In samenwerking met DDFR IT Infra & Security 10:33 Business to Business, Innovatie / Onderzoek

Noord-IX, de volgende veilige stap in uitwisseling van data

Ze ontwerpen, installeren en beheren complexe netwerken. DDFR IT Infra & Security is specialist in verbindingen op internet- en datagebied. Else Maria van der Meulen van DDFR in Leeuwarden heeft een nieuwe uitdaging: het realiseren van een veilig en robuust platform voor het uitwisselen van data tussen gebruikers. Een tip van de sluier.

Noord-IX is een platform onder de vlag van DDFR die vanaf januari beschikbaar is. Een logische stap die noodzakelijk is, omdat digitalisering steeds verder gaat. Dat is op zichzelf geen nieuws. We lezen voortdurend over nieuwe apps, volgende digitale toepassingen, aansturing via internet en andere automatiserende oplossingen. Sneller, meer, beter. De infrastructuur die dat allemaal mogelijk maakt, breidt steeds verder uit. En net zoals we in Fryslân of breder in het noorden, behoefte hebben aan goede wegen, spoorlijnen en vaarwegen, zo is dat ook in de digitale infrastructuur. Ieder huis, dorp, wijk, bedrijf, instellingen, alles moet ‘ontsloten’, draadloos en via kabels. We raken er aan gewend dat we steeds grotere hoeveelheden data kunnen up- en downloaden. En we willen graag dat het allemaal veilig is, want we worden met steeds meer digitalisering steeds kwetsbaarder.


Else Maria van der Meulen, directeur van DDFR IT Infra &Security: „We zijn zo gewend dat ‘internet’ er is, dat we soms niet nadenken over een volgende stap in de noodzakelijke kwalitatieve uitbreiding van die digitale infrastructuur, terwijl de behoefte daaraan ieder dag groeit. De behoefte aan datacenters ontstond op het moment dat veel bedrijven en organisaties hun complete IT extern gingen onderbrengen. Elders, bijvoorbeeld in Amsterdam, waren die datacenters al veel eerder ontstaan en hebben we uiteraard van hieruit weer de snelle verbindingen verzorgd met de grote internetomgevingen in Amsterdam. Het past bij onze markt hier: het gaat soms in een ander tempo. Toch is juist hier vanuit die eigenheid de behoefte groot om dingen zelf te doen en het niet te willen overlaten aan anderen.”
„Op dit moment wordt heel Friesland in rap tempo verder digitaal ontsloten, onder meer omdat op grote schaal razendsnelle internetverbindingen tot in de kleinste kernen worden aangelegd. Voor DDFR IT Infra & security is daarom nu de volgende, logische stap aangebroken: partijen digitaal bij elkaar brengen. Dit doen we door het realiseren van een veilig platform in het noorden waar dataverkeer tussen groepen bedrijven of organisaties snel, beheersbaar en veilig uitgewisseld kan worden. DDFR biedt zo’n zogeheten data-exchange straks aan onder de naam Noord-IX. De technische omgeving is klaar en vanaf begin 2023 is de website waarop we onder die naam deze diensten aanbieden ook gereed: noord-ix.nl.”


Digitaal perspectief Fryslân
Else Maria van der Meulen houdt wel van een technische uitdaging op z’n tijd. Maar het is meer dan dat: ze vindt dat je altijd voor jezelf moet zorgen in je eigen regio. „Laten we niet te zeer afhankelijk zijn van bijvoorbeeld het Westen, we moeten ons eigen perspectief creëren. Dat zien we op heel veel vlakken, en met internet en digitalisering is dat net zo. Naar mijn overtuiging moeten we hier in Fryslân digitaal goed voor onszelf blijven zorgen. Willen we mee, willen we van betekenis blijven, bedrijven, instellingen en organisaties toekomst en perspectief bieden, dan hebben we dit nodig. Niet afhankelijk zijn van een andere regio, zelf regelen. En natuurlijk zorg je ervoor dat via dit nieuwe platform en knooppunt de verbinding met iedere andere denkbare regio goed verzorgd is.”


Data- uitwisseling in besloten groepen
In het aanbieden van een veilig platform waar groepen gebruikers gegevens onderling kunnen uitwisselen, gaat het vooral om het zelf controle houden over de uitwisseling van data. We noemen dit ook wel Closed User Groups. „Je creeert als het ware een afgesloten digitale ruimte, waarbinnen je snel en betrouwbaar data met elkaar kan uitwisselen. Met een Closed User group maak je een veilige verbinding die afgeschermd is van het overige internetverkeer. Je bent dus een besloten groep van gebruikers met een gemeenschappelijke informatievraag. Denk bijvoorbeeld aan verschillende partijen binnen het sociale domein. Of klanten met hun leveranciers. Je bouwt als het ware je eigen data-ecosysteem. Steeds vaker is er sprake van het uitwisselen van bedrijfs- of organisatie kritische informatie. Gegevens die je wilt afschermen voor anderen en ook niet wilt blootstellen aan de onveiligheid van het wereldwijde internetverkeer. Tegelijk is het heel wezenlijk dat enorme hoeveelheden gegevens zo snel mogelijk worden uitgewisseld. Met andere woorden, je wilt de vertraging in uitwisseling zo laag mogelijk hebben, zogeheten lage latentie. Hoe sneller, liefst real time, gegevens binnen een groep uitgewisseld worden, hoe sneller er gehandeld kan worden, hoe sneller een bedrijfsmatig proces aangestuurd kan worden. Met onze nieuwe infrastructuur en diensten van Noord-IX maken we dit soort uitwisseling voor besloten gebruikersgroepen mogelijk. Snel, veilig, beheersbaar.”

www.ddfr.nl

(Visited 5 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten