In samenwerking met Mavitec 13:34 Agri & Food

‘Het mestprobleem oplossen en tegelijk het milieu verbeteren’

Zou dat kunnen? Ja, dat kan. Dat bewijst Mavitec uit Heerhugowaard al een aantal jaren met het vergassen van dierlijke mest dat wordt omgezet in duurzame energie en EcoChar, een krachtige bodemverbeteraar. „Mest van dieren moet niet als een probleem worden gezien, maar vooral als een oplossing”, geeft Hendrik Hijlkema, Business Unit Director bij Mavitec aan. Juist in Noord-Nederland liggen er kansen voor vergassing van dierlijke mest, omdat hier de hele keten aanwezig is om de gewonnen duurzame energie en EcoChar in diverse sectoren in te zetten.

Mavitec is een onderneming waar het omdenken tot specialisme is verheven. Het bedrijf bestaat uit drie onderdelen, te weten Rendering, Green Energy en Environmental. „Bij alles wat we doen worden restproducten, waar eigenlijk niemand iets mee kan, hergebruikt en staat een oplossing voor het milieu voorop”, legt eigenaar en CEO Maco van Heumen uit. „Dat begon begin deze eeuw met het verwerken van slachtbijproducten. Met een modern woord noemen we dat rendering. Alle niet eetbare delen van dieren worden via een compleet systeem en apparatuur omgezet in eiwitten en vetten.”

Een aantal jaren later kwam Mavitec met een oplossing voor de zogenaamde ‘over datum’ producten, waar onder andere veel supermarkten mee te maken hebben. Producten die niet naar andere gebruikers kunnen, worden via een bepaald proces omgezet in biogas, compost en veevoer. „Uiteraard wordt daarbij de verpakking van het product gescheiden”, legt Van Heumen uit.

Oplossing
De innovatieve technologie die diverse soorten dierlijke mest en andere organische stoffen omzet in duurzame energie en EcoChar, waarmee Mavitec een aantal jaren geleden op de markt kwam, kan de oplossing zijn voor diverse hedendaagse milieuvraagstukken. „Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd”, geeft Hijlkema aan. „Het is niet voor niets dat potentiële klanten van over de hele wereld bij ons komen kijken hoe deze technologie werkt. Wat dat betreft doen wij het als Noord-Nederland sowieso goed. Er zit hier ontzettend veel kennis, waarmee we wereldwijd een belangrijke rol kunnen spelen bij het oplossen van milieuproblematiek. De techniek is er weliswaar, maar het ontbreekt juist in ons land nog aan de wil om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.”

Hoe werkt het vergassen van dierlijke mest? Van Heumen:„ De mest gaat in gedroogde vorm in de machine en wordt vervolgens verhit tot 760 graden, voor dat drogen gebruiken we de energie die uit de mest zelf afkomstig is. Interessant is dat uit 2 ton kippenmest ongeveer 6 ton stoom geproduceerd kan worden. Wanneer mest wordt verwarmd ontstaan door verdampingsprocessen een mix van gassen. In het tweede deel van de installatie wordt deze mix van gassen geoxideerd en ontstaat veel warmte. Deze omzetting gaat in vergelijking tot de productie van biogas heel erg snel en is meer effectief. Vervolgens blijft er een stabiele koolstoffractie over, het zogenaamde EcoChar, dat voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Bovendien wordt tijdens dit proces duurzame energie geproduceerd, wat hergebruikt kan worden.”

Actieve koolvervanger
„EcoChar kan op het land worden gebruikt, het is een actieve koolvervanger, ook geschikt om lucht en water te zuiveren”, gaat Hijlkema verder.

„We zijn inmiddels in overleg met diverse waterschappen die EcoChar en onze technologie willen inzetten om water en slib te zuiveren, waarbij je ziektekiemen en antibiotica kunt neutraliseren en zelfs PFAS voor een groot deel onschadelijk kunt maken. Daarvoor is weliswaar nog meer onderzoek nodig, wat door de Universiteit van Wageningen wordt uitgevoerd, maar de eerste resultaten stemmen hoopvol. Tenslotte kan BioChar worden bijgemengd in stalvoer, wat leidt tot minder ammoniak.” De investering in een vergassingsinstallatie is gunstiger dan in een biogasinstallatie. Hijlkema: „Onze installatie past met name in een omgeving waar je ook afnemers hebt van de producten die bij het productieproces ontstaan. Wat dat betreft kijk ik bijvoorbeeld naar de omgeving van Eemshaven en Delfzijl, waar de eerste gesprekken inmiddels gaande zijn. Met deze vergassingsinstallatie kunnen we ervoor zorgen dat we in de hele dierlijke keten geen afval meer hebben. Er zitten zoveel nuttige elementen in mest waar we ons voordeel mee kunnen doen. Daar moeten we veel meer op inzetten.” Dat het anders kan en anders moet, daar is men bij Mavitec van overtuigd. „We zitten in een transitie, het winnen van gas is voorbij, maar laten we bij de zoektocht naar een oplossing vooral niet de dierlijke sector vergeten. Daarin lopen we in Noord-Nederland voorop en daar mogen we best wat trotser op zijn.”

mavitec.com

(Visited 37 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten