In samenwerking met Agriant 18:41 Agri & Food

‘Voorsprong door kennis’

agriant

Als totaalleverancier van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaaizaden en kunstmest, komen de adviseurs van Agriant uit Emmen bij veel akkerbouwers en veehouders over de vloer. Maatwerk staat daarbij voorop. Zo werkt Agriant met Integrated Crop Management, waarbij er nadrukkelijk naar wordt gestreefd om de impact op de natuur en de omgeving waarin de teler actief is te beperken. „We proberen steeds vaker om eerst te kiezen voor mechanische oplossingen en groene of biologische middelen en lukt dat niet, dan pas voor een chemische oplossing”, legt teeltadviseur Jasper Speelman uit.

Agriant is actief van de Waddenzee tot en met Gelderland. Het bedrijf maakt sinds 2018 deel uit van CZAV, dat in het zuidelijke deel van ons land vergelijkbare werkzaamheden uitvoert. Advisering is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. „Waar de boer vroeger een advies bijna altijd opvolgde, daar zijn we nu meer sparringpartner”, aldus Jasper. „Met name op het gebied van de wet- en regelgeving verandert er veel, maar ook de kennis op het gebied van teelt en gewasbescherming groeit, daarin kunnen wij ons onderscheiden.

Alternatieven

Hij doelt daarmee onder andere op het feit dat steeds meer gewasbeschermingsmiddelen worden verboden en de boer op zoek moet naar alternatieven. Dan is hij bij Agriant aan het juiste adres. „Wij hebben veel kennis van de specifieke eigenschappen van diverse grondsoorten, we kunnen goed teeltmaatregelen op elkaar afstemmen en daar de te gebruiken middelen op aanpassen. En die kennis gaat heel ver.” Agriant voert dit onder de naam Integrated Crop Management (ICM) uit, waarbij de gezondheid van de plant, de bodem en het bedrijf voorop staat. „We zijn kritisch en doen nooit meer dan nodig is”, verduidelijkt Jasper. „Waar we voorheen vooral chemische middelen verkochten, zie je nu dat er steeds meer gekozen wordt voor andere, meer natuurvriendelijke, middelen.”

Kennis

Hij noemt in dit kader plantversterkers, aminozuren en zeewierextracten. „Daar kun je goede resultaten mee behalen. Bijvoorbeeld wanneer planten last hebben van droogte. Een plant raakt dan in de stress, zoals wij dat noemen. Als je dan een aminozuur toevoegt, zal de plant na de droogte weer sneller gaan groeien. Niet elke boer is daar meteen van overtuigd, kunstmest immers zorgt voor 100 procent werking, dat is hij gewend. Maar juist dan komt onze kennis om de hoek kijken. Daarnaast, en dat weet iedereen, moeten we mede door wet- en regelgeving op zoek naar alternatieven, deze tijd versnelt dat proces. Bovendien is de prijs van kunstmest nu torenhoog en niemand weet wanneer die prijs weer naar normaal gaat.”

‘We zijn kritisch en doen nooit meer dan nodig is’

„Dat neemt niet weg dat we bij alles wat we doen de kostprijs voor de teler in de gaten moeten houden. Is een door ons aangedragen oplossing te duur, dan gaat hij het echt niet gebruiken. Dat is een afweging die we samen moeten maken.”

Afrikaantjes

Een voorbeeld van de toepassing van ICM is de schade die aardappels en uien ondervinden van het zogenaamde vrijlevende wortellesie aaltje. Jasper:„ Vroeger werden chemische granulaten ingezet om dit aaltje te bestrijden. Nu zie je dat er steeds meer Afrikaantjes worden ingezaaid. Wanneer het aaltje zich daaraan prikt, gaat hij dood. Dit is een natuurlijke bestrijding, met dezelfde resultaten. Wat we met ICM doen is breder kijken naar een mogelijke oplossing, waarbij naast een natuurlijke bestrijding ook gekeken wordt naar raskeuze, meststoffen en het feit of de conditie van de bodem goed is.”

„Nee, niet elke boer staat daar nu al voor open, maar we moeten er wel naartoe, al was het alleen maar omdat vanaf 2030 nog minder gewasbeschermingsmiddelen worden toegestaan.” Jasper stelt dat de samenwerking die Agriant heeft binnen CropSolutions het bedrijf een voorsprong geeft in de markt. „CropSolutions is een kennisbank en inkooporganisatie, waarbinnen onder andere kennis wordt ontwikkeld en uitgewisseld, die bijdraagt aan het rendement van telers en kwekers.”

Testen

In heel Nederland, zowel op klei-, zand- als dalgrond, worden bijvoorbeeld proefvelden aangelegd om allerlei zaken te testen. „Zo wordt er in andere regio’s getest met de teelt van asperges, bloembollen en bomen. Wil een klant dit vervolgens in onze regio gaan telen, dan beschikken wij snel over de benodigde kennis.” „Dat is de kracht van ons bedrijf”, besluit Jasper. „We zijn een relatief klein team dat snel kan schakelen en waarbij het persoonlijke contact met de klant voorop staat. Wij merken dat dit steeds belangrijker wordt gevonden en daarom krijgt elke klant ook een vast aanspreekpunt, een voorwaarde om echt mee te kunnen denken over nu en de toekomst van de teelt van gewassen.” „Ja, er is genoeg te doen en die uitdaging gaan we graag aan, samen met de telers. Waarbij het doel altijd moet zijn het telen van goede en gezonde gewassen, met een goede opbrengst en oog voor de omgeving en de natuur.”

www.agriant.nl

(Visited 17 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten