In samenwerking met de Groene Vlieg en Steriele Insecten Techniek (SIT) 10:38 Agri & Food, Duurzaam / Circulaire economie, Innovatie / Onderzoek

Gezonde uienteelt met de Steriele Insecten Techniek

De uienteelt is een belangrijke teelt die veel aandacht vergt. Een belangrijk onderdeel is het beheersen van de uienvlieg. Deze vlieg legt in het voorjaar eitjes bij de jonge uienplanten. De maden die uit de eitjes komen vreten de ondergrondse delen van de jonge plantjes waardoor deze wegvallen. Een made kan meerdere planten vernietigen en zorgt al snel voor aanzienlijke schade. De made verpopt zich tot een uienvlieg die vervolgens weer nieuwe eitjes leg. Deze cyclus herhaalt zich nog twee keer in het seizoen, de zogenaamde 2e en 3e vlucht, waardoor er snel een hoge populatie wordt opgebouwd.

De Groene Vlieg richt zich met de Steriele Insecten Techniek (SIT) op het beheersen van de uienvlieg op biologische wijze. Zij produceert steriele uienvliegen en monitort de populatie intensief op de uienpercelen van haar klanten. Deze techniek wordt al op de helft van het uien areaal in Nederland toegepast. Gedurende het  gehele seizoen worden steriele vliegen losgelaten waardoor de populatie zich niet kan opbouwen maar  juist wordt verlaagd.  “Het is belangrijk dat er veel uientelers mee doen, want hoe hoger de dekkingsgraad hoe effectiever de methode. Elke week worden de telers die meedoen geïnformeerd over de druk op hun percelen, waardoor men goed op de hoogte van is van de situatie.

We adviseren telers graag om een gezond gewas te telen met zo weinig mogelijk chemie “ zegt Luuk Heling, teeltadviseur in Noord Oost Nederland. Petra Rijkens en George Jelte Marra, teeltadviseurs in Noord Groningen en Friesland vullen aan “ De uientelers die meedoen zijn gemotiveerd en tevreden over onze aanpak. Een goede teelt begint met een goede voorbereiding en duurzame aanpak”.

De Steriele Insecten Techniek in uienteelt is uniek en volledig biologisch. Samen werken telers en de Groene Vlieg hiermee aan een duurzame landbouw en veilig voedsel.

www.degroenevlieg.nl

(Visited 4 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten