In samenwerking met Royal A-ware 18:46 Agri & Food

‘Het voelt als onze melkfabriek’

royal a-ware

Een oer-Hollands familiebedrijf met passie voor kaas, dagverse zuivel en andere foodproducten zoals tapas. Royal A-ware staat voor kwaliteit en werkt van consument tot koe. Om dat te bereiken en duurzaam te borgen staat samenwerking met melkveehouders centraal. Noordz ging in Heerenveen om tafel met de Klankbordgroep van Royal A-ware.

„We zijn een familiebedrijf in zuivel en andere foodproducten, een bedrijf gedreven door de wensen van de consument. Daarom is onze werkwijze van consument tot koe. Ons ondernemerschap en dat van onze melkveehouders is leidend om daaraan tegemoet te komen. Wat we ook doen, waar we naar toe gaan, deze mannen en vrouwen houden ons scherp”, licht Klaas de Jong (COO Royal A-ware) toe. Met deze mannen en vrouwen bedoelt hij de dertien leden van de Klankbordgroep. Zij komen maandelijks bijeen om met de directie van Royal A-ware in Heerenveen, strategie, ontwikkelingen in de markt en andere zaken te bespreken. Want voordat kaas als Gouda, Edam, Maasdammer, Emmentaler, merken als Royal Orange en Westzaner, roomproducten en tal van zuiveldranken en yoghurts in binnen- en buitenland in het schap liggen, is een efficiënt proces nodig. Een proces met als basis het beste dat de koe te bieden heeft: melk van Nederlandse bodem. Met die melk gaat Royal A-ware aan de slag met de productie van kaas en dagverse zuivel. In de (mozzarella) kaasmakerij en roomfabriek in Heerenveen en de zuivelfabriek in Coevorden, in de geconditioneerde pakhuizen om de kaas te laten rijpen en tot slot al die miljoenen verpakkingen voor de consument gereed te maken. “Maar wat we ook doen, zonder goede melk en onze ondernemende melkveehouders kunnen we niets en daarom zitten we regelmatig met hen aan tafel, dus ik geef hen graag het woord.”

Meepraten over prijs

Folkert Fokkema uit het Friese Menaldum boert al sinds 1980 en levert de melk van zijn 115 koeien in de Boerderij melkstroom van Royal Aware. Hij bijt van de dertien betrokken boeren in de Klankbordgroep het spits af. „Toen ik werd gevraagd zitting te nemen in deze groep, vroeg ik me eerlijk gezegd af: wat kunnen wij als boeren hieraan bijdragen? Royal A-ware is immers geen zuivelcoöperatie met leden, maar een private onderneming. Ik heb daar nu een heel ander beeld van, want we zitten maandelijks om tafel in een goede sfeer, we worden meegenomen in wat de directie overweegt en praten mee over de melkprijsontwikkeling en over grote beslissingen die worden genomen.” Collega-melkveehouder en leverancier van traditionele melk, Robert Holtland uit het Overijsselse Blankenham voegt toe: „Royal A-ware is een transparant bedrijf, met een directie die open staat voor onze visie en opvattingen.”

Klankbordlid Wibo Hettinga met 110 melkkoeien in het Friese Burgwerd levert in de Beter voor melkstroom voor Albert Heijn: „We leveren feedback op de plannen van de directie en we kijken natuurlijk kritisch naar de leveringsvoorwaarden. We zijn scherp op algemene landbouwontwikkelingen, wat dat voor ons betekent en hoe Royal A-ware daar mee omgaat. Je kijkt continue op welke manier je meerwaarde kunt toevoegen aan je melk en daarom is het belangrijk zo te kunnen meekijken en -praten.”

Mijn melkfabriek

Ton van den Bosch boert alweer heel wat jaren in Lippenhuizen in Friesland, het ‘nieuwe’ land waar hij met zijn ouders in zijn jeugd naar toe verhuisde. Hij komt uit een familie van boeren en wist op zijn achtste al dat hij ook boer wilde worden. Hij melkt samen met zijn broer 280 koeien. Als leverancier van Boerderijmelk praat hij mee via de klankbordgroep. „Wij hebben destijds voor Royal A-ware gekozen vanuit het vertrouwen in een zuivelfabriek dichtbij en vertrouwen in de mensen. Handel draait om vertrouwen en dat stralen ze uit. Hun producten liggen in toonaangevende winkels en dat maakt me trots. Het voelt als onze fabriek.”

Boeren en burgers bij elkaar brengen

In Meppel (Drenthe) heeft Koos Flinkert met zijn vrouw en zoon een maatschap, waarvan de melk van de 150 koeien naar de Beter voor melkstroom gaat: „Ik ben erbij vanaf het eerste moment in 2015. De directie van Royal A-ware staat dichtbij de boeren. Ze kennen ons, ze zijn belangstellend in wat we doen. Dit bedrijf voelt voor mij veel coöperatiever dan een coöperatie.” Jolanda Reuver uit het Twentse Deurningen levert samen met haar gezin in de Boerderij melkstroom en is trots op hun melk van Twentse bodem. Een vrouw met een mening die niet van verrassingen houdt. „Nu ik sinds een aantal jaren betrokken ben bij de klankbordgroep zie ik nog beter de kernwaarden waar Royal A-ware voor staat en de drijfveren binnen het bedrijf, de daadkracht, zorgvuldigheid, de passie en de betrokkenheid bij de melkveehouder.” In Biddinghuizen boert haar collega klankbord lid Marjan van den Wijngaard: „Ik ga niet zomaar mee met van alles, ik hou van respect naar elkaar. Het is mijn missie om boeren en burgers door educatie bij elkaar te brengen en daar zet ik me op verschillende manieren voor in, onder andere als gecertificeerd educatieboer.

Royal A-ware ondersteunt mijn missie, ze laten hierdoor zien te begrijpen hoe wezenlijk educatie op het erf is.” Royal A-ware is trots op al haar melkveehouders en betrekt hen via de klankbordgroep bij belangrijke beslissingen. “Net als melkveehouders denken we eerder in generaties dan in jaren. Het is heel belangrijk dat we met onze melkveehouders op dezelfde lijn zitten, dat we samen ondernemen.“ besluit Klaas de Jong, directie Royal A-ware.

www.royal-aware.com

Heeft u interesse in het leveren van melk aan Royal A-ware? Neem dan contact op met de afdeling Melkzaken via 088 73 81 678. of melkveehouder@royal-aware.com

(Visited 4 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten