In samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest - North Water 09:32 Duurzaam / Circulaire economie, Techniek / Maak- en procesindustrie

Water voor later

Vlnr Perry van der Marel van North Water en Roeland van der Schaaf van Waterschap Noorderzijlvest bij de capillaire nanofiltratie, één van de drie testmethoden van project REGAIN.

Hoe zorgen we dat er ook in de toekomst voldoende schoon water beschikbaar is? Waterschap Noorderzijlvest en North Water werken samen met een aantal partners aan een oplossing. Via onderzoeksproject REGAIN wordt gezuiverd afvalwater zoveel mogelijk ontdaan van medicijnresten. Dat extra gezuiverde afvalwater kan dan als bron dienen voor industriewater, zodat drinkwaterbronnen beschikbaar zijn voor drinkwater.

Nederland is een waterland. Toch kan de beschikbaarheid van water in de toekomst ook voor ons een uitdaging worden. Dijkgraaf Roeland van der Schaaf: “Door klimaatverandering en een stijgende vraag naar water staat de watervoorziening onder druk. Maar het is vooral de vervuiling die we moeten aanpakken. Het oppervlaktewater blijkt het afvoerputje. Terwijl de natuur, de landbouw en wijzelf van dat water moeten leven. De rotzooi die we in het water lozen en gooien is een bedreiging voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en voor ons drinkwater.”


Alternatief voor drinkwater
Dat drinkwater kostbaar is, vindt ook Perry van der Marel, managing director bij North Water (Industriewaterdochter van Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater). “Inwoners hebben water nodig, maar ook de industrie gebruikt veel water. Zonder proceswater staat de industrie stil. Een groot deel van de bedrijven gebruikt voor het spoelen, stomen, reinigen en koelen gewoon drinkwater. Met North Water kunnen we hen een alternatief bieden. Op het terrein van rioolwaterzuivering Garmerwolde hebben we een industriewaterzuivering (iwz) gerealiseerd. Deze maakt industriewater op basis van oppervlaktewater uit het Eemskanaal. Door dit te gebruiken hoeft er minder drinkwater te worden ingezet bij industriële processen in de Eemshaven.”


Verwijderen medicijnresten
Inmiddels gaan het waterschap en North Water nog een stap verder. Van der Schaaf: “We gebruiken steeds meer medicijnen, dus er komen ook meer medicijnresten in het afvalwater terecht. Dit is schadelijk, voor onszelf en voor het leven in het water. Met het project REGAIN onderzoeken we hoe we die medicijnresten zoveel mogelijk uit het afvalwater kunnen verwijderen – en het geschikt kunnen maken voor de inzet als industriewater – voordat we het water weer via het oppervlaktewater afvoeren.” Van der Marel: “Dat medicijnresten verdwijnen uit de waterketen is goed voor alle gebruikers van het water.”


Water beter vasthouden
North Water schat in dat de vraag naar industriewater in 2035 zal stijgen naar 30 miljoen kuub. En ook de vraag naar drinkwater zal toenemen. Volgens Van der Schaaf helpt het als bedrijven voor hun proceswater niet het schone drinkwater gebruiken, maar industriewater op basis van oppervlaktewater of het extra gezuiverde afvalwater. Maar er is meer nodig. “Zoet water moet ook toegankelijk zijn voor de natuur en landbouw. We voeren nu meer water af dan we weten vast te houden. Als we water beter weten te behouden, is er straks ook voldoende water in droge tijden. In onze landschapsinrichting moet er dan wel meer ruimte komen voor water.”

Circulaire grondstof
Hergebruik van water wordt in de toekomst steeds belangrijker. Van der Marel. “We hopen meer industriële waterzuiveringen te realiseren. En uiteindelijk willen we bereiken dat het industrieel afvalwater dat bij de industrie vrijkomt ook weer wordt hergebruikt. Dat water geheel circulair wordt.” REGAIN is daarbij een relevante volgende stap, denkt Van der Schaaf. Ook voor de regio. “We laten zien dat we de beschikbaarheid en kwaliteit van water samen op de kaart zetten. Zo ontstaat er bij mensen meer bewustzijn voor de waarde van water. We moeten immers samen zorgen voor water voor later.”

Bij REGAIN (REuse of GArmerwolde municipal effluent for INdustrial processes) wordt gekeken naar drie opties om water te ontdoen van medicijnresten. De ‘Bodac[1]installatie’ haalt met behulp van actieve kool en bacteriën de medicijnresten uit het gezuiverde afvalwater. De capillaire nanofiltratie filtreert het gezuiverde afvalwater door een fijn membraan waar stoffen in achterblijven. En in velden met riet bezinkt vervuild water en worden stoffen op natuurlijke wijze afgebroken door planten en bacteriën. Komende anderhalf jaar wordt bij waterzuivering Garmerwolde getest welke (combinatie) van deze methoden het meest geschikt is voor het verwijderen van medicijnresten uit gezuiverd afvalwater.


Noordelijke samenwerking
‘REGAIN’ is een gezamenlijk project van Waterschap Noorderzijlvest, North Water, watertechnologiebedrijf WLN en kennisinstituut CEW. Nationaal Programma Groningen, het Waddenfonds en Eemsdelta Green leveren een financiële bijdrage aan het project.

noorderzijlvest.nl

(Visited 155 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten