In samenwerking met Tûmba Kenniscentrum Discriminatie en Diversiteit 11:47 Zorg, Life Sciences & Health

#jijhoorterbij: het kenmerk van een gezonde open samenleving

tumba

Tûmba Kenniscentrum Discriminatie en Diversiteit verhuist op 1 april naar het Stationsgebied van Leeuwarden. Uit de binnenstad, beter bereikbaar. Met partners onder één dak voor meer samenwerking. De actualiteit weerspiegelt de urgentie van Tûmba. Mirka Antolovic over ruimte voor ieders mening.

De wereld van vandaag en morgen vraagt om een open en kritische mindset, omdat we wereldwijde uitdagingen als de klimaatcrisis en massale immigratie samen moeten oplossen. Het is mensenwerk, mensen van overal vandaan. De indeling en werkwijze van onze maatschappij is nog steeds gestoeld op de traditionele rolverdeling met de man aan het hoofd. Dat uitgangspunt is allang achterhaald, maar nog lang niet verdwenen, stelt directeur van Tûmba, Mirka Antolovic nuchter vast. „Die dominantie past al lang niet meer in onze maatschappij met haar grote verscheidenheid aan mensen uit allerlei windstreken, culturen en de verworven plek van de vrouw in onze maatschappij. Daarom streven wij naar een open samenleving waar iedereen bij hoort, wat zijn mening ook is. Mensen zijn gelijkwaardig, dus zeggen wij #jijhoorterbij. Het is niet aan ons om de uitkomst van een discussie te bepalen. Wij brengen het gesprek over gelijkwaardigheid op gang vanuit een open, kritische en nieuwsgierige houding naar wat de ander vindt. Wij vragen je niet om kleur te bekennen: kleur jij vooral zelf je leven in.”

Vooroordelen hebben we allemaal

Tûmba Kenniscentrum voor Discriminatie en Diversiteit presenteert zich duidelijker dan voorheen als onafhankelijk speler. „Wij staan voor verbinding tussen mensen en als iemand zich buitengesloten voelt, willen we dat weten, want dat is onze wettelijke taak als meldpunt voor alle gemeenten in Fryslân. Een belangrijke taak, want de laatste paar jaar is het aantal meldingen over alleen al racisme onrustbarend gestegen. Niet verwonderlijk, als je kijkt naar wat de Black Lives Matter- beweging en de Toeslagenaffaire in gang hebben gezet. Zo zul je ook zien dat het aantal meldingen rond seksualiteit zal stijgen gezien wat er nu allemaal speelt.”

„Vooroordelen zitten in ons allemaal, ook in mij, door wie ik ben en heb meegemaakt. Wat belangrijk is, is dat we dat in onszelf leren herkennen en erkennen. Als je je er van bewust bent, kun je het veranderen en er een gesprek over voeren. We hebben allemaal onze achtergrond, onze culturele waarden, aannames, opvoeding, mening. Prima! Wees je bewust van wat je, soms onbedoeld, een ander aandoet en ontken het vooral niet als de ander je daarop aanspreekt. Ga het gesprek aan en wees nieuwsgierig naar die gevoelens. Daarom richten we ons op trainingen voor professionals en voorlichting, gaan we waar het kan de dialoog aan, in organisaties of als onderdeel van culturele manifestaties als Arcadia dit jaar. We zoeken verbinding vanuit wederzijds respect, want respect voor jezelf, is ook respect voor de ander. Want hoe die mening ook is, hoe verwerpelijk jij of ik die ook mogen vinden, het is de mening van een mens, die hem nog niet tot een verwerpelijk mens maakt. Sta open voor elkaar en ieders mening: die houding hebben we nodig om samen de wereld van morgen te veranderen en prachtig in te kleuren.”

www.tumba.nl

(Visited 9 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten