In samenwerking met N+P Group Subcoal® Production 15:27 Duurzaam / Circulaire economie, Energietransitie, Innovatie / Onderzoek

Waardevol afval

De fabriek van N+P in Farmsum produceert 100.000 ton Subcoal®

De Subcoal® Production locatie in Farmsum, onderdeel van de N+P Group, die eind vorig jaar na een gehele vernieuwing werd heropend, draait op volle toeren. Hier worden alternatieve brandstoffen geproduceerd uit niet recyclebare afvalstromen. Echter, de drempel vanwege de Nederlandse wet- en regelgeving is dermate hoog, dat deze in Nederland zelf nog steeds niet gebruikt kunnen/mogen worden. Alternatieve brandstoffen kunnen bijvoorbeeld dienen als alternatief voor steenkool. In andere landen van Europa vinden N+P’s Subcoal® producten wel gretig aftrek.

„We zitten op 20 kilometer van de Eemscentrale waar inmiddels vanwege de energiecrisis alsnog steenkool mag worden verbrand. Terwijl aan het begin van het jaar door de overheid nog werd aangestuurd op gedwongen sluiting. Ons product, dat aantoonbaar minder CO2 uitstoot, wordt echter nog steeds niet meegenomen in de zoektocht naar oplossingen voor zowel CO2- als energievraagstukken. Dat is teleurstellend”, zegt CDO Lars Jennissen.

„Natuurlijk is het een spannende tijd. Ook wij hebben te maken met sterk gestegen energielasten, die moeten we doorberekenen, maar tot nu toe is de klant bereid dat te betalen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat ons product significante waarde heeft voor de klant. Dat is voor ons de bevestiging dat we een zeer waardevolle oplossing hebben voor het vervangen van dure en vervuilende fossiele brandstoffen.”

Schoner productieproces

Dat heeft vooral met het CO2 besparingspotentieel van Subcoal® te maken. Veel afval dat we produceren kan worden gerecycled, maar dat geldt lang niet voor alles. Sterker nog, al is het aandeel recycling sterk toegenomen in de afgelopen jaren, het percentage dat daadwerkelijk kan worden hergebruikt is nog steeds maar een deel van de gehele afvalberg. In plaats van de rest van dit afval onder de grond te stoppen, zoals vandaag de dag in veel landen nog gebruikelijk is, te verschepen of te verbranden, maakt de fabriek in Farmsum er in de vorm van Subcoal® alternatieve brandstof pellets van. Deze worden onder andere gebruikt door de kalk- en cementindustrie, maar ook andere industrieën, zoals staalfabrieken en energiecentrales, zien het enorme potentieel in de strijd tegen torenhoge energiekosten. In de chemie worden inmiddels talloze initiatieven opgestart rondom ‘waste to chemicals’, oftewel afval omzetten naar bijvoorbeeld vliegtuigbrandstof. „Dankzij ons product kunnen deze grote industrieën een schoner productieproces realiseren. Van elke ton ingezette alternatieve brandstof is de besparing CO2 uitstoot ten opzichte van fossiele brandstof 1,3 ton. Die besparing is dermate significant dat er zelfs industrieën zijn die zonder deze alternatieven geen bestaansrecht meer zouden hebben. En dat worden er steeds meer, mede als gevolg van de enorme prijsstijging van energie en CO2 belasting.”

„Op deze manier is Subcoal® complementair aan het afvalsysteem en bieden we een oplossing voor afval waar voorheen niemand iets mee kon”, legt manager marketing en communicatie Jonathan Lucas uit. „Het verbaast ons dan ook dat de politiek in Nederland nog steeds voornamelijk naar zon- en windparken kijkt als alternatief. Voor ons maakt het geen verschil, onze producten gaan tot nu toe volledig naar buitenlandse afnemers. Echter, de ‘waarom’ vraag wordt wel steeds prangender. Volgens ons is dit het moment om te kijken waar we als land staan en hoe we verder moeten. Meer toekomstvisie in plaats van korte termijn handelen. Wij zijn ervan overtuigd dat Subcoal® een onderdeel van de oplossing is.”

Minimum beperken

Jennissen wijdt de huidige situatie vooral aan onwetendheid. „Het idee leeft nog altijd dat restafval verbranden slecht is voor het milieu. Dat klopt wanneer je het niet onder de juiste omstandigheden doet. De industrieën aan wie wij leveren doen dat wel. Het proces is zodanig ingericht, met de juiste verbrandingstemperatuur en voorzorgsmaatregelen, dat het aan alle strenge emissie eisen voldoet. Deze worden in heel Europa op dezelfde manier vastgesteld en nauwkeurig gemonitord. Bovendien moet iedereen zich bedenken dat bij alles wat we verbranden, hout, gas, steenkool of Subcoal®, er altijd iets vrijkomt. Het is uiteraard wel van belang om de impact op het milieu en klimaat tot een minimum te beperken.” De N+P Group merkt dat het draagvlak voor het gebruik van alternatieven toeneemt, maar tot een doorbraak in Den Haag is het nog altijd niet gekomen. Dat betekent niet dat men bij N+P stil zit, integendeel. Zo vonden er in het afgelopen jaar twee grote acquisities van sorteerinstallaties plaats, één daarvan bevindt zich in Rotterdam, de andere betreft een van de grootste sorteerinstallaties van Engeland. Beide sorteerinstallaties voor plastic afval (PMD’s) beschikken over een enorme verwerkingscapaciteit van samen bijna 450.000 ton. „We houden ons niet alleen bezig met de productie van alternatieve brandstoffen, ook aan de voorkant van het proces willen wij een rol spelen in het zo optimaal mogelijk sorteren en hergebruiken van afvalstromen”, legt Lucas uit. „Om een beeld te schetsen van de omvang van beide sorteerinstallaties: het verwerkte aantal tonnen afval betreft het equivalent van de hele plastic afvalstroom in Nederland. Dat zijn enorme aantallen, waarmee we een grote bijdrage leveren aan een circulaire economie, waarin recycling en het optimaal (her)gebruik maken van beschikbare materialen en grondstoffen noodzakelijker is dan ooit tevoren.”

Tegenstrijdigheid

Vanwege de energiecrisis en door Corona is de afvalstroom in Nederland zodanig ingekrompen, dat daarvoor gebouwde en door de overheid goedgekeurde afvalverbranders inmiddels afval uit andere landen moeten importeren om de ovens te kunnen laten branden. In deze centrales wordt middels afvalverbranding een deel van de energie-inhoud teruggewonnen als elektriciteit en warmte. Jennissen: „Zo’n 20 procent van de hernieuwbare energie die we produceren in Nederland is afkomstig van afvalverbranders. Door het tekort aan afval moeten ze nu afval importeren uit andere landen, zoals Italië, waar overschotten zijn, terwijl ons product daar ook geschikt voor zou zijn. Intussen exporteren wij onze alternatieve brandstoffen naar landen als Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië, waar een cementfabriek en een staalproducent graag gebruik maken van onze Subcoal® producten en de lokale overheden dit ook omarmen. Daar zit een tegenstrijdigheid in die ik niet kan verklaren. We hebben momenteel met verschillende uitdagingen te maken die we niet met elkaar aan het oplossen zijn.”

 „De energiebehoefte is enorm en blijft stijgen, terwijl de kosten en de impact daarvan op het klimaat toenemen. Naast dat er wordt gekeken naar oplossingen zoals zonne- en windenergie, hebben wij ook één van de oplossingen in huis”, vervolgt Jennissen. „Het is niet voor niets dat we regelmatig buitenlandse delegaties in Farmsum over de vloer krijgen. Ze zijn steeds opnieuw onder de indruk van de manier waarop wij afval om weten te zetten in een waardevol product. Hoe we stromen nog verder uitsorteren en opschonen en hoe we deze opwerken tot een fossiele brandstofvervanger. Subcoal® is een oplossing voor het afval waar men geen waarde meer in ziet, wat we niet kwijt kunnen, maar wel bijdraagt aan de energievoorziening. Mondjesmaat zien we wel enige beweging in ons land. We krijgen aanvragen om uit te leggen hoe ons product tot stand komt en hoe dit kan bijdragen aan CO2-reductie, men wil het beter kunnen snappen. Maar, er moet wel een keer een klap op gegeven worden, anders blijft het bij praten. Terwijl we in de toekomst toch ook in ons land moeten gaan inzien hoe waardevol afval kan zijn.”

www.npgroup.com

(Visited 8 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten