In samenwerking met Bureau Land 13:41 Onderwijs

Waar haal jij jouw energie vandaan?

Midden in de winter begreep ik eindelijk dat er in mij een onoverwinnelijke zomer huisde.
Albert Camus.

Er is een toenemende vraag over persoonlijke energie. Hoe voorkom ik burnout? Hoe ga ik om met mijn eigen energie? Ik kan geen keuzes maken en dat kost zoveel energie.

Mensen zeggen vaak: Er is zoveel energie bij jullie. Mensen zeggen vaak: Hoe komen jullie toch aan zoveel energie?
Mensen zeggen vaak: Als ik bij jullie vandaan kom, zit ik boordevol energie of als ik bij jullie vandaan kom, nou dan voel ik rust. Dan is de onrust voorbij in mij.
Internationaal Instituut Toepasbare Psychologie viert dit jaar haar 30 jarig bestaan! Dus energie zit er bij ons wel in!


Energie als bron voor jouw leven.
Bureau Land zet psychologische kennis in voor optimale ontwikkeling op persoonlijk en professioneel niveau. Ontwikkelen is een natuurlijke behoefte van mensen. Als dat niet ‘vanzelf’ gaat, is er iets mis. Als je niet meer nieuwsgierig bent, dan mis je een van de zijden van de energiedriehoek.


Energie is een woord dat veel gebruikt wordt. Waar halen we het vandaan? Er wordt veel over energie gesproken als bron van buitenaf.
Hoe zorgen mensen dat hun energie duurzaam is? Hoe houd je jezelf in de energie? Hoe voorkom je dat je zoveel energie verbruikt dat je burn-out raakt?


Kennis van eigen energiebron.


Drs. J.A. Land van het Internationaal Instituut Toepasbare Psychologie – Bureau Land is zo iemand die veel energie heeft. Zij kan haar innerlijke energiebron zo inzetten, dat zij in haar leven de dingen kan verwezenlijken die zij belangrijk vindt. En dit leren de trainers van het IITP ook aan anderen.
Bij navraag hierover zegt zij: Als je de balans houdt in de gouden driehoek van energie, is er altijd energie


Deze energie vind je terug in de opleidingen en trainingen en consulten die IITP-Bureau Land in de wereld zet.
Het belangrijke evenwicht in de filosofische driehoek van energie.
We onderscheiden drie filosofische uitgangspunten waarop onze innerlijke energiebron draait:


Onze driften in het leven.
Onze letterlijke voeding; eten en drinken, onze drift om ons lichaam te bewegen en onze seksualiteit. De driften die ieder mens kent en ook herkent. Deze driften sturen ons in ons leven. Voor een deel hebben we hier bewust invloed op; het grootste deel gaat onbewust.


Deze natuurlijke drift wordt vaak gesaboteerd door de conditionering die we krijgen vanuit onze opvoeding, cultuur en de maatschappij waarin we leven. De invloed van de beperkende overtuigingen die wij hebben meegekregen over eten, beeldvorming over ons eigen lichaam en de oordelen of vooringenomenheid over seksualiteit.
Veel mensen vinden het lastig om met hun eigen natuurlijke driften om te gaan. Zij zijn daar niet vrij in of proberen deze zoveel mogelijk te reguleren en te controleren, waardoor deze energie verloren gaat.


Acceptatie van jouw eigen verlangens op dit gebied en hier vrijelijk over kunnen spreken is een bron van zuivere energie, waardoor op dit gebied de energie vrijelijk kan stromen.


De Wil van het Verstand.
De tweede basis van energie is de Wil van het Verstand. Ons verstand, ons brein geeft ons de Wil om dingen te willen bereiken. Dat stelt doelen en ziet successen en faalfactoren, weegt af en doet zaken doelbewust. Het heilige moeten omdat we ergens moeten komen…
De Wil van het Verstand is belangrijk in onze energiebalans. Veel mensen geven deze kant veel aandacht en de Wil van het Verstand verdringt vaak de drift en de derde basis van energie. Mensen worden alleen maar ‘hoofd’ op deze manier.
De Binding van de Ziel.


De derde basis van onze energie is de Binding van de Ziel. Onze Ziel is de diepe basis van verbinding en binding. Het openstaan voor anderen, het mee resoneren met gevoel, het diepe contact dat er kan zijn tussen mensen, dat is een energiebasis die niet te vervangen is door iets anders. Ieder mens heeft binding nodig, warme binding met anderen.


Sommigen zijn teleurgesteld in mensen en gaan diepe binding aan met dieren. Ook dan is er energie die vrijkomt bij deze binding.
Natuurlijk valt hier nog veel meer over te zeggen in de nuancering van de energiedriehoek. Meer weten? Hier valt van alles over te leren bij IITP-Bureau Land.


Gezonde energiebasis in jouw leven? Bedrogen uitkomen.
Hoe gaat u om met de Wil van het Verstand? Is het een afgebakend veld van cognitie en zegt u: Ik ben gewoon een nuchter persoon? Wanneer u de nadruk legt op één van de drie bases van energie, dan komt u bedrogen uit. De drie uitgangspunten werken het best als ze met elkaar verweven zijn.


Veel mensen verliezen de binding in hun intieme relatie; deze mensen zijn vaak in de sport te vinden. Actief en fanatiek sportend proberen ze toch een gevoel van verbinding te krijgen die ze op het vlak van de Binding van de Ziel missen. Er valt nog veel meer over te zeggen……..


VREEMDGAAN.
De man komt bij ons op consult. Hij is vreemdgegaan in zijn huwelijk. Vol schuldgevoel stapt hij binnen. Het kon niet en mocht niet, zegt hij. Als ik hem vraag hoeveel binding en uitreiking er in zijn huwelijk is, schudt hij zijn hoofd. Niet meer, zegt hij dan.
Ik knik. Geen wil meer om er echt iets van te maken, geen seksualiteit meer, geen binding meer met de Ziel.
Alleen de regel van het huwelijk houdt hen nog bij elkaar. Dat de man toch liefde zoekt, is de man daar schuldig aan? Waar is de binding gebleven die er eerst wel was? Ook zijn vrouw is verhard in iets dat ze huwelijk noemen. De energie is eruit.
Er is nu energie gekomen, want het vreemdgaan is uitgekomen. Emoties vliegen gelukkig heen en weer, ze kunnen nu niet meer ontsnappen aan wat er echt aan de hand is.


Ze komen samen en zoeken uit waar ze het verloren hebben laten gaan. Ze vinden elkaar weer, stellen zich open voor elkaar. Het verlangen groeit en de intimiteit en seks komt weer op gang, de wil om nieuwe dingen met elkaar aan te gaan. De binding wordt opnieuw bestendigd met het kopen van een vintage campertje, iets wat ze altijd al wilden. Ze pakken het nu helemaal vast, dan maar geen perfect huis, tuin en er zijn voor anderen. Opeens gaat het echt over hunzelf!
Wat een energie spat er nu af! Iedereen ziet het weer: deze mensen zijn verbonden door drift, Wil en verbinding met de Ziel. Dat wil iedereen wel…


IITP-Bureau Land geeft trainingen en opleidingen op Persoonlijkheidsniveau en Zielsniveau. NLP gericht op het vormen en onderzoeken van eigen Persoonlijkheid. Systemisch Werk voor de Zielsprocessen met onder andere Systemische opstellingen.
Wil jij jouw eigen energie genereren, sturen en behouden? Daar valt veel over te leren! Ga het gesprek met ons aan en wij maken een opleidingsaanbod op maat voor jou! Of schrijf je in voor de opleidingen die starten in januari. Wees er op tijd bij!

www.bureauland.nl

tel: 085-1307484

(Visited 342 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten