In samenwerking met UMCG Centrum voor Revalidatie 11:42 Zorg, Life Sciences & Health

Rehablines gaat revalidatiezorg in breedste zin verbeteren

De kosten voor de gezondheidszorg nemen snel toe. Om te voorkomen dat de zorg onbetaalbaar wordt en tegelijkertijd wel verder verbeterd wordt, moeten er maatregelen genomen worden. Oftewel, het moet anders, beter en sneller. Daar zijn ze bij UMCG Centrum voor Revalidatie in Haren ook van overtuigd. Onlangs kreeg men groen licht voor Rehablines, een databank waarin de zorggegevens van patiënten, met hun toestemming, worden opgeslagen en worden hergebruikt voor onderzoek en onderwijs. Dit moet ertoe leiden dat de revalidatiezorg voor patiënten verder wordt verbeterd.

Het idee voor Rehablines komt van bestuurder Jan Geertzen en Rienk Dekker, hoogleraar actieve leefstijl. Klaske van Kammen en Leonie Krops, beiden werkzaam in het Centrum voor Revalidatie, hebben de plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd. Leonie en Klaske zochten naar een manier om de therapie bij patiënten wetenschappelijk te onderbouwen en daarmee het behandelplan van elke patiënt verder te kunnen personaliseren en te verbeteren. “Daar heb je hele grote datasets voor nodig”, geeft Leonie aan.
“Databanken waarin allerlei gegevens worden verzameld komen in de gezondheidszorg vaker voor, maar in de revalidatie nog niet”, voegt Klaske toe. “Uiteraard moet het ethisch verantwoord zijn, mogen gegevens van patiënten niet herleidbaar zijn en worden alle privacygevoelige zaken verwijderd. We voldoen aan alle wet- en regelgeving op dit gebied.”


Evidence based
Leonie en Klaske geven aan dat het vijf voor twaalf is in de revalidatiezorg. “Het wordt steeds belangrijker om behandelingen uit te voeren die bewezen effectief zijn. Is dat niet het geval dan wordt het vergoeden van bepaalde behandelingen steeds lastiger. Ook willen we de behandeling verder verbeteren. Als je de data van heel veel eerdere patiënten hebt, kun je de informatie van een nieuwe patiënt daarmee vergelijken. Op die manier kun je vooraf beter inschatten wat de meest effectieve en efficiënte behandeling voor de patiënt zal zijn. Alleen op basis van grote datasets kun je bepaalde conclusies trekken en daar de behandeling op afstemmen. Daarmee verbeter je het revalidatietraject. En dat is belangrijk, omdat je daarmee de beste behandeling biedt voor de patiënt, en samen de zorg betaalbaar houdt.”
Oftewel, om de revalidatiezorg te kunnen blijven bieden is een goede onderbouwing en effectiviteit nodig. “Met Rehablines gaan we daar echt een stap in zetten.”


Data
Bestuurder Annemieke Weijling en Projectleider André Bergsma zijn nauw betrokken bij de introductie van Rehablines. “We willen graag de behandelingen verder verbeteren en meer wetenschappelijk onderzoek doen. Daar gaat Rehablines ons bij helpen. Daarmee zijn we het enige en eerste revalidatiecentrum in Nederland dat gebruik gaat maken van een dergelijke databank.”


“Uit de databank komen op termijn ook wetenschappelijke artikelen voort, waar de revalidatiezorg elders in Nederland en daarbuiten haar voordeel mee kan doen”, geeft Annemieke aan. “Het wetenschappelijk onderzoek van het UMCG Centrum voor Revalidatie staat landelijk en wereldwijd goed op de kaart en ik verwacht dat er meer samenwerking met andere centra gaat ontstaan. Kortom, we gaan de revalidatiezorg in de breedste zin verbeteren en daar gaat het om. Niet alleen omdat dat beter is voor de patiënt, maar ook omdat we daarmee de stijgende kosten in de revalidatiezorg een halt toe kunnen roepen.”


Waarde
“Patiënten krijgen hier al een uitstekende behandeling”, voegt André toe, “maar er is altijd ruimte voor verbetering. Wij denken dat we dat met behulp van alle verzamelde data kunnen realiseren. Door de databank jaar in jaar uit te vullen, neemt de waarde per dag toe. Daar doet de behandelaar zijn of haar voordeel mee, het brengt de revalidatiezorg op een hoger niveau en dat is uiteindelijk goed voor de patiënt. En dat is waar we het voor doen.”

umcg.nl

Inzetten voor duurzame inzetbaarheid, thuis, onderweg en op het werk

Het UMCG Centrum voor Revalidatie telt 2 patiëntenstromen. Patiënten die regulier worden doorverwezen en behandeld, waarbij naast het reguliere behandelteam het team van Beatrixoord Arbeid wordt ingeschakeld. “En verwijzingen rechtstreeks naar Beatrixoord Arbeid, voor mensen met gezondheidsproblemen en een substantiële werkvraag”, geeft hoogleraar Michiel Reneman aan.

“Beatrixoord Arbeid is onderdeel van B.V. Beatrixoord en wij zetten ons in voor de duurzame inzetbaarheid van patiënten/werknemers”, voegt directeur BV Beatrixoord Ronald Stevens toe. “Daarbij kijken we niet alleen naar de aandoening, maar ook hoe iemand nog zijn huidige werk of ander werk kan blijven verrichten.”
“90 procent van onze patiënten wordt door de bedrijfsarts, revalidatiearts of huisarts doorverwezen”, zegt Stevens. “We kijken of het werk nog passend is na de revalidatie en wat we eventueel kunnen doen om het passend te maken. Dat overleg gebeurt in de vierhoek: werknemer, bedrijfsarts, werkgever en wij, gericht op een realistische en duurzame oplossing. Daar is een ieder mee gediend.”

Stapje verder
Reneman geeft aan dat BV Beatrixoord zich in haar aanpak onderscheidt van andere revalidatiecentra. “Alle revalidatiecentra werken samen met patiënten richting participatie, maar wij gaan net een stapje verder. We beschikken bijvoorbeeld over een complementair team op het gebied van arbeid, hebben een brede kennis van zaken en een uitgebreid netwerk. Ook werken we samen in het landelijke netwerk Vroege Interventie, waarbij Beatrixoord Arbeid de regio Noord-Nederland bediend.”
“Daarnaast ontwikkelen we behandelingen en zetten we onze specialistische kennis in voor andere afdelingen van het UMCG, zoals bijvoorbeeld de nefrologie en oncologie afdelingen.” Stevens spreekt van een unieke samenwerking met het UMCG. “We zien mensen met verschillende ziektebeelden, waardoor we veel kennis opdoen.” Reneman noemt de samenwerking heel natuurlijk. “Het UMCG is een academische instelling, als hoogleraar doe ik wetenschappelijk onderzoek en geef onderwijs. Wat we via dit onderzoek leren, gebruiken we in de patiëntenzorg en andersom.”


Voordeel
Reneman en Stevens noemen Rehablines een uniek initiatief. “Daar gaan we ook ten aanzien van arbeidsparticipatie veel voordeel van hebben”, is de overtuiging van beiden. “Onze focus ligt op arbeid, op mensen die graag weer willen deelnemen aan het arbeidsproces. Vergis je niet, dat is heel veel waard en dan doelen we niet op geld verdienen. Arbeid is voor veel mensen veel meer. Het is mooi dat de data die we in Rehablines verzamelen ons gaan helpen om meer mensen weer aan het werk te helpen. Wij hebben daar hoge verwachtingen van. De maatschappelijke waarde van Rehablines mag wat dat betreft niet worden onderschat. Wij zien daar erg naar uit.”


bvbeatrixoord.nl

(Visited 487 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten