In samenwerking met Noorderpoort 09:26 Energietransitie, Onderwijs, Transport en Logistiek

Noorderpoort, onderwijshart voor mobiliteit, transport en logistiek

Noorderpoort is het grootste mbo- opleidingscentrum voor auto- en fietstechniek, transport en logistiek in Noord-Nederland. Beweging is er een constante. „Zorgen voor het kunnen scholen en certificeren van mensen, hier en op locatie.” Van rijinstructeur en vrachtwagenchauffeur tot fietstechnicus, technicus personen- en bedrijfsauto’s, planner en teamleader in de logistiek.

Een opleiding die sterk is verweven met haar omgeving, met auto- en transportbedrijven, met koeriersdiensten, busvervoerders en vernieuwers in waterstof en elektrificering: Noorderpoort locatie Bornholmstraat in Groningen. Een onderwijsinstelling waar de liefde voor de praktijk van mobiliteit en vervoer samenkomt. „Wij dragen zorg voor scholing en certificering, spelen in op de vragen van de veranderde wereld om ons heen. Of het nu gaat om de vrachtwagen- of buschauffeur, de rijinstructeur, fietstechnicus of monteur is in de werkplaats. Er komen steeds meer banen bij en dat vraagt van ons dat we daar met ons onderwijs op inspelen. Denk aan stads- en deelmobiliteit, andere vervoersvormen en technieken zoals elektrisch vervoer en waterstof. Een sterke relatie met de praktijk, met bedrijven en met andere kennisinstellingen is wezenlijk voor wat we doen. Weten wat er speelt, zorgen dat je antwoord hebt op de arbeidsvraag van nu en morgen”, zegt Richard den Ouden, teammanager transport en logistiek op de Bornholmstraat.


Onderwijs vanuit de praktijk
Het team van Noorderpoort Bornholmstraat focust op een leven lang ontwikkelen, de vragen uit de arbeidsmarkt en de regionale trends en ontwikkelingen. Ze omarmt de breedte en diversiteit van de sector. Dat wordt ook belichaamd door de docenten die er werken. Van klassiek opgeleide onderwijsmensen tot zij- instromers. Mensen met passie, kennis en kunde, gedreven om hun stukje bij te dragen aan het opleiden van mensen. Docenten uit het hart van de transport en logistiek, zoals Arian Hosman. Chauffeur, transportenthousiasteling, zij- instromer in het beroepsonderwijs en op Noorderpoort docent wetgeving, techniek en wegvervoer. Janneke Frans, eveneens zij-instromer in het onderwijs en nu docent transport en logistiek, Nederlands en loopbaanbegeleider. Zij-instromer Mario Sabel, bekend als oprichter van Energy Expo en specialist in duurzame (stads)logistiek en mobiliteit. Op Noorderpoort docent Fietstechniek van klassiek aangedreven tweewieler tot speedpedallic en waterstoffiets. En Roeland Hogt, practor en onderwijs-innovator die denkt in en vanuit nieuwe technieken en vervoersvormen. Verbinder naar bedrijven en andere roc’s.


Hij zegt: „We moeten naast het bestaande ook die nieuwe technieken zoals waterstof en andere vervoersvormen zoals deelmobiliteit omarmen en kijken hoe we dat programmatisch een plek geven in ons onderwijs en hoe we dus ook onze docenten blijven faciliteren om zich te ontwikkelen. En zorgen dat we als onderwijsaanbieder leven lang ontwikkelen concreet maken. We scholen niet alleen jongeren die aan het begin staan van hun loopbaan. Steeds vaker verzorgen we opleiding en certificering waar het nodig is.” Een mooi voorbeeld, vult Richard den Ouden aan, „is het scholen van het logistieke team van ruim 20 mensen binnen het UMCG. Mensen uit de praktijk dus een stap verder helpen en daarmee natuurlijk ook de werkgever. In februari volgend jaar starten wij met een interne opleiding zodat ze de juiste certificering krijgen.” Onze doelgroep verandert, zegt Janneke Frans. „Steeds vaker leiden we mensen op die allang in transport en de logistiek werkzaam zijn, maar niet theoretisch voldoende geschoold zijn. Wij scholen ze op de werkvloer op locatie, we begeleiden ze op afstand en zorgen ervoor dat hun ervaring en kennis aantoonbaar en gecertificeerd wordt.”


Mobiliteit gaat over mensen
Samenwerken zeggen ze, is key. Niet alleen met bedrijven, maar ook met andere roc’s, met gemeenten en andere overheden. Richard den Ouden: „Samenwerken aan kennisontwikkeling is wezenlijk, hoe kun je met elkaar inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo hebben we vanuit het Sectorinstituut Transport Logistiek een projectleider voor stadslogistiek die zich in de regio met verschillende partijen ook richt op het vergroten van het perspectief van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verduurzaming van logistiek gaat niet alleen over schoner en efficienter, maar ook over duurzame inzet en perspectief van iedereen in onze samenleving.” Zo lopen er tal van samenwerkingen. Op het gebied bijvoorbeeld van het vervoer van leerlingen met taxibedrijven en met buschauffeurs in samenwerking met Qbuzz. Uitdagingen genoeg. „Kijk alleen al naar de exponentiële groei van koeriersdiensten. Met elkaar moeten we er voor zorgen dat ook die mensen geschoold worden. Dat gaat van klantcontact en correcte aflevering tot en met veilig en verantwoord rijgedrag. Tegelijk moet we ons met elkaar buigen over de vraag hoe en op welke manieren het duurzamer kan”, stelt Richard den Ouden.


Volg je hart
Samenwerken is ook je rol spelen in uitdagingen in de regionale waterstofontwikkeling. En met andere ROC’s, Hanzehogeschool Groningen en MKB- bedrijven zoals Holthausen praktijkervaring opdoen. Of vanuit Hive.Mobility, het innovatiecentrum op het gebied van mobiliteit in Noord-Nederland, tijdens HIVE LIVE 2023 talenten zoeken voor de toekomst van mobiliteit die bepaald wordt door uitdagingen als nieuwe brandstoffen, batterijtechnieken, IT-technologie, juridische vraagstukken en gedragscampagnes. En met studenten en vakdocenten deelnemen aan de Solar Challenge in Australië.


Scholen en certificeren zeggen Richard, Roeland, Janneke, Mario en Arian van transport en logistiek op Noorderpoort, is je thuis voelen in die steeds diverser en breder wordende sector. Handen en voeten geven aan mobiliteit en het perspectief van mensen. Noorderpoort is er voor studenten, voor volwassenen en voor bedrijven. Op de Bornholmstraat komen passie, vakmanschap, techniek en nieuwsgierigheid bij elkaar.


noorderpoort.nl

(Visited 9 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten