In samenwerking met Bionext 13:28 Agri & Food

Nieuwe kansen voor het platteland

Uit cijfers blijkt dat steeds meer boeren overstappen op biologische landbouw, ook in Groningen. En dat is niet zo vreemd, gezien de uitdagingen waarmee de landbouw te maken heeft zoals natuur en milieu, klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn, maar ook het gebrek aan opvolgers, onvoldoende bedrijfsinkomen en het voortdurend verdwijnen van boerenbedrijven. Uit onderzoek is gebleken dat de ammoniakemissie op biologische bedrijven gemiddeld 22 % lager ligt en de biodiversiteit meer dan 30% hoger.

Boeren willen hun bijdrage leveren aan een beter milieu en klimaat, meer biodiversiteit en dierenwelzijn, maar meer dan 70% ziet organisatorisch en financieel weinig kansen om dat te realiseren, zeker ook door voortdurend veranderende regelgeving. Biologische landbouw biedt een bewezen bijdrage aan verduurzaming en heeft daar ook een verdienmodel voor dat perspectief biedt voor de toekomst. Leuke bijkomstigheid: de regels veranderen eigenlijk niet of nauwelijks in de loop van tientallen jaren. Uit recent onderzoek bleek dat over een tienjaar periode (2010-2020) zowel biologische akkerbouwers als melkveehouders 20% meer verdienden als hun gangbare collega’s.


Om daadwerkelijk te helpen de overstap naar biologisch te maken, heeft de provincie Groningen een programma ontwikkeld waarin boeren daadwerkelijk worden ondersteund bij hun zoektocht, zowel wat betreft de teelttechniek, certificering en afzet van de producten.


Welkom bij de club!
Meindert Wiersma uit Midwolde stapte in 2016 met zijn melkveebedrijf (100 à 120 koeien) over op biologisch boeren. „We hingen er al een tijdje tegenaan en toen bleek dat we met ons gangbare bedrijf te weinig fosfaatrechten hadden, besloten we over te stappen.” Van die stap heeft hij geen spijt, integendeel. „Biologisch boeren past ons, we waren sowieso al van het maximaal weiden. De veldspuit ging me steeds meer tegenstaan en zonder chemie blijkt het prima te kunnen.” Boeren die overwegen biologisch te gaan, raadt hij aan de knop echt om te zetten. „Je moet er tegen kunnen dat de productie in een bepaald jaar ook eens lager is, je moet dan de kosten in de hand houden. Het komt zoals het komt, ook dat is biologisch boeren. Ik ervaar dat als prettig. Ik leef meer met de natuur en ervaar minder druk.” Volgens Wiersma is het mogelijk om in 1 jaar over te stappen, mits je alles goed voorbereid. „En je moet de afzet regelen. Heb je dat voor elkaar dan zou ik zeggen: welkom bij de club.”


Positieve bijdrage
In de afgelopen jaren is de sector met 40% gegroeid, waardoor er nu ruim 100 biologische bedrijven zijn en zo’n 25 in omschakeling. Waar Groningen landelijk gezien lange tijd achterliep met het aandeel biologische landbouw, staat ze nu in de middenmoot.


Dat ook de consument klaar is voor biologisch blijkt uit de omzetcijfers. De omzet in biologische producten steeg vorig jaar namelijk met maar liefst 25 procent. „Willen we naar 15 procent biologische landbouw in Nederland, dan is het van groot belang dat niet alleen het aanbod, maar ook de afzet van biologische producten fors groeit. We zijn heel blij dat ook in economisch zware tijden, steeds meer consumenten en organisaties die bewuste keuze maken”, aldus Michaël Wilde, directeur van Bionext, dat jaarlijks het trendrapport Biologisch uitbrengt. Kortom, alle seinen staan op groen.
Voor meer informatie over biologisch boeren kunt u terecht op:

biologischelandbouwgroningen.nl

(Visited 16 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten