In samenwerking met Certe 08:45 Zorg, Life Sciences & Health

Onmisbare schakel in het zorgnetwerk in Noord-Nederland

Maar liefst zeventig procent van alle patiënten in Noord-Nederland krijgt op de een of andere manier te maken met Certe. Met een breed pakket aan diagnostische dienstverlening op het gebied van klinische chemie, medische microbiologie, moleculaire diagnostiek en functieonderzoeken is Certe een onmisbare schakel in de Noord-Nederlandse zorg.

Certe-auto’s rijden dagelijks door noordelijke dorpen en steden van en naar aanvragers, spreekuurlocaties, ziekenhuizen en Certe-laboratoria. Patiënten kunnen na het maken van een afspraak terecht bij een spreekuurlocatie in de buurt, voor het afnemen van bloed, het inleveren van lichaamseigen materiaal of het laten uitvoeren van onderzoeken. Op medisch advies, als patiënten niet in staat zijn om een locatie te bezoeken, komen medewerkers op huisbezoek.


Karola Waar en Gunnar Andriesse, artsen-microbioloog: “De medische microbiologie van Certe heeft een belangrijke rol in de behandeling van infectieziekten. Door regionaal betrokken te zijn kan Certe een essentiële rol vervullen in het voorkomen van antibioticaresistentie en het zo behandelbaar houden van infecties. Naast behandeling is de microbiologie ook juist gericht op het voorkomen van infecties, in verpleeghuizen en ziekenhuizen maar ook in de maatschappij. Certe speelde een grote rol in de coronacrisis en is ook vandaag partner voor de overheid en instellingen om voorbereid te zijn op een volgende pandemie.”


Behandelend artsen in de ziekenhuizen kunnen 24/7 rekenen op medische diagnostiek en advies en dat kan voor acute ziekenhuispatiënten van levensbelang zijn. Diabetes- en trombosepatiënten kunnen rekenen op deskundige begeleiding. In de laboratoria zijn Certe-medewerkers dagelijks bezig met onderzoek en analyse van materialen. Gertjan van der Meulen, manager Communicatie: „Als wij een uur niet kunnen werken, dan heb je de poppen aan het dansen.”

Doelmatige zorg
Als grootste laboratoriumorganisatie van het noorden levert Certe een positieve bijdrage aan doelmatige, kostenefficiënte en toegankelijke gezondheidszorg. Van der Meulen: „De uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord (IZA) – goede, toegankelijke en betaalbare zorg – zijn ons dan ook uit het hart gegrepen. Wij staan voor doelmatige zorg, dicht bij onze patiënten. Dat houdt in dat we zorgvuldig omgaan met de beschikbare middelen en tegelijkertijd iedere patiënt zo goed mogelijk willen helpen. Hoe beter de diagnostiek, hoe sneller en effectiever artsen de behandeling van hun patiënten in gang kunnen zetten. Daar hebben al die patiënten baat bij.”
Als organisatie zonder winstoogmerk is het voor Certe van essentieel belang om goed op de financiën te letten, zonder de kwaliteit van de dienstverlening tekort te doen. Dat is in deze tijden van sterk stijgende zorgkosten een grote uitdaging. „Wij zijn een stichting, dat maakt ons uniek. We zijn betrokken, betrouwbaar en zoeken regionaal de samenwerking op. Zonder winstoogmerk, voor de patiënt”, aldus Van der Meulen.


Voordelen fusie
Om financieel gezond te blijven en toch toegankelijke, zinnige zorgverlening te blijven bieden kijkt Certe goed naar de eigen organisatie en werkwijze. Certe is ooit ontstaan uit de fusie van verschillende noordelijke laboratoria met ieder een eigen labsysteem. Die labsystemen worden momenteel gemigreerd naar één gezamenlijk laboratorium informatie systeem. Hetzelfde geldt voor de ICT-infrastructuur. Chris Kroese, manager Informatievoorziening: „Op deze manier realiseren we de voordelen van de fusies: we gaan veel meer op dezelfde manier werken, besparen kosten en benutten de kracht van interne en externe samenwerking.”


Een andere grote stap betreft het voornemen om in Drachten een pand te bouwen voor één gezamenlijk laboratorium en alle niet spoedeisende activiteiten. Het gaat dus om de lablocaties. De onderzoeken zelf, zoals bloed prikken, blijven we in de regio uitvoeren op de vertrouwde locaties. Albert Wolthuis, medisch manager klinische chemie: „Vanuit het verleden zijn we gevestigd op vier verschillende locaties in Friesland en Groningen. Deze stap zorgt ervoor dat we ook daadwerkelijk één Certe zullen worden: vanuit een centrale plek kunnen we dan het hele noorden bestrijken met onze dienstverlening. Overigens blijven we aanwezig in de ziekenhuizen voor spoedeisend werk: daar zijn we onmisbaar. In het ziekenhuis gaan we doen wat moet, in Drachten wat kan. We verwachten dat deze grote stap de zorgverlening in heel Noord-Nederland zal verbeteren. Uiteraard rekenen we er ook op dat we de kosten op deze manier in de hand kunnen houden: het is in ieders belang dat de zorg betaalbaar blijft.”


Samenwerking
Certe werkt veel samen met andere zorgpartners zoals ziekenhuizen, instellingen en huisartsen om te zorgen voor continuïteit en duurzaamheid van laboratoriumdiagnostiek en ketenzorg voor ziekte en gezondheid in Noord-Nederland. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met het UMCG. „Door het afstemmen van apparatuur en uitwisseling van data hebben we de patiëntreis van patiënten met acute leukemie weten te verkorten. Ook kunnen we hiermee dubbeldiagnostiek voorkomen, dat is prettiger voor de patiënt en zorgt voor een snellere en betrouwbaardere uitslag.”


Wolthuis: „We hebben elkaar in de regio nodig om de patiënt de beste zorg te bieden. Het gaat erom dat we denken vanuit het belang van die patiënt. Dat geldt voor het laboratoriumonderzoek en de diagnose, maar zeer zeker ook voor het veilig delen van diagnostische laboratoriumdata. Patiënten vinden het heel vervelend dat ze meerdere keren naar een ziekenhuis moeten rijden om bloed af te laten nemen, terwijl dat bij een andere zorgverlener al een keer is gedaan. Door laboratoriumgegevens te harmoniseren zijn de uitslagen steeds vergelijkbaar en hoeven we patiënten niet onnodig te laten komen. Ook kunnen we op die manier fouten voorkomen. We verwachten dat regionale afstemming en de centralisatie in Drachten wat betreft dit thema een grote stap vooruit zal zijn.”

certe.nl

(Visited 63 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten