In samenwerking met Stay Focused 11:26 Werk, Zorg, Life Sciences & Health

Jouw gezicht laten zien om anderen de mens achter je, jou te leren vertrouwen

Een voormalig winkelpand aan de Leeuwarder Voorstreek. Stay Focused staat er op het raam. Sonny Boelhouwer is het gezicht van het Leeuwarder bedrijf in ambulante begeleiding en forensische zorg. Na een roerig leven als beroepsmilitair wil hij met zijn ervaring en inzicht mensen helpen. “Overlast is vaak schijn. Mensen vragen om aandacht, liefde en erkenning.”

De naam Stay Focused is herleid uit Sonny’s tijd van zijn legermissies in Afghanistan. Hij was zeventien jaar nog maar toen hij militair werd. Achttien jaar toen hij met een andere collega naar Afghanistan vloog. „Geen idee wat we daar gingen doen, geen mens die op ons zat te wachten, laat staan dat ze wisten wat wij kwamen doen.” De ‘opbouwmissie’ bleek vooral chaos en overleven, steun zoeken bij elkaar en omgekomen collega’s. Terug in Nederland kan hij zijn draai moeilijk vinden en als een nieuw verzoek komt voor nog een missie, hapt hij toe. „Daar was ik iemand, hier niet.”

Na meer Afghaanse desillusie en doden om zich heen, komt hij terug. Helpen zit in zijn bloed, maar dan graag concreter en beter dan hij in Afghanistan deed. Stay Focused staat voor constant scherp zijn en niets missen. De vele en soms heftige ervaringen van Sonny Boelhouwer in Afghanistan hebben hem de kracht en het inzicht gegeven, die de hij gebruikt in zijn bedrijf voor ambulante begeleiding. „Ik begrijp heel goed, dat wanneer je zo gehard wordt door het leven en het vertrouwen bent verloren in alles en iedereen om je heen, hoe zwaar, onbegrepen en alleen het leven dan kan voelen. Na 10 jaar diensttijd heb ik een keuze gemaakt iedereen te willen helpen die zich gevoelsmatig in soort gelijke positie bevindt om wat voor reden ook en enige vorm van ondersteuning kan gebruiken en deze hulp van ons wilt.” „Na mijn diensttijd wilde ik studeren om Stay Focused op te zetten. Ik was vader van twee kinderen en moest tegelijk als glazenwasser en beveiliger werken om inkomen te hebben. Maar ik had een doel.” Hij richt zijn bedrijf op en zijn aanpak slaat aan. Het jonge bedrijfje groeit en in 2019 zet hij de stap naar een royaler onderkomen aan Voorstreek 2. Ruimte voor een groter team, het zijn er nu dertien. Samen begeleiden ze veertig tot vijftig mensen van 18 tot 67 jaar. „Ambulante begeleiding wordt geboden vanuit de ‘WMO aanvullende ondersteuning’ en voor wat we ‘overlastend gevende’ zoals men in de volksmond zegt of wel een vergeten doelgroep: ex-gedetineerden die door de rechtbank een zogeheten forensische titel opgelegd hebben gekregen. De gedetineerde mag dan enkel vroegtijdig, dan wel na detentie naar buiten onder de voorwaarden van ambulante zorg en begeleiding.” Wat is zijn succes? „Ik denk dat ik nu zover ben dat ik begrijp wat die mensen nodig hebben. Acceptatie, vertrouwen. Het zijn vaak de mensen die overlast op straat veroorzaken en heel primair gedrag vertonen, zelfs bij de voor ons gewoonste vraag of opmerking. Maar weet je? Dat is schijn, ze zoeken aandacht, liefde en erkenning. Geef het en laat zien dat je oprecht bent met de mensen om je heen en je krijgt er de wereld voor terug.”

Herstel kost tijd

Sonny ontdekt het plezier om met deze doelgroep te werken en hoe met ze om te gaan. Te praten, ze aandacht te geven, te vragen wat ze willen of nodig hebben, adviseren. „Het is altijd hun keuze, we verplichten ze niets, maar we zetten ze op scherp en maken ze bewust van hun keuzes. Zeker wanneer iemand onder bepaalde voorwaarden vrij is gekomen, zodat hij/zij niet in recidive valt.” Het team van Stay Focused stelt grenzen. „We laten ons niet verleiden in alles mee te gaan met wat zij willen. Begrip is wat anders dan maar accepteren uit angst voor de ander.” Sonny Boelhouwer en zijn team krijgen er veel voor terug. „Het is geweldig als je mensen weer structuur in hun leven ziet krijgen, als ze eindelijk op zoek gaan naar een baan. Ja, wat we doen werkt. En het mooie is dat velen van hen ook als ze het leven weer op de rails hebben, regelmatig een bakkie komen doen om te vertellen hoe het met ze gaat.”

„Veel van wat die jongens hebben, die stapeling van problemen, komt ergens vandaan. En: het kan jou en mij ook overkomen. Stel je voor te stellen wat er gebeurt als je vanaf de een op de andere dag je huis, je auto en je bankrekening kwijt bent. Vaak wordt onderschat wat het betekent als je om wat voor reden dan ook niemand meer hebt die jou wil begrijpen, met je praat of je erkent als mens. Daarom zijn wij er voor ze. We helpen mensen te leren van het verleden, te leven in het heden en te werken aan een toekomst. Focus houden. We zijn er altijd, ook als het misgaat. Maar ook om af en toe uitjes te organiseren en samen iets leuks te doen. De Voedselbank is een hele grote steun voor onze cliënten. Probeer zelf maar eens met 50 euro per week rond te komen! We gaan samen met hen naar de Voedselbank, omdat ze anders amper kunnen eten. We leren ze solidair te zijn met elkaar en met anderen.”

We kunnen niet zonder elkaar

Ambulante begeleiding van uit de WMO betekent veel samenwerken met o.a wijktems van de gemeente, VNN GGZ of re-integratiebedrijven. „Forensische begeleiding zijn meer partijen betrokken en vraagt zo om nog korte lijntjes met o.a Politie&Justitie, Forensishe poli, veiligheidshuis Reclassering etc. Zo komt het voor dat wij betrokken worden wanneer bijv. iemand vervroegd vrij mag komen, maar enkel onder verplichte voorwaarden, waarin ambulante zorg een voorwaarde kan zijn. Voor gedetineerden naar buiten gaan, hebben we de eerste gesprekken over onderdak, begeleiding naar een uitkering, schuldhulpverlening, begeleiding bij het leren leven buiten de gevangenis, voorkomen dat ze terugvallen in hun oude vertrouwde gedrag. Om deze gedragsverandering te realiseren werken we veel samen met gemeente, politie, justitie, GGZ en Reclassering. We delen de verantwoordelijkheid om recidives te voorkomen. Daarom moeten we vertrouwen hebben in elkaar, ieder vanuit zijn eigen rol. Samen kunnen we er zijn voor de mensen die hulp nodig hebben en zorgen we voor meer verbondenheid en veiligheid op straat en minder overlast. Het begint bij elkaar informeren. Daarom gaan wij ook vaak mee naar instanties. Alleen al omdat wij het bekende, vertrouwde gezicht zijn waardoor anderen de mens achter ons leren te begrijpen.”

www.stay-focused.nl

(Visited 96 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten