In samenwerking met gemeente Westerkwartier 11:08 Business to Business, Duurzaam / Circulaire economie

Gemeente Westerkwartier breidt bedrijfsterreinen verder uit

Ze is nog maar een paar maanden wethouder Economische Zaken in de gemeente Westerkwartier, maar Marjan Sijperda, zij is de nieuwe wethouder, heeft zich al een goed beeld kunnen vormen van ondernemend Westerkwartier. De tweede gemeente in de provincie Groningen herbergt circa 7.000 bedrijven, vooral ZZP’ers en het MKB. „Het is hier mooi wonen en ondernemen en de bedrijfsterreinen zijn via de A7 goed bereikbaar”, maakt Sijperda duidelijk.

Dat hebben ook talloze ondernemers ontdekt, getuige de wachtlijst die er bestaat voor vestiging op één van die bedrijfsterreinen. „Op de plekken die nog te koop zijn, zitten opties. We willen daarom zo snel mogelijk gaan uitbreiden”, legt Sijperda uit. Daarmee doelt ze op bedrijventerrein De Poort in Marum, wat inmiddels in de planvorming zit, en Leeksterveld in Leek, waar netto 13 hectare wordt ontwikkeld. „Daarnaast beschikken we nog over de locatie Dusseldorp, dat naast Leeksterhout ligt. We gaan onderzoeken wat we met dit terrein van 7 hectare kunnen, maar de verwachting is dat dit op termijn beschikbaar komt voor bedrijfsvestiging. Verder hebben we de herontwikkeling van het Netamlocatie afgerond, waardoor er daar ook weer ruimte is ontstaan.”

In eerste instantie richt de gemeente zich op ondernemers uit de eigen gemeente. „Bedrijven van buiten kunnen ook elders binnen het samenwerkingsverband Regio Groningen – Assen terecht, waar ook de gemeente Westerkwartier deel van uitmaakt. Daarin treden we als één regio op en beconcurreren we elkaar niet.” Om die woorden te onderschrijven staat de gemeente Westerkwartier, samen met Noordenveld en Tynaarlo, straks op een gezamenlijk plein tijdens de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven NoordNederland.

Huidige omstandigheden

Overigens is het nog maar de vraag hoeveel bedrijven die nu op de wachtlijst staan straks daadwerkelijk gaan bouwen. „Dat heeft vooral met de huidige economische omstandigheden te maken”, zegt Sijperda. „Veel bedrijven hebben het moeilijk vanwege de hoge energieprijzen. Zoals het nu lijkt komt de landelijke overheid met noodmaatregelen, maar dat zijn in mijn ogen pleisters. Ze lossen het echte probleem niet op. Wat ondernemers kunnen doen? Zo snel als mogelijk is gaan verduurzamen. Denk aan zonnepanelen, warmtepompen, geothermie, betere isolatie, enzovoort. De permanente oplossing zit echt in verduurzaming.”

‘Er zijn diverse regelingen die niet bij alle ondernemers bekend zijn’

„Als gemeente hebben we geen mogelijkheden om de ondernemers financieel te ondersteunen, daarvoor moeten ze toch echt afwachten wat Den Haag gaat doen. Wat we wel doen is ondernemers adviseren, waar mogelijk bijstaan en informatie delen over de mogelijkheden die er zijn voor bijvoorbeeld subsidie. Er zijn diverse regelingen die niet bij alle ondernemers bekend zijn. Verder heb je ook nog een organisatie als Groningen Werkt Slim, waarbij adviseurs bedrijven bezoeken en met tips en advies komen.”

Nieuwsbrief

Om informatie vanuit de gemeente Westerkwartier beter te kunnen delen met de ondernemers, verscheen onlangs de eerste digitale nieuwsbrief. Sijperda geeft aan dat die, afhankelijk van de situatie, 4 tot 6 keer per jaar gaat verschijnen. „Met de nieuwsbrief willen we de ondernemer meer betrekken bij alles wat er speelt. In de nieuwsbrief is ruimte voor allerlei onderwerpen. Via diverse links kan hij daar dan meer informatie over vinden. Het enige wat de ondernemer hoeft te doen om de nieuwsbrief te ontvangen, is zich aan te melden. De nieuwsbrief is gratis en kan voor elke ondernemer wel iets opleveren.” Het Westerkwartier telt circa 24.000 banen en dit jaar wordt verdere groei verwacht. „Een groot deel van Nederland noteert al een min, maar bij ons zit de werkgelegenheid nog in de lift. Daar zijn we natuurlijk blij mee, hoewel de krapte op de arbeidsmarkt zich hier ook doet voelen. We moeten echter afwachten of die cijfers zich zo positief blijven ontwikkelen. Gezien alle economische ontwikkelingen van dit moment gaat het spannend worden.”

Marjan Sijperda

Economische agenda

Dat neemt niet weg dat de gemeente Westerkwartier in de komende raadsperiode volop aan de slag gaat met de economische agenda. „We gaan bedrijventerreinen uitbreiden, zijn bezig met glasvezel op de bedrijventerreinen, waarbij we overigens vooral een faciliterende rol spelen, en willen bovenal het contact en de samenwerking met ondernemers intensiveren. We gaan veel bedrijven bezoeken en zijn regelmatig aanwezig bij de activiteiten die door de verschillende ondernemersverenigingen worden georganiseerd. Verduurzaming zal dan een belangrijk thema zijn en blijven. Meer dan ooit is daar belangstelling voor. Tenslotte zetten we in op het levendig en aantrekkelijk houden van onze dorpscentra. Denk ook aan het organiseren van evenementen en dergelijke. Ook daar heeft de gemeente vooral een faciliterende rol, maar duidelijk is wel dat evenementen altijd voor reuring zorgen en mensen trekken. En daar zijn ondernemers bij gebaat.”

Oh ja, en dan speelt er op de achtergrond ook nog de komst van de Lelylijn. Sijperda denkt dat die spoorlijn er eens zal gaan komen, „maar dat zal niet snel zijn. Ik denk dat we dan wel tien tot twintig jaar verder zijn. Dat de Lelylijn kan bijdragen aan een verder ontwikkeling van onze economie, daarover bestaat in elk geval geen twijfel.”

www.westerkwartier.nl

(Visited 10 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten