben daarom al lang geen standaard aanpak meer.”

Vooral het belang van ethiek is de laatste jaren in De Jongs vakgebied toegenomen. Daar was tijdens zijn studie dik twintig jaar geleden amper aandacht voor. Er is enorm veel veranderd in zijn vak, vindt De Jong. Er is tegenwoordig

bijvoorbeeld aandacht voor de omgang met personeel en klanten, voor duurzaamheid en milieu voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

‘Je moet je best doen in de maatschappij’

„Een wezenlijke vraag is ook hoe je wilt dat je met elkaar omgaat en hoe je daar zelf uitvoering aan geeft”, vindt De Jong, die in zijn vrije tijd een serie maatschappelijke functies vervult. Zo is hij nu penningmeester van de voetbalvereniging Zwaagwesteinde en was hij jarenlang toezichthouder bij een instelling voor basisonderwijs.

Geert de Jong: „Je moet je best doen in de maatschappij. Dat geldt voor mezelf maar ook voor Bentacera. Als organisatie hebben we een rol te vervullen. We kunnen zelf zaken in gang zetten, soms door je mee te laten trekken door een klant. We hebben nu de Europese Green Deal, die kansen gaat bieden. Daar kun je als onderneming mee aan de slag. Bentacera kan ook groener. Als we ons over vijftien jaar afvragen wat we in die tijd hebben gedaan, dan hoop ik te kunnen zeggen dat we de regio, de collega’s en Bentacera beter hebben gemaakt.”

Er komt veel op ondernemers af

De Jong kwam in 2014 van een groot accountantskantoor – dat tot de zogenoemde Big Four behoort – naar Bentacera. Als geen ander kan hij dus vertellen waarin de noordelijke organisatie zich onderscheidt van die groep. Er zijn echter niet zo heel veel verschillen, zo begrijpen we, want ook Bentacera heeft specialisten. „Je ziet overeenkomsten en je ziet verschillen. De omgang met klanten en eigen mensen verschilt wel. We staan hier dichter bij elkaar.”

Er komt veel op ondernemers af, zeker in de huidige tijd. Zoals recentelijk de gevolgen van de coronapandemie, internationale ontwikkelingen, digitalisering van processen en administratie, duurzaamheid of schaarste van mensen en middelen. Bentacera kan met haar specialisten en die van het internationale Kreston-netwerk (waarbij Bentacera aangesloten is) ondernemers helpen inzicht te krijgen wat deze ontwikkelingen betekenen voor hun mensen, klanten en organisatie. En samen met hen de juiste oplossing te vinden.

Menselijke factor steeds belangrijker

Digitalisering biedt kansen voor ondernemers. Ook Bentacera gebruikt data en data-analyse in haar controlewerkzaamheden en om processen bij klanten te verbeteren. De afgelopen jaren is digitalisering steeds belangrijker geworden, weet De Jong. Interpretatie en oordeelsvorming over die data zal de komende jaren steeds bepalender zijn. De Jong: „Maar juist in de onderscheidende kwesties wordt de menselijke factor steeds belangrijker. En daar zijn we goed in.”

www.bentacera.nl

(Visited 9 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten