In samenwerking met verpleeghuis Zonnekamp 14:42 Zorg, Life Sciences & Health

Gespecialiseerde parkinsonzorg op woonafdeling van groot belang

Op 27 september wordt bij verpleeghuis Zonnekamp in Steenwijk de woonafdeling met gespecialiseerde zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson geopend. Op de begane grond van de Woonark zijn meerdere zorgappartementen beschikbaar voor wonen met deze complexe ziekte. Dankzij de gespecialiseerde woonafdeling kan beter ingespeeld worden op behoeftes van deze bewoners.

Zonnekamp is een locatie van Noorderboog, een totaalaanbieder van ouderenzorg in de regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Noorderboog heeft verschillende mogelijkheden voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson. De gespecialiseerde parkinsonzorg die geboden wordt op de Woonark is niet nieuw, maar de organisatie vindt dat de tijd is aangebroken om de buitenwereld te laten weten dat hier de specifieke kennis en ervaring aanwezig zijn om het leven van deze doelgroep in een verpleeghuis te ondersteunen. Logopedist en kwaliteitsmedewerker Erna Andreae: „We bieden deze zorg al langer op de Woonark, maar noemden het nog niet een gespecialiseerde woonafdeling. Zonnekamp is echter één van de elf verpleeghuizen in Nederland waar mensen met deze ziekte geclusterd kunnen wonen, wat overeenkomt met ongeveer 200 woonplekken. Daarom vinden we het belangrijk dat meer mensen weten dat wij een aantal van die woonplekken hebben. Specifieke deskundigheid is namelijk bewezen effectief voor mensen met de ziekte van Parkinson die in een verpleeghuis wonen.’’


Complex ziektebeeld
Rienk Sybrandi, specialist ouderengeneeskunde bij Noorderboog: „De ziekte van Parkinson is complex en heeft invloed op verschillende terreinen van het leven. Kennis van en ervaring met het ziektebeeld zijn daarom van groot belang. Het toedienen van medicatie, en het afstemmen daarvan op eetmomenten, luistert bijvoorbeeld nauw. Aanvankelijk kan iemand dat zelf, daarna neemt een partner of andere mantelzorger het vaak over, maar als ook dat te belastend wordt, is het soms noodzakelijk dat iemand verhuist naar een verpleeghuis. Niet ieder verpleeghuis is hier voldoende op ingericht en dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de mogelijkheden om te bewegen of te spreken. Te weinig medicatie zorgt voor traagheid in bewegen en spreken, te veel zorgt voor overbeweeglijkheid. Het ziektebeeld is bovendien bij iedere persoon anders. Zorgmedewerkers in een verpleeghuis met voldoende kennis en ervaring om deze bewoners te observeren, kunnen daar op inspelen en op tijd veranderingen doorgeven aan bijvoorbeeld een arts.’’

Zorggroep Noorderboog over Parkinson voor NoordZ.


De ruime appartementen van de Woonark zijn voorzien van een eigen keuken, woonkamer, slaapkamer en badkamer. De afdeling is zo veel mogelijk afgestemd op mensen met de ziekte van Parkinson en de bewoners worden ondersteund door een team van behandelaars, dat bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, diëtist, activiteitentherapeut, bewegingsagoog, parkinsonverpleegkundige, psycholoog, maatschappelijke medewerker en pastoraal medewerker. De verzorgenden IG en verpleegkundigen die op deze woonafdeling werken, volgden meerdere scholingen via ParkinsonNet en hebben daardoor veel expertise van de ziekte van Parkinson. Op de Woonark bevindt zich bovendien een dagbesteding die specifiek gericht is op mensen met de ziekte van Parkinson, wat betekent dat er vooral aandacht wordt besteed aan de fijne motoriek en spraak.

Zorggroep Noorderboog over Parkinson voor NoordZ.


Doorontwikkeling
Parkinsonverpleegkundige Rowie Reinink ziet het effect van de gespecialiseerde zorg dagelijks en haalt, mede dankzij die specialisatie, veel voldoening uit haar werk. „Je bent betrokken bij de doorontwikkeling van parkinsonzorg en dat motiveert enorm. We willen op 27 september samen met bewoners vieren dat we hier een bijdrage aan leveren. De eerste bewoners van de Woonark hebben dat mogelijk gemaakt.’’ Voor het project ‘Verpleeghuizen op weg naar Integrale Parkinsonzorg’ (VIP2) uitgevoerd door ParkinsonNet werd vorig jaar bij tien parkinsonwoonafdelingen in Nederland informatie opgehaald. Bestuurders, kwaliteitsadviseurs, teamleiders, (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden, bewoners en naasten deelden hun visie met de onderzoekers. Erna Andreae: „Ook wij hebben contact gehad over het onderzoek, waarmee we bijdragen aan het verspreiden van kennis over parkinsonzorg in een verpleeghuis, zodat hopelijk steeds meer mensen met de ziekte van Parkinson de zorg krijgen die ze nodig hebben. Bewoners en mantelzorgers ervaren in het dagelijks leven met de ziekte veel onbegrip. Een omgeving waarin ze omringd worden door kennis en ervaring is voor hen dan ook heel waardevol.’’
noorderboog.nl

(Visited 221 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten