In samenwerking met JOZ 13:14 Agri & Food, Innovatie / Onderzoek

Veel minder stikstofuitstoot en eigen mestproductie

Een revolutie in de wereld van stikstof, zo mag de Gazoo van JOZ wel worden genoemd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de Gazoo de stikstofuitstoot op een melkveebedrijf met maar liefst 80 procent (berekend op basis van testen en monsters – red) kan verminderen, maar ook dat de boer daarmee zijn eigen kunstmest kan produceren.

„We zijn een aantal jaren geleden met de ontwikkeling van de Gazoo begonnen, omdat de wetgeving de omgang met stikstof steeds lastiger maakte, denk aan mestafzet etcetera”, zegt Jorrit Kuperus, technisch adviseur bij JOZ. De Gazoo wordt op dit moment juridisch beoordeeld, JOZ verwacht begin mei een uitspraak. Inmiddels hebben honderden melkveehouders belangstelling in de Gazoo getoond.
‘Dankzij het scheiden van de mest en het gebruik van de Gazoo kun je van ammonium uit dierlijke mest kunstmest maken’


Vooraanstaande rol

De innovaties in de landbouw gaan onverminderd door en JOZ uit Westwoud speelt daarin al jarenlang een vooraanstaande rol. De stikstofkraker Gazoo is daarvan een goed voorbeeld. Het voert wellicht te ver om het hele proces van de Gazoo op deze plaats uit te leggen, daarvoor verwijzen we u graag naar de website van JOZ www.joz.nl , maar het komt er in het kort op neer dat de dikke en dunne mest worden gescheiden, waarna de dunne fractie een behandeling ondergaat.


Restwater
Het ammonium wordt via verdamping uit de dunne fractie gefilterd, waardoor je mestwater en ammoniak overhoudt. Het ammonium arme mestwater kan over het land worden uitgereden of worden gebruikt voor het schoonmaken van de stallen, waardoor de emissie in de stal behoorlijk wordt verminderd. De ammonium, opgelost in vloeistof, wordt via de stikstofkraker omgezet in vloeibare kunstmest, dat eveneens over het land kan worden uitgereden. Binnen de stikstofkraker, wat een gesloten systeem is, wordt de ammoniak onschadelijk gemaakt.


Oplossing

„Dankzij het scheiden van de mest en het gebruik van de Gazoo kun je van ammonium uit dierlijke mest kunstmest maken, je spreekt dan van een bijna gesloten systeem”, aldus Kuperus. „Zeker omdat de derogatie eraf gaat, biedt de Gazoo een oplossing waar de boer naar op zoek is.” De dikke fractie kan ook op het land worden uitgereden of als strooisel in de stal worden gebruikt.


Positief
Volgens Kuperus hoeven sommige boeren, afhankelijk van de intensiviteit van hun bedrijf, zelfs geen kunstmest meer te kopen. „Wanneer je drie koeien per hectare houdt, kun je dankzij de Gazoo over voldoende eigen kunstmest beschikken. Bovendien heb je minder mestafzet, wat ook behoorlijk in de kosten scheelt. In feite kun je dankzij de Gazoo waardevolle stoffen op de boerderij houden en opnieuw gebruiken.” Er staan in ons land momenteel 5 krakers bij intensieve veehouderijen. De ervaringen met de stikstofkraker Gazoo zijn positief, zo laat Kuperus weten. „De boeren zijn qua mest zelfvoorzienend geworden, je kan wat dat betreft bijna spreken van kringlooplandbouw.”


‘Met de Gazoo draag je bij aan een beter milieu en ontstaat er stikstofruimte’


De Gazoo vergt een behoorlijke investering, de terugverdientijd is volgens Kuperus afhankelijk van veel variabelen. „Grote intensieve melkveebedrijven verdienen de Gazoo makkelijk binnen 5 jaar terug. Kleinere bedrijven, met minder dan 100 koeien, zijn simpelweg te klein en hebben hierdoor niet genoeg mest om te verwerken voor een ROI onder de 10 jaar. Er zijn wel degelijk bedrijven tussen de 120 en 150 koeien die een ROI onder de 10 jaar hebben. Maar, deze bedrijven moeten dan wel intensief zijn. Denk dan al snel aan 3 koeien per hectare. De grotere bedrijven komen uit met minder koeien per hectare, omdat die door de grootte wel voldoende mestafzetkosten hebben om te kunnen besparen. Maar, uiteindelijk verdien je de investering terug en nog veel belangrijker, draag je met de Gazoo bij aan een beter milieu en ontstaat er stikstofruimte.”


De Gazoo is op veel onderdelen inmiddels door de instanties erkend als serieuze kans om de stikstofuitstoot fors te verminderen. „Maar, zoals aangegeven is het nog wachten op het juridisch eindoordeel”, geeft Kuperus aan. „Wij verwachten dat dit medio mei bekend wordt. Onze inschatting is dat de kans groot is dat dit goedkeuring krijgt. Wij gaan onafhankelijk van de uitkomst door met de Gazoo. Juist omdat dit apparaat zoveel voordelen biedt: voor de boer, voor de dieren en voor het milieu. Precies datgene waar JOZ altijd naar op zoek is.”

Dit is JOZ
Home of the clean stable. Dat is waar JOZ voor staat. Als grondlegger van de moderne stalreiniging ontwikkelt het bedrijf al meer dan 70 jaar mest- en voeraanschuifsystemen voor veehouders over de hele wereld.


JOZ heeft Nederlandse roots
JOZ houdt niet van stilzitten. Vanuit haar jarenlange ervaring in de Nederlandse melkveehouderij, werkt het bedrijf aan slimme oplossingen voor veehouders in meer dan 30 landen. JOZ innoveert de bestaande producten continu en ontwikkelt nieuwe systemen in eigen beheer. Zo maakt JOZ werk in de stal een stukje makkelijker, diervriendelijker én kostenbesparend.
Betere oplossingen voor boer en koe
Door de jaren heen is er veel veranderd. Maar de kern blijft hetzelfde. Het gaat bij JOZ namelijk altijd om 2 dingen:

  • Het leven van de boer makkelijker maken
  • Het leven van de dieren aangenamer maken
    Dat doet JOZ op haar eigen manier en met de kennis en ervaring van de medewerkers. Vaak eigengereid, soms eigenwijs, maar altijd vanuit de wil om het beter te maken.
    Om de uitstoot van stikstof nauwkeurig te kunnen meten, heeft JOZ een speciale sensor ontwikkeld. „Geen stal is gelijk”, legt Kuperus uit. „Deze innovatieve JOZ Climate Lab meet per stal en zelfs daarbinnen op verschillende plekken exact wat de stikstofuitstoot is, waardoor de boer veel nauwkeuriger weet welke gevolgen bepaalde ingrepen hebben en wat hij moet doen om de uitstoot verder te verminderen.”
Jorrit Kuperus

www.joz.nl

(Visited 195 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten