In samenwerking met Westerholm 11:41 Werk, Zorg, Life Sciences & Health

‘Op je eigen manier oud worden in
een fijne en veilige omgeving’

Op zaterdag 24 september opent Westerholm in Haren een nieuwe vleugel. Deze bestaat uit 37 appartementen, waardoor het totaal aantal appartementen in de 3 vleugels nu op 112 komt. De nieuwe appartementen zijn inmiddels allemaal bewoond en dat zegt iets over de manier waarop Westerholm opereert. „Wij vinden het belangrijk dat mensen op hun eigen manier oud kunnen worden en dat spreekt aan”, zegt directeur Dineke Katerberg.

Dat vraagt om een nadere uitleg. De kernwaarden van Westerholm zijn: Eigenheid, Veiligheid en Plezier. „We zijn nadrukkelijk geen verpleeghuis, maar als een bewoner zorg nodig heeft, dan bieden we dat uiteraard wel aan”, legt Katerberg uit. In Westerholm staat vooral het woon- en leefklimaat centraal. „Het gaat om wonen, om ontmoeting, sociale contacten, lekker eten en drinken, waarbij iedereen vrij is om te beslissen waar men aan mee wil doen. We kijken vooral naar wat mensen kunnen, naar hun mogelijkheden, noem het de kracht van positieve gezondheid, zoals door Machteld Huber is omschreven.”

De wijk

En daarin gaat Westerholm best ver, zo is er geen gesloten afdeling. „Het hele gebouw is voor iedereen toegankelijk. Dat doen we bewust, omdat we in verbinding willen staan met de buitenwereld, met de omgeving, onderdeel willen zijn van de wijk waarin we gevestigd zijn.” Bij de nieuwbouw is daar rekening mee gehouden. Katerberg:„ We hebben bij de inrichting van de buitenruimte nadrukkelijk naar de omgeving gekeken. Doel is dat iedereen gebruik moet kunnen maken van de paden en tuin die is aangelegd. En dat blijkt nu al te werken. Er spelen hier bijvoorbeeld regelmatig kinderen uit de buurt.”

Door het open karakter van Westerholm komt het wel eens voor dat een bewoner de weg kwijt is. „Vaak worden deze mensen door buurtgenoten teruggebracht. Dat is mooi. We nodigen de buurtgenoten ook regelmatig uit, leggen uit waarmee we bezig zijn en waarom we op deze manier werken.”

Technische hulpmiddelen

Westerholm maakt daarnaast gebruik van technische hulpmiddelen. „Sommige mensen met dementie hebben een zendertje, in overleg met de behandelaar en de familie, zodat we het merken als iemand het pand verlaat en dan, als het nodig is, actie kunnen ondernemen. Het komt ook voor dat bewoners wel eens vallen, dat kun je niet voorkomen. Ze kunnen dan op een knopje drukken, waarmee ze rechtstreeks met een medewerker kunnen praten. Wij kunnen geen risico’s uitsluiten, dat overleggen we ook met de familie. Maar, doordat bewoners, medewerkers, vrijwilligers en familieleden elkaar kennen, zijn de risico’s beheersbaar en acceptabel.”

‘We zijn nadrukkelijk geen verpleeghuis’

Onderscheidend

„Mensen die in een appartement van Westerholm wonen, kunnen op hun eigen manier fijn en veilig oud worden. Ook als de behoefte aan zorg toeneemt, kan de bewoner in het eigen appartement blijven wonen. De zorg komt naar hen toe. Daarin onderscheidt Westerholm zich van veel andere organisaties.”

Lerende organisatie

De manier waarop Westerholm werkt, vraagt het nodige van de medewerkers. „Eigenheid, veiligheid en plezier zijn kernwaarden voor onze bewoners, maar ook voor onze medewerkers”, geeft HRM-adviseur Eline Raangs aan. „Als je hier werkt moet je jezelf kunnen zijn, je moet je veilig voelen en je moet kunnen groeien. We zijn een lerende organisatie en fouten maken mag.”

„We vragen van onze medewerkers ook dat ze net iets verder kijken dan alleen hun eigen werk. Dus, vanuit je functie eigen verantwoordelijkheid tonen. Als er een bewoner een specifieke vraag heeft, dan los je die op. Moet je even met iemand meelopen, dan doe je dat. We moeten het met elkaar doen en dat gaat prima, daar is iedereen zich van bewust.”

„Veiligheid voor bewoners zit ook in de continuïteit van medewerkers”, gaat ze verder. „We zijn daarom blij dat we nauwelijks verloop kennen, het ziekteverzuim is laag en we hoeven geen gebruik te maken van uitzendkrachten. Dat zouden we als een noodgreep zien en het is bovendien niet bevorderlijk voor het contact tussen bewoners en medewerkers, zoals wij dat graag zien.”

Activiteiten

Met de activiteiten binnen Westerholm zit het wel goed. „We hebben bewoners met de nodige wijsheid, kennis en levenservaring”, zegt Katerberg. “Daar putten we uit. Bijvoorbeeld door hun verhaal op te tekenen in ons huismagazine. Daarnaast hebben we een eigen fitnessruimte waar je lekker kunt bewegen. En we vinden kunst en cultuur binnen dit huis belangrijk. Verder zijn er diverse ontmoetingsplekken, waar je kunt praten, een hobby kunt beoefenen, piano kunt spelen, enzovoort. Er is alle ruimte voor ontmoeting en iedereen is vrij om daar zelf een keuze in te maken.”

Compliment

„Westerholm is een goede werkgever”, vindt Raangs. „De basis is op orde, er is structuur en er staat een stabiele organisatie. Dat maakt het leuk om hier te werken, je wordt gezien. Nieuwe medewerkers komen vaak via via binnen, dat zegt wel iets. Het spreekt iedereen aan wat we hier met elkaar neerzetten.” „Het mooiste compliment kregen we wat dat betreft wel van de inspectie en de auditcommissie. Zij gingen op verschillende etages kijken en gingen in gesprek met bewoners en medewerkers. Hun conclusie was, zo vertelden ze ons, dat wat we zeggen ook echt doen. Daar zijn we trots op, een mooier compliment kunnen we niet krijgen.”

www.westerholm.nl

(Visited 6 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten